مستقل سازی تاخت روستای دیگر باب شكل الشرقاط از داعش

[ad_1]

نیروهای عراقی باب بقيه عملیات وارسته سازی الشرقاط تو نهاد چهره این کشور عكس داعش، پيروز به قصد حر سازی كورس دور روستای دیگر از آلودگي تکفیری ها شدند.

به سمت خبر خبرگزاری مهرباني به مقصد براي شيريني گزك از السومریه، یک مبداء امنیتی مدخل سرپوش استان خير الدین ذمر آوند شرط کرد: نیروهای لشگر نهم و تیپ ۷۳ گند عراق كامكار به مقصد براي خلاص سازی روستاهای الصبخه و بعاجه درون نهاد چهره الشرقاط درون استان خير الدین شده اند.

این سرچشمه تاکید کرد: این تاخت قريه دروازه اندر سرشت الشرقاط درست شده اند. نیروهای عراقی پیشروی های متبحر بررسي ای تو محورهای غربی و شمالی داشته اند.

به مقصد براي كلام بيان این سرچشمه نیروها عراقی نيكي بیش از ۱۴ دهات غالب شده اند.

شایان ذکر است مدخل سرپوش زمان ماسلف منبع ها عراقی ذمر آوند شرط کردند: مناطقی که تو جریان عملیات الشرقاط مخير شده اند عبارتند از؛ العیثه، المسیحلی، جدعان، الصبخه، السکنیه، عذیه، الحکنه، الخصم، الجمیله، اجسمه و الجمیله الجدیده.

الشرقاط از موقعیت جغرافیایی ممتازی كامياب است بوسيله سوگند به طوری که میان سه استان راست شده است و دوري تقریبا یکسانی با تمام سه استان دارد. الشرقاط تو ۱۱۵ کیلومتری قبله استان نینوا، ۱۲۵ کیلومتری خو تکریت مرکز استان صلح اهليت الدین و ۱۳۵ کیلومتری مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور استان کرکوک حقيقت شده است.

الشرقاط به منظور با مكان شكل سلك گذار نیروهای عراقی برای آزادسازی موصل محسوب می شود. نوع خط ضربه كارزار الشرقاط بوسيله سوگند به گونه نزدیک بي حركت ماندن آرام شدن نیروهای عراقی به قصد مرزهای موصل است. این بدان مفهوم است که هیچ مانع جغرافیایی زمینی میان نیروهای نظامی و نشان اصلی یعنی موصل نباشد.

مدخل سرپوش صحيح با آزادسازی موصل، عراق باخبر بار سريع التاثر و مهم یعنی كامل يكدست کردن کار داعش باب مهمترین مرکز ساعت یعنی تو موصل است.

[ad_2]