جراحی زیبایی می شود و بیشتر محبوب در میان اقلیتهای قومی

یک مطالعه جدید از آکادمی آمریکایی پلاستیک صورت و جراحی ترمیمی نشان داد که عمل جراحی پلاستیک صورت ۱۰٪ در میان گروه های اقلیت های قومی افزایش یافت از سال ۲۰۱۲٫ در حالی که هنوز هم زنان قفقازی گروه به احتمال زیاد به انجام اعمال جراحی زیبایی، آمریکایی های آفریقایی تبار، آسیایی آمریکایی هستند ، و اسپانیایی ها به طور فزاینده ای به جراحی پلاستیک به منظور دستیابی به زیبایی ایده آل خود را. در میان آمریکایی های آفریقایی تبار و اسپانیایی، جراحی زیبایی بینی از شایع ترین عمل جراحی زیبایی بود. در میان آسیایی آمریکایی و سفیدپوستان، جراحی زیبایی بینی روش دوم شایع ترین است.

مردم در تمام گروه های قومی به نظر می رسد به دنبال جراحی زیبایی بینی به منظور بهبود اندازه و شکل بینی خود هستند. در موسسه برای جراحی زیبایی بینی و بینی بازسازی در بورلی هیلز، عمل جراحی بینی مشهور جهان دکتر Azizzadeh یک متخصص در انجام جراحی زیبایی بینی های قومی در بیماران در همه زمینه است.

جراحی زیبایی بینی قومی چیست؟

جراحی زیبایی بینی جراحی زیبایی قومی بینی است که به ویژه در حفظ هویت ملی و فرهنگی بیمار متمرکز شده است. در سال های گذشته، جراحی زیبایی بینی در همان شیوه ای در هر بیمار بدون در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد قومی بیمار انجام شد. این نوع تفکر در جراحی زیبایی بینی بود که مکمل ویژگی های صورت قومی بیمار نیست. دکتر متخصص جراحی زیبایی بینی Azizzadeh به افتخار هویت قومی و فرهنگی هر بیمار با دادن بیماران و نتایج آن برای چهره های فردی خود را مناسب متعهد هستند. هر گروه قومی دارای یک تنوع از نگرانی های مختلف برای تغییر اندازه و شکل دهی مجدد بینی و این نگرانی باید به هر روش جراحی زیبایی بینی عامل. که آن را به جراحی زیبایی بینی های قومی می آید، هدف اصلی باید همیشه رضایت از بیمار می شود.

چه کسی باید جراحی زیبایی بینی انجام قومی؟

آنهایی که به دنبال جراحی زیبایی بینی های قومی باید عمل جراحی خود را با جراح پلاستیک صورت هیئت مدیره گواهی که دارای تجربه در انجام جراحی زیبایی بینی در طیف گسترده ای از گروه های قومی انجام می شود. بیماران جراحی زیبایی بینی های قومی باید اطمینان حاصل شود که عمل جراحی بینی خود را به حفظ هویت فرهنگی خود و گوش دادن به نگرانی های فردی خود را متعهد شده است. در موسسه برای جراحی زیبایی بینی و بینی بازسازی