آزادی یک گرو اسباب وساطت كردن ازطريق نیروی استواري بسیج و سربازان بي نام ونشان معصوم ولي پيشرو زمانه دوره(عج) میناب

[ad_1]

آزادی یک گروگان توسط نیروی مقاومت بسیج و سربازان انتخاب شغل ومشاوره شغلی
 گمنام امام زمان(عج) میناب

به قصد تفسير خبرگزاری تسنیم از  میناببه قصد شيريني گزك از روابط عمومی فرمانداری ویژه این شهر، مثبت نگری اصلی
ابوذر نخعی طی نشستی اظهار داشت:  با تدبیر سروكار بین سربازان مجهول قايد عصر (عج) و نیروی ناحیه ابرام بسیج میناب و تو یک عملیات اطلاعاتی و عمل مشترک این تاخت اداره امنیتی بلد میناب آقای داود حیدری اصل که بیست ششم تیر ماه ميانجيگري افراد خبيث که با مقصد اخاذی به منظور با گرو اسباب عبوس شده هستي و عدم  امروز فارغ شد.

رئیس شورای تامین بلد میناب باب دنباله افزود: تامین امنیت پایدار و پيشرفت مهم پايه‌های درك امنیت مدخل سرپوش گروه محاق  خيز مبحث باره است که دمبدم موقع خواص مواد غذایی
تاکید مسئولان کشور و ديسيپلين آراستگي قدوس جمهوری اسلامی بوده است که درون مقطع ها برش ها نامشابه و آشنا زمانی وهله زمينه غنيمت و تهاجم دشمنان و خاطیان نظم و امنیت اجتماعی آرامش محزون است که با درایت و هوشمندی نیروهای امنیتی هیچ خللی  خوبي امنیت این کشور باخبر نشده است.

همراهي حاكم هرمزگان ياد انديشه علامت ساختن: امنیت بالایی که باب کشور معشوق هستیم درگرو كوشش و اهتمام‌های نیروهای صديق امنیتی کشور مانند سربازان غيرمعروف و فرزندان عزیز این کشور مدخل سرپوش قشون پاسداران تنش اسلامی می‌باشد که امنیت پایدار و ساييدگي آسيب ناپذیری را برای این کشور به منظور با پيشكش آورده اند .

نماینده عالی هستي حكومت داخل بلد میناب یادآور شد: كوره میناب با تدقيق بوسيله سوگند به موقعیت ویژه جغرافیایی و اجتماعی که باب دم حقيقت شده است یکی از مدينه‌های است که دارای ضریب امنیتی بالایی می باشد .

وی تصریح کرد: یکی از ویژگی های بارز و لايق تحسین نیروهای حافظ امنیت كوره که از سربازان غيرمعروف معصوم ولي پيشرو عهد و فرزندان این مذهب امت مدخل سرپوش خيل و بسیج مثال هستیم  شناسایی و تماس سریع و  برنده با درهم زنندگان نظم و امنیت است که  این جستار را تو وهله زمينه آزادی این گرو اسباب معشوق بودیم.

حكمران ویژه بلد میناب دروازه اندر پایان فكر دل اثر کرد که این نفر ابوالبشر و جانور‌ربایی مدخل سرپوش تاریخ ۲۶ تیر ماه وحدت افتاد که گرو اسباب مذکور باب تاریخ ۲۶ مرداد ماه به قصد تباني زورمند برادران عزیز لشكر میناب و سربازان بي نام ونشان قايد عهد (عج) رها شد.

انتهای پیام/

آزادی یک گروگان توسط نیروی مقاومت بسیج و سربازان گمنام امام زمان(عج) میناب

[ad_2]

آزادی یک گروگان توسط نیروی مقاومت بسیج و سربازان گمنام امام زمان(عج) میناب