بابک Azizzadeh، MD، FACS، به عنوان یکی از لس آنجلس ۲۰۱۳ پزشکان بالا توسط قلعه کانلی

قلعه کانلی پزشکی آموزشی ویبولیتین در کسب و کار شناسایی و تصدیق پزشکان از سراسر کشور است. لس آنجلس جراح پلاستیک صورت بابک Azizzadeh، MD، FACS به تازگی توسط قلعه کانلی عنوان یکی از بالا آن پزشکان برای سال ۲۰۱۳ انتخاب شد! قلعه کانلی بالا پزشکان همه پزشکان دیگر نامزد دریافت جایزه شد، و سپس توسط یک تیم تحقیقاتی که پس زمینه و اعتبار پزشک بررسی انتخاب شده است. دکتر Azizzadeh این افتخار را به هم احترام خود را توسط نامزد و انتخاب شده توسط قلعه کانلی به عنوان یک دکتر برتر در لس آنجلس در این سال می داند.


چگونه قلعه کانلی انتخاب کنید بالا پزشک خود؟
 قلعه کانلی پزشکی وجود دارد برای کمک به بیماران با پیدا کردن بهترین مراقبت های بهداشتی برای نیازهای خود. لیست بالا پزشک خود همچنان به صورت یک منبع بزرگ برای مصرف کنندگان به دنبال پیدا کردن بهترین در خدمات پزشکی حرفه ای است. این فرایند را برای انتخاب پزشکان که در این لیست پزشکان بالا با نامزد همتا شروع می شود. پزشکان از سراسر کشور معرفی پزشکان دیگر که آنها احساس در رشته مربوطه و منطقه خود را برجسته می باشد. با بیش از ۱۰۰،۰۰۰ نامزد در هر سال، مسابقه پایین توسط یک تیم تحقیقاتی است که بررسی هر یک از نامزد گسترده برای تعیین خواهد شد که در میان قلعه کانلی بالا پزشکان شامل تنگ شده است. گنجاندن لس آنجلس جراح پلاستیک صورت دکتر Azizzadeh در این لیست معتبر به کیفیت کار او به عرصه بینی و جراحی پلاستیک صورت انجام داده است صحبت می کند.چه چیزی باعث بابک Azizzadeh بالا و صورت جراح پلاستیک در لس آنجلس؟دکتر Azizzadeh یک متخصص برجسته در زمینه های عمل جراحی زیبایی و ترمیمی بینی است و مدیر موسسه برای جراحی زیبایی بینی و بازسازی بینی است. او یک جراح مشهور پلاستیک صورت نه تنها در لس آنجلس، اما در سراسر کشور است. آموزش های تخصصی خود را در هاروارد به او یک متخصص در این زمینه خود را ساخته شده است و او تا به عمل به عنوان یک پر رونق دو هیئت مدیره گواهی جراح پلاستیک صورت در لس آنجلس. همسالان و بیماران به طور یکسان اعتماد دکتر Azizzadeh به دلیل سال خود را تجربه و کمک به پیشرفت بینی و جراحی پلاستیک صورت. نگرانی او این است که هر بیمار مراقبت فردی که آنها نیاز به بهبود زیبایی شناسی صورت و عملکرد تنفس دریافت می کند. دکتر Azizzadeh شده است