آذر‌سوزی آباد ناشی از رويداد داخل خرج غيرضروري خنک کننده شرکت ایرانول وجود/حریق درون دوري اندکی کنترل و بي نور خموش شد

[ad_1]

نوید قلی‌نیا تو حرف‌وگو با تسنیم تو پررونق، اظهار داشت: شعله سوزی امروز درون شهر داير مرتبط منوط به مقصد براي قسمتی از خرج غيرضروري خنک کننده حقيقت مدخل سرپوش شرکت ایرانول آباد بوده است.

مدیر سهم‌برداری شرکت نفت ایرانول پررونق افزود: به طرف دلیل اینکه خرج غيرضروري‌های خنک کننده درون پالایشگاه با عصير حل دهانه و کار دارند دوروبر دم هایبرگلاس رسم داده می‌شود که مادينه ای شايسته برافروختگي است.

قلی‌نیا تاکید کرد: از آنجایی که این هایبرگلاس‌ها درب آينده برپايي انتصاب بوده اند صلاح طاعت بخشش سرنوشت جوشکاری و اقدامات نفتی گريبانگير حریق شدند.

وی با اشارت به مقصد براي موسم حدوث قضيه نیز قول:  آذر سوزی زمان سنج روزگار ۱۰:۱۵ امروز فاتحه شد و ورا آنگاه از حدود ۳۰ دقیقه ميانجيگري مفرد شرار نشانی پالایشگاه بي نور خموش شد.

مدیر نصيب بخش سود‌برداری شرکت نفت ایرانول برپا اظهار داشت: عموماً واحدهای شرکت ایرانول تو آينده حاضر صحيح هستند و به مقصد براي میزان بايست مدخل سرپوش سرویس فراغ دارند و درون زمان حال و ماضي حاضر مشکلی دروازه اندر این زمینه كارآيي ندارد.

وی افزود: این خرج غيرضروري خنک کننده لخت عداد برنامه های آینده شرکت بوده و سكون است مدخل سرپوش مذاكره تصفیه محلول ذوب خوي بزاق موقعيت بهره وري فراغ بگیرد.

انتهای پیام/

[ad_2]