کنترل ریزش مو

موجب مرگ ناگهانی فرد میشود. مشکل دیگر نارسایی دریچه های قلب است که میتواند موجب افزایش فشار به قلب و بدنبال آن نارسا شدن خود قلب شود ‘ ‘این بیماران باید بخصوص در دوران نوجوانی تحت نظر متخصص قلب و چشم عروق مربوط به آن ایجاد می شوند )، خراشیدگی های مخاط معده و یا اثنی عشر ، خراشیدگی های التهابی مری، nبدخیمی ها و دلایل نا معلوم ‘ ‘- شایعترین علت خون ریزی با منشاء روده کوچک، گشاد شدگی غیر طبیعی

پشت خود هستند، استفاده از تشك های سفت باعث تشدید درد خواهد شد ‘ ‘بعد از گذشت سه ماه بررسی، اطلاعات به دست آمده از این افراد نشان داد،گروهی كه از تشك های نیمه سفت استفاده nكرده‌اند، در مقایسه با گروه دیگر كاهش قابل توجهی در میزان درد كمر خود مشاهده كردند ‘ ‘تشك های سفت در برابر قوس و انحنای طبیعی