چگونه برای اصلاح نکته Bossae

اصلاحی bossae نوک است که اغلب یک تجربه لذت بخش برای یک بیمار که نیاز به جراحی بازنگری رینوپلاستی برای رسیدگی به عواقب زیبایی از یک روش جراحی زیبایی بینی اولیه است. در موسسه جراحی زیبایی بینی و بازسازی بینی در بورلی هیلز، دکتر Azizzadeh اغلب به رفع bossae نوک عنوان “معکوس جراحی زیبایی بینی” از آن فراخوانی بسیاری از جنبه های اصلی نوک بینی بیمار اشاره دارد.

سازند نکته Bossae

نکته bossae معمولا هنگامی رخ میدهد که مقدار بیش از حد غضروف نوک بیرونی در طول رینوپلاستی اولیه حذف خواهند شد.

پوست “کوچک کاری ادامه داده اند” بیش از غضروف ضعیف باقی مانده، و لبه غضروف شکل خود را تغییر دهید و بیرون از طریق نوک بینی. برای جلوگیری از bossae نوک، این مهم است که شما یک متخصص جراحی زیبایی بینی که توجه انتقادی می پردازد به غضروف نوک بینی در هنگام ایجاد روش خود را ببینید.

مشکلات تنفسی

علاوه بر این به زیبایی شناسی ضعیف، bossae نوک بینی ممکن است مشکلات تنفسی به دلیل ضعف غضروف نوک بینی که از اجزای مهم کاربردی از سوراخهای بینی و ورود به بینی شود (به عنوان “شیر بینی خارجی” نامیده می شود). اصلاحی موضوع bossae نوک بنابراین برای هر دو cosmesis و عملکرد تنفس مهم است.

“معکوس جراحی زیبایی بینی” برای نوک Bossae

بازنگری رینوپلاستی عمل جراحی مناسب ترین برای bossae نوک است، و دکتر Azizzadeh خواهد “معکوس جراحی زیبایی بینی” رویکرد خود را اجرا می کنند. عمل را در معکوس مسائلی که باعث شده است که بینی به منظور توسعه یک کانتور نوک پیچ خورده و غیر طبیعی با ایجاد یک نوک بینی است که هر دو هماهنگ با بقیه بینی، و همچنین به صورت بیمار و نگاه کلی تمرکز می کنند. علاوه بر این، دکتر Azizzadeh، که دو هیئت مدیره گواهی به عنوان یک گوش نیز به عنوان یک جراح پلاستیک صورت است، هر گونه مسائل تنفس bossae نوک باعث شده است که رسیدگی به.

اضافه کردن پشتیبانی سازه

همانطور که دکتر Azizzadeh تصحیح بینی bossae نوک، او ممکن است پشتیبانی ساختاری به بینی با استفاده از غضروف خود بیمار (تیغه، گوش و یا منطقه دنده) اضافه کنید. اگر بیمار دارای پوست نازک بسیار، دکتر Azizzadeh ممکن است فاسیا است که لایه نازک از بافت نرم است که باعث ایجاد نرمی نوک بینی استفاده کنند. آن را می دهد پوست یک بالشتک اضافی برای جلوگیری از bossae نوک.

برنامه مشاوره bosse که نکته در بورلی هیلز با دکتر