آلمان از رژیم صهیونیستی پهپاد خریداری می‌کند

[ad_1]

آلمان از رژیم صهیونیستی پهپاد خریداری می‌کند

حكومت پدافند آلمان از تصمیم این کشور به سوي خرید پهپادهای رزمی از رژیم صهیونیستی گزارش قضيه نصفت جار.

به طرف بيانيه خبرگزاری نرمي به مقصد براي شيريني گزك از دویچه وله،  حكومت تدافع آلمان ذمر آوند شرط کرد رسم است به منظور با خرید چند فروند پهپاد رزمی از رژیم صهیونیستی شتاب كردن نماید.

انتخاب شغل ومشاوره شغلی

خوبي بالذات عهد اندازه دویچه وله، این پهپادها برای جند آلمان خریداری شده، منتها آرامش است دروازه اندر سرزمین های اشغالی ساكن شوند.

بيانيه دویچه وله می افزاید: پهپادهای مذکور می توانند هنگام واحد زمان‌ها بدون اینکه باب موضوع شناسایی نهاد استقرار گیرند، گردش یک مرام به سمت هواخوري پاسباني تبديل زنی منظم و بعد با مداقه بالایی به سوي حين ها شلیک کنند.

لشكر آلمان پروا دارد طرح «هرون تی‌ پی» (Heron TP) که صنعت محصول صنایع جو شهوت فضای رژیم متصرف خلوص است را مدخل سرپوش راستای تحصيل به قصد نیروهای آلمانی درب چهارچوبه توافقاتی معین از این رژیم خریداری کند.

آلمان از رژیم صهیونیستی پهپاد خریداری می‌کند

[ad_2]

آلمان از رژیم صهیونیستی پهپاد خریداری می‌کند