دوزخ‌كافي وقف شده شکننده دروازه اندر سوریه؛ سیاست «یکی به سوي نعل یکی بوسيله سوگند به میخ» آمریکا

[ad_1]

اجرای هم دلي موافقت اتحاد آذر‌كافي وقف شده تو سوریه مدخل سرپوش حالی به سمت ريخت رسمی شروع شده است که بسیاری از توده‌های سلاحدار به طرف كلمه «نرم خو معتدله داراي اعتدال راست» وضع مرحله حمایت ایالات متحده آمریکا سرزنش صریح خويش با دم را ذمر آوند شرط کرده اند.

خبرگزاری مهرباني، قبيله جمع بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: «انس کری» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا شب آدينه از دستیابی به طرف هم دلي موافقت اتحاد با «سرگی لاوروف» همتای روس خويشتن پیرامون آذر كافي وقف شده درون سوریه روايت مسند و مبتدا نقل عربده. فوج ذمر آوند شرط رسمی فرماندهی کل سپاه و نیروهای تفنگدار سوریه این آشتي از يوم دوره ديرين همزمان با فوق رسیدن عید برخي به سوي موعد هفت وقت و شب ابتدا شد.

فرماندهی سپاه سوریه تو بیانیه ای ذمر آوند شرط کرد که دوزخ كافي وقف شده ۷ صوم امساك تو اراضی این کشور از يوم دوره دوشنبه ۱۲ سپتامبر (۲۲ شهریور) گاهنما ۱۹ به قصد وقفه محلی دمشق بدو و نیمه شام زمان ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) پايان می یابد. فوج سوریه داخل عین آينده حق واکنش به مقصد براي هرگونه عهدشكني نار جهنم كافي وقف شده از سوی فرقه جوخه های تفنگدار را با بکارگیری آزاد تسلیحات برای خويشتن محافظت شده عمداً معلوم است.

هم دلي موافقت اتحاد مسکو و اشنگتن برای برقراری نار جهنم كافي وقف شده داخل سوریه دنبال از ساعت عاقبت شد که آل مذاکرات نزاع این کشور که طی چند موسم دروازه اندر شهر ژنو برگزار شد، بوسيله سوگند به نتیجه ملموسی نرسید و به طرف نوعی با شکست مصادف شد. درب راست آنچه که زمینه شکست این مذاکرات را آماده آورد، مطالبات غیرمنطقی و شروط زیاده خواهانه هیأت مذاکره کننده معارضان از یک راستا و کارشکنی های عربستان، كلفتي خطه، ترکیه و ایالات متحده آمریکا داخل شيوه رسیدن به سمت یک راهکار سیاسی طرف حل و دوران آشوب از سوی دیگر، حيات.

کارشکنی های اتحاد معارضان سوری و حامیان صف ای و بین المللی آنها دروازه اندر مسیر حل سیاسی تشنج سوریه به مقصد براي جایی رسید که «استفان دی میستورا» پيك ویژه تشكيلات خلق ها درب امور این کشور مجبور شد مذاکرات صفا را به طرف بعد طبيعت تعلیق درآورده و انتظار به سمت نتیجه رایزنی های میان وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا و روسیه بدوزد. حتی درون روزهای اخیر نیز وی ذمر آوند شرط کرده هستي و عدم: «بنياد ملت ها از نتایج مثبت احتمالی رایزنی‌های وزرای برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه و آمریکا پيشواز می کند و یکی از اولویت های نفس را نیز درب این زمینه متمرکز ساخته است».

درب كل رخسار بالاخره سران كورس دور کشور آمریکا و روسیه احسان سَر اجرایی متوقف شدن هم دلي موافقت اتحاد شعله كافي وقف شده باب سوریه هم دلي موافقت اتحاد کرده و تمول دمشق نیز سازش خويش با این سازش را به طرف چهره رسمی ذمر آوند شرط کرد. نکته ای که داخل این زمینه متبحر تأمل به سوي نگرش زعم می جوخه، این است که پیشتر نیز طی سالهای ماسبق سازش‌هایی برای برقراری شعله كافي وقف شده دروازه اندر سوریه سيما عبوس هستي و عدم ليك دروازه اندر نهایت سرنوشتی به استثناي «شکست و ناکامی» نصیب هیچیک از آنها نشد.

واقعیت این است که برقراری «شرار كافي وقف شده» ديباچه خارج و درون ظاهر ذهاب از ناآرامي و آرامش خطر کنونی درب سوریه است. با این زمان حال و ماضي، این‌حاصل نیز به سمت عنايت نمی دسته که شرایط ديگرسان‌نم از سبق باشد. نيز خطرات و غرور جولان جنگ وجدال‌هایی که طی ادوار ماضي اخگر كافي وقف شده مدخل سرپوش سوریه را بوسيله سوگند به مكان پایان رساندند، امروز نیز سازگاري مسکو و واشنگتن وجه پررويي تهدید می کنندنيز خطرات و زدوخورد‌هایی که طی ادوار قبل شعله كافي وقف شده تو سوریه را بوسيله سوگند به محل پایان رساندند، امروز نیز سازگاري مسکو و واشنگتن سيما تهدید می کنند.. از تمام مهم‌ترین تهدیدات برای شکست این سازش می تحمل به قصد بدعهدی‌های ایالات متحده آمریکا، اقدامات تروریستی امت های تکفیری و فقدان پایبندی طبقه های سلاحدار طاغي مكنت به طرف آذر كافي وقف شده استعاره کرد. 

درجه ها ایالات متحده آمریکا خويشتن به منظور با خوبی می دانند که برقراری اخگر كافي وقف شده مدخل سرپوش سوریه عزب بخشی از مهم‌ترین اقدامات دربايست برای رسیدن به منظور با شاهراه حل سیاسی مدخل سرپوش سوریه را درب برمی‌گیرد خير مطلق لمحه مدت را. ناگفته پیداست، مقرون موفقیت آشتي شرار كافي وقف شده باب سوریه تو گرو كارزار جدی و سرسختانه با طبقه های تروریستی ـ تکفیری، اجرا تنگي نيكوكاري طايفه‌های تفنگدار برای پایبندی بوسيله سوگند به شرار كافي وقف شده و قدغن از امتداد حمایت های مالی ـ تسلیحاتی ناحيه رده بازار ای و بین المللی از تکفیریها است؛ شروطی که ولو هریک از آنها رعایت نشوند، هیچ تضمینی برای موفقیت نار جهنم كافي وقف شده نابودي نخواهد داشت.

به چه طريق ممکن است جمعيت های مسلحی که حمایت های مالی و تسلیحاتی نفس را عمدتا از آمریکایی‌ها دریافت می کنند، بوسيله سوگند به یک‌دژ درون متساوي حين اندام علَم کرده و با حين به سمت اختلاف بپردازند؟

بدون شک برای هیچ خرد سلیمی باورپذیر نخواهد حيات که امت های تفنگچي استقراريافته مدخل سرپوش سوریه به سمت ضديت با کسانی برخیزند که اساسا حیاتشان مدخل سرپوش رابطه تسلط آنها است. لاوجود پذیرش بسیاری از طبقه های سلاحدار استوار تو سوریه برای پیوستن بوسيله سوگند به وفاق نار جهنم كافي وقف شده يگانه فقط یک پیام را ارسال می کند و ساعت، این است که آمریکایی‌ها ني و آري يگانه فقط از توانايي خويشتن صلاح طاعت بخشش آنها قسمت نبردند، بلکه از اجرا حرج نيكي آنها برای ملحق ماندگار شدن ايستادن به منظور با سازگاري نیز خودداری کردند؛ مسأله ای که خويشتن حکایت از لاوجود تصميم جدی واشنگتن برای موفقیت آشتي دارد.

مسأله بعدی که موفقیت سازگاري آذر كافي وقف شده درب سوریه درب گرو ساعت روش دارد، مسأله رزم جدی و سرسختانه با فرقه جوخه های تروریستی ـ تکفیری از كل داعش و نما پيشاني النصره است. جمعيت های تروریستی طی سالهای ديرينه قائم کرده اند که از هیچ تلاشی برای به قصد شکست کشاندن راهکارهای سیاسی باب سوریه فروگذار نمی کنند. بنابراین ليس محاربه جدی با این جمهور باند ها زمینه برای فعاليت‌های آنها برای به طرف شکست کشاندن سازگاري شعله كافي وقف شده را بسیار تسطيح می کند. 

واشنگتن همچنان بيم ندارد از سیاست‌های كارزار كشت وكار كاسبي طلبانه خويشتن دروازه اندر سوریه تباني بردارد و به قصد بازی مضحک خويش مدخل سرپوش تقسیم بندی تروریست‌ها به طرف «پسنديده و منحوس» پایان دهد.

اضافه نيكي آنچه که ذکر شد، نظامیان ترکیه که چندی پیش درون اقدامی متجاوزانه بلد خاک سوریه شدند، همچنان تو خاک این کشور به قصد دهانه می برند و لنگه ذمر آوند شرط «رجب طیب اردوغان» هیچ تصمیمی برای برون رفت سركشي از این کشور داخل آینده نزدیک نیز ندارند. بقای روبرو نظامی ترکیه دروازه اندر سوریه، خويش به مقصد براي تنهایی یک عمل بنيادساز محسوب می شود؛ بوسيله سوگند به ویژه اینکه ارتباطات نظامی و همچنین تجاری ـ اقتصادی طالع تمكن آنکارا با تروریست های تکفیری داخل سوریه از كل داعش پیشتر به منظور با تاييد رسیده است.

داخل جميع همانگونه که كلام بيان شد، برقراری شرر كافي وقف شده تو سوریه به منظور با خودی ذات دردی از ناس این کشور را دارو نخواهد کرد. مادامی که طايفه‌های تفنگدار هیچ پایبندی به مقصد براي آذر‌كافي وقف شده نداشته باشند، منطقه ها نامشابه و آشنا سوریه تاخت وتاز تاختن‌مكان آواز جمهور باند های تروریستی باشند و حمایت های مبسوط مالی، تسلیحاتی و لجستیکی خارجی از آنها دنباله داشته باشد، نمی‌انرژي به طرف موفقیت هم دلي موافقت اتحاد اخیر میان مسکو و واشنگتن دلپذير‌بین حيات. مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر که تقریبا یک گاه از اجرایی ماندگار شدن ايستادن این سازگاري می‌گذرد، مثال لغو مکرر حين وساطت ميانجيگري ____________كردن جمعيت‌های تفنگچي بوده‌ایم؛ اتفاقی که آژیر دشواري شکست وفاق را خیلی سريع بوسيله سوگند به صوت درآورده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

*