انتخاب شغل ومشاوره شغلی

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”right” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

انتخاب شغل ومشاوره شغلی

انتخاب شغل ومشاوره شغلی
مقدمه:

انتخاب شغل ومشاوره شغلی
انسان چون موجودی اجتماعی است به وسیله شغل رابطه اجتماعی با دیگران را محقق می سازد واز طریق انجام وظایف شغلی می تواند مورد تائید دیگران قرار بگیرد، داشتن شغل برای افراد این فرصت را فراهم می آورد تا ضمن اینکه خود را جزئی از جامعه محسوب می کنند، در مقام ارزیابی خود نیز بر آیند تا توانایی ها ومهارت ها وحتی محدودیت های خود را بشناسند.
انتخاب شغل یکی از مهم ترین انتخاب های زندگی:
زندگی مجموعه ای از انتخاب های انسان است، انتخاب هایی که می تواند مسیر زندگی را تغییر دهد. در این میان اما بعضی انتخاب ها مهم تر وخاص تر از بقیه است مانند انتخاب رشته تحصیلی، همسر وشغل که می تواند زندگی را تغییر دهد. بنابراین مهم است بتوانیم درست تصمیم بگیریم وشغل مناسبی انتخاب کنیم تاآینده موفق تری داشته باشیم .
گام های مهم در انتخاب شغل:
۱٫ خودشناسی
۲٫هوش واستعداد مناسب با شغل انتخابی فرد
۳٫شناخت درست انواع مشاغل
۴٫هماهنگی شغل انتخابی با علاقه فرد ونیاز جامعه
نظریه های انتخاب شغل:
به صورت کلی نظریه پردازان در مشاوره شغلی به دو گروه تقسیم می شوند:
۱٫آن دسته از نظریه پردازانی که با تاکید بر فرد وشخصیت فردی، اصالت رابه روان شناسی داده وشخصیت را علت اصلی رفتار انسان از جمله رفتار های انتخابی وی می دانند.
۲٫دسته دوم نظریه پردازانی هستند که بر جنبه های اقتصادی ، اجتماعی، خانواده ، فرایند اجتماعی شدن فرزندان در ترجیحات شغلی آنان تاکید دارند از این دیدگاه زمینه های خانوادگی-عوامل اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی ، تاثیر قاطعی در گرایش شغلی فرزندان دارند.

افراد وعوامل موثر در انتخاب شغل مناسب:
۱٫علاقه فردی
۲٫خانواده
۳٫دوستان وهمسالان
۴٫نیاز جامعه
۵٫رسانه های جمعی
۶٫معلمان ومتخصصان حرفه ای

مشاوره شغلی چیست؟

مشاوره شغلی عبارت است از تعیین یک حرفه که با استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و هماهنگ باشد. به عبارتی در این شاخه راهنمایی و مشاوره دو دسته اطلاعات مورد بررسی قرار میگیرند ، یک دسته اطلاعات مربوط به مشاغل و دسته دیگر اطلاعات مربوط به ویژگیها و استعدادهای فرد و در جریان مشاوره تلاش میشود تا هماهنگی و تناسب بین این دو دسته اطلاعات مشخص شود و تعیین گردد تا چه اندازهای شرایط مربوط به یک حرفه با تواناییها و ویژگیهای فرد سازگاری دارد.

نتیجه گیری:

از طریق علوم روانشناسی ، اجرای برنامه های گوناگون در طول دوران تحصیلات و رشد فرد که مشاوره شغلی هم جزئی از آن به حساب می آید، می توان افراد را در انتخاب زندگی شغلی آینده یاری کرد.چنانچه از طریق برنامه های مشاوره شغلی ذهن کودک را در دوران دبستان نسبت به شغل آینده اش فعال گردد، در دوره راهنمائی راجع به خود ، مشاغل و واقعیت آنها در زندگی شناخت و اطلاعات لازم را بدست آورد و دنیای شناختی او راجع به مشاغل سازمان دهی شود و خود ساماندهی ذهنی خود را راجع به مشاغل بیاموزد و در دوران دبیرستان فرایند جستجوی کار ، همراه با مهارتهای مربوط به آن را بیاموزد و با دنیای مشاغل ارتباط عملی پیدا کند و با افراد خلاق در ارتباط قرار گیرد و از آنها الگو گیری نماید و همین روند را در دانشگاه نیز ادامه دهد و تجربه مفید کاری را نیز در این دوان آغاز نماید، انتخاب یک زندگی شغلی موفق و متناسب با نیازها و استعداد و شخصیت فرد دور از دسترس نخواهد بود. مشاوره شغلی ، راهنمائی گام به گام فرد به سوی انتخاب زندگی شغلی و سازگار شدن با آن و کسب موفقیتهای شغلی و کاری در تمامی دوران زندگی.

پایگاه اطلاع رسانی گلستان

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]