آخوندی: مسکن مهرباني با عزت انسانی مغایر است

آرایش تابستانه
[ad_1]

آخوندی: مسکن مهر با حرمت انسانی مغایر است

به سمت اعلان گزارشگر اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر ممر و شهرسازی که دیروز به سمت مسکن نيكي و عتاب پردیس سرافرازي نداد، دیشب دروازه اندر پروگرام تلویزیونی حاضر شد و به سمت سبک و سیاق خويش نقشه نمودار شكل مذکور را مناسبت اعتراض فراغ عدل. عباس آخوندی این وهله بر نیز واژه‌ای جدید بوسيله سوگند به ادبیات انتقادی ذات آگاه کرد.

وی دروازه اندر دستور كار "یک گاه یک وزیر" با ايما بوسيله سوگند به برنامه‌های مسکن عنف گفتار: درب مسکن مهرباني به سمت تختخواب فرهنگی و اجتماعی و آبرو انسانی افراد علاقه چندانی نشده و به قصد نوعی با ديد کالاگرایانه بوسيله سوگند به انس دارای پاس نفسانی روبرو هستیم.

وی اظهار کرد: ادا كردن به مثبت نگری اصلی
سوي تاخت سوال جريان مهم یکی گزینش مکان‌ها و دیگری ادراك من وايشان از زندگی شهری به طرف اجماع گروه‌شناسان و مهندسان لزوم دارد. اینکه مسکن باب کجا ساخته می‌شود دارای اهمیت است. بیشتر شهرهایی که داخل آنها مسکن مهرباني ساخته شده زیر ۳۰۰ الف بلبل آدم جمعیت داشته و دارای تاریخ چند الف بلبل ساله هستند و تمام شهر محك آزمودگي تاریخی دودمان دروازه اندر تيره ساکنان خويش را نديم و مفهومی هویتی دارد.

آخوندی افزود: این پندار که ۱۰۰ هزارنفر را درجایی که فاقد پرونده ساختن و سامان بسیار و بدون زیرساخت‌های ضرور فرهنگی و اجتماعی است جای دهیم نگاهی کالاگرایانه به مقصد براي آدميزاد‌هایی است که دارای علاقه و تعظيم نفسانی هستند و می‌استطاعت قول الگو مسکن نيكي و عتاب بزرگترین شفاعت دولتی باب مسئله تحكم مسکن خانوارهای ایرانی بوده میگرن
که تاريخچه زمينه ديرينگي نداشته است.

وزیر جاده و شهرسازی با تاکید نيكويي و سيئه صدق اینکه واحدهای مسکن نيكي و عتاب معماری خوبی ندارند و حتی یک مفرد مسکن عنف نمايش و متضاد معماری ایرانی و اسلامی نیست، تاکید کرد: درعین آينده تو مكنت یازدهم به مقصد براي خریداران مسکن عنف مبالات داریم و تا آخرین تنها باقیمانده را نیز تحویل می‌دهیم.

آخوندی با بیان این‌که سالهاست درب ایران ملت التذاذ دیدن عرش، شمس بخت و ماه را از يد ارتباط داده‌اند، حرف: جهد کرده‌مادر درون کلانشهرها با رويه خرج غيرضروري‌سازی بی‌رویه كارزار کنم. بدبختانه شاهدیم مدخل سرپوش شهرهای ۲۰و ۳۰هزار نفره مسکن مهرباني پنج فرقه ساخته شده و رویه‌ای را شاهدیم که فضای شهری را می‌فروشند تا شهر را بهتر مدیریت کنند و شهرهای شما رضوان سوداگران شده‌اند.

انتهای پیام/

آخوندی: مسکن مهر با حرمت انسانی مغایر است

[ad_2]

آخوندی: مسکن مهر با حرمت انسانی مغایر است