فقط مادرانی که طلاق گرفته‌اند این درک را از روز مادر دارند

تقریبا ۲۰ دقیقه گذشته و بچه‌های من هنوز از مغازه بیرون نیامده‌اند. از اینجا دارم می‌بینم که فروشنده به شدت کلافه شده ولی در عوض بچه‌های من با خنده و شادی برای پیدا کردن یک هدیه مناسب در حال زیر و رو کردن قفسه‌های فروشگاه هستند. خودم بچه‌ها را به فروشگاه فرستادم. به هر کدامشان […]