دوره نقاهت بعد از جراحی زیبایی بینی ویرایشهای

اگر شما تحت یک روش جراحی زیبایی بینی و راضی نیست با نتایج، و یا از دچار آسیب دیدگی بینی باعث بدشکلی، شما ممکن است یک نامزد برای عمل جراحی زیبایی بینی تجدید نظر. بیمارانی که تحت عمل جراحی زیبایی بینی تجدید نظر باید به خصوص در حال آماده شدن برای و دوره نقاهت بعد از عمل بینی خود در حال حاضر تجربه دستکاری و تروما مراقب باشید. بابک Azizzadeh، MD، FACS مدیر موسسه برای جراحی زیبایی بینی و بینی بازسازی است و او برخی از مشاوره برای بیماران در مورد چگونگی ساخت بهبود از جراحی زیبایی بینی تجدید نظر به عنوان صاف عمل جراحی که ممکن است.

آماده شدن برای عمل جراحی زیبایی بینی 

چند چیز هر بیمار جراحی زیبایی بینی باید قبل از عمل انجام شده برای کمک به روند بهبود را آسان تر وجود دارد. عمل جراحی بینی خود را به شما دستورالعمل آماده سازی دقیق در طول مشاوره خود را، اما چند اصول اولیه هر بیمار باید بدانید. به عنوان مثال، یک بیمار جراحی بازنگری رینوپلاستی باید چند چیز را برای یک حداقل یک هفته منتهی به عمل جراحی، از جمله جلوگیری از:

آسپرین
ایبوپروفن
داروهای غیر استروئیدی ضد التهابی
مکمل های گیاهی و ویتامین ها
نوشیدنی های الکلی

با اجتناب از موارد فوق به مدت یک هفته قبل از عمل جراحی، به شما کمک خواهد کرد که به کاهش مقدار زمان آن را برای شما برای بازیابی از عمل جراحی، و همچنین کاهش میزان تورم و کبودی را تجربه خواهد کرد. همچنین، مطمئن باشید به بحث در مورد داروهایی که مصرف می با دکتر در طول مشاوره کنید.

پس از جراحی زیبایی بینی ویرایشهای

این بسیار طبیعی است برای بیماران جراحی بازنگری رینوپلاستی به تجربه کبودی و تورم بلافاصله پس از عمل جراحی. با هر روش جراحی زیبایی بینی، تورم می تواند تا دو سال باقی می ماند، و این بازه زمانی ممکن است کمی برای یک بیمار جراحی بازنگری رینوپلاستی افزایش می دهد، به عنوان بینی ظریف تر است.

پس از عمل جراحی زیبایی بینی تجدید نظر، شما ممکن است بخواهید به آن کمپرس سرد به صورت برای کمک به کاهش تورم و کاهش ناراحتی. مطمئن باشید که برای آسیب رساندن به آتل یا نوار با ذوب شدن یخ، هر چند، آن را به عنوان بسیار مهم است برای حفظ آتل در محل. تورم همچنین می توانید با اطمینان از شما کاهش می یابد نگه داشتن سر خود بالا و راه رفتن در اطراف