می توانید جراحی زیبایی بینی تغییر صدای شما؟

یکی از مهم ترین چیزهایی که شما می توانید اگر شما با توجه جراحی زیبایی بینی یا هر عمل جراحی زیبایی دیگر انجام تحقیقات تمام جنبه از این روش است. انتظارات خود را باید واقع بینانه تبدیل به شما به عنوان اطلاعات بیشتر در مورد عمل جراحی و تعیین اینکه آیا یا نه شما یک نامزد خوب است. شما می خواهید مطمئن شوید شما می دانید چه نتایج استاندارد مانند و نگاه شما به خوبی مطلع در مورد خطرات است.

به عنوان مثال، یک مطالعه جدید نشان می دهد که جراحی زیبایی بینی به طور بالقوه ممکن صدای خود را تغییر دهید. در موسسه جراحی زیبایی بینی و بازسازی بینی در بورلی هیلز، دکتر Azizzadeh شرکت در مشاوره جزئیات گرا با مشتریان خود را به اطمینان حاصل شود که می دانند که چه بعد از عمل جراحی خود را که تمام سوالات خود را به طور کامل پاسخ انتظار می رود.

پتانسیل صدای تغییرات

تحقیقات جدید که توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ایران نشان می دهد که تغییرات در صدای بیماران پس از رینوپلاستی به بیماران و همچنین کارشناسان محسوس هستند، اما به طور کلی چنین مشکلاتی با تابع گفتار ایجاد نمی کند. مطالعه تغییرات در کیفیت صدا در ۲۷ بیمار انجام شد.

پس از عمل جراحی، بیماران پرسشنامه استاندارد برای رای دادن به مشکلات درک شده با صدای خود به پایان رسید. علاوه بر این، ضبط از بیماران قبل از صدای ساخته شده و پس از جراحی زیبایی بینی شده توسط شنوندگان آموزش دیده، که از اینکه آنها از شنیدن می شدند، آگاه مقایسه شده اند، قبل یا بعد از ‘ضبط شده است. فرد مبتلا و شنوندگان آموزش دیده تغییرات درک شده است.

چه نوع از بینی جراحی بازسازی ممکن است بر صدای خود را بیشتر؟

از آنجا که بینی مانند یک محفظه رزونانس عمل می کند، اگر شکل و اندازه آن را تغییر داده است، آن را می توانید صدای خود در راه مثبت یا منفی بسته به تنظیمات شخصی خود را تحت تاثیر قرار دهد. تغییرات داخلی بینی شیر، تغییر استخوان بینی (شکستگی)، سپتوپلاستی، و عمل جراحی سینوس به بزرگترین امکان تغییر صدای بیمار داشته باشد.

چه می توانم پس از عمل جراحی زیبایی بینی انتظار می رود؟

بهبودی بعد از عمل جراحی زیبایی بینی یک روند آهسته و تدریجی است. برخی از تورم ظریف ممکن است برای ماه وجود داشته باشد، به خصوص در پایان از بینی. نتایج نهایی از جراحی زیبایی بینی ممکن است برای

 

جراحی زیبایی بینی چه می تواند نشانی؟