چگونه به رفع نامتقارن سوراخهای بینی

اندازه بینی فرد و شکل اغلب او را الهام بخش و یا او را به بررسی گزینه های جراحی زیبایی بینی، اما سوراخهای بینی نامتقارن یکی دیگر از نگرانی برای بسیاری از بیماران. چگونه می توان آنرا سوراخ های بینی نامتقارن و چه اقدامات احتیاطی کار شما نیاز به در نظر گرفتن زمانی که تغییر چنین بخشی خوب و ظریف بینی؟ در موسسه جراحی زیبایی بینی و بازسازی بینی در بورلی هیلز، رویکرد دقیق دکتر Azizzadeh به جراحی زیبایی بینی تضمین می کند که بیماران یک درک کامل از عملیات خود را.

علل نامتقارن سوراخهای بینی

برخی از بیماران ممکن است با سوراخ های بینی نامتقارن و دیگران متولد ممکن است یک آسیب فیزیکی است که تحریف شکل بینی خود رنج می برند، در نتیجه تغییر شکل یکی از سوراخهای بینی خود را. اگر شما یک ناهنجاری شکاف لب، بینی خود را ممکن است نامتقارن، و همچنین. متاسفانه، سوراخهای بینی نامتقارن اغلب ناشی از رینوپلاستی اولیه رضایتبخش است. عدم تقارن سوراخ بینی ممکن است در نتیجه اصلاح ضعیف سوراخ بینی و یا نوک تنظیمات غضروف به هنگام جراحی زیبایی بینی. هنگامی که غضروف نوک بینی است که حمایت از کاهش می یابد و یا غضروف به طور کلی بیش از حد کاهش می یابد، نیروهای پوست ممکن است سوراخهای بینی تغییر و ایجاد یک نوک تیز با سوراخهای ناهموار. از آنجا که جراحی زیبایی بینی به شدت بیمار خاص است، نتایج متقارن در اولین عمل جراحی خود را ممکن است همیشه رخ می دهد.

“>ویرایشهای جراحی زیبایی بینی اغلب به طور خاص به شکل سوراخهای بینی.

کارکرد زیبایی

اگر چه آن را از ویژگی های برجسته صورت است و تاثیر زیادی در ظاهر خود را، بینی همچنین دارای یک تابع مهم تشریحی در بدن شما. را قادر می سازد احساس خود را از بو و هوا به ریه ها به ارمغان می آورد. حتی اگر ما ثابت بیرون زده را در مرکز چهره ما، بینی های داخلی شامل بسیاری از عروق خونی و اعصاب. هر گونه تغییر به مانند یک منطقه حساس از صورت خود را باید با احتیاط نزدیک شود.

جراحی زیبایی بینی و بازسازی بینی

سوراخهای بینی نامتقارن اغلب در اختلالات تنفس از راه بینی با عملکرد ضعیف است که می تواند کیفیت را زندگی بیمار تضعیف شود. به عنوان یک نتیجه، هر دو عملکرد و شکل بینی نیاز به در زمان عمل جراحی شود. سوراخهای بینی نامتقارن اغلب نیاز به روش های بسیار مراقب باشید ترمیمی