عمل پیوند مو

خون‌ریزی‌های مجرای گوارش تحتانی پزشک ممکن است از کولونوسکوپی استفاده nکند. کولونوسکوپی مشابه اندوسکوپی فوقانی است اما لوله آن از طریق مقعد وارد شده و در درون معده بزرگ به سمت بالا هدایت می‌شود. در شستن دست ها اغلب می تواند گرفتن باکتری یا عفونت ویروس را کاهش دهد ‘ ‘از مردم آلوده دور باشید – اگر شما در nمعرض خطر ابتلا به افراد آلوده به سینه پهلو هستید و واکسن دریافت نکرده اید شما باید از آنها

شما را در برابر استعداد ژنتيکي که براي ابتلا به سرطان کبد داريد، محافظت مي‌کند ‘ n‘اگر موي شما قرمز است…محققان مي‌گويند اگر شما