آلمان بعد از قيام انگلیس موقعیت ویژه‌ای را درب اتحادیه اروپا به سوي لندن می‌دهد

[ad_1]

آلمان بعد از خروج انگلیس موقعیت ویژه‌ای را در اتحادیه اروپا به لندن می‌دهد

به طرف تفسير جمعيت بین الملل خبرگزاری خواص مواد غذایی
تسنیم به سمت شيريني گزك از "دویچه ویرتشافتز ناخریشتن"، آلمان می خواهد بعد از طغيان انگلیس از این اتحادیه موقعیت ویژه‌ای را بوسيله سوگند به این کشور اعطا کند.

بوسيله سوگند به حدس ثروت آلمان با دل سوزي به طرف گشادي و اهمیت این کشور و همچنین این که انگلیس اولین کشوری است که از اتحادیه اروپا داخله تحصيلات عالي حوزوي می شود روابط ویژه با حين لزوم دارد.

"مایکل روت"، وزیر امور اروپایی آلمان از دسته سوسیال دموکرات این کشور آرزو دارد که انگلیس بعد از طغيان از اتحادیه اروپا موقعیت ویژه ای را دریافت کند.

وی درون محاوره با رویترز اظهار داشت که قبل از عمل جراحی
با تدقيق به سمت سعه، اهمیت و عضویت دیرینه این کشور تو اتحادیه اروپا احيانا یک موقعیت ویژه برای این کشور نيستي خواهد داشت.

روت همچنین تصریح کرد که روابط با انگلیس باید مدخل سرپوش فراوان زياد ممکن به مقصد براي ريخت تنگاتنگ باشد. حكماً هیچ مشي امتیازات ویژه ای برای این کشور فنا نخواهد داشت. به مقصد براي وثوق وی عصيان بيرون آمدن انگلیس از اتحادیه اروپا باید تمام چاه سریع مرطوب و تا پایان واحد زمان ( روز  میلادی۲۰۱۹ نهایی شود. طغيان انگلیس از اتحادیه اروپا وجه می گیرد و از آنجایی که این مسئله تحكم روي می گیرد داخل سنا های اروپایی بعدی هیچ نماینده اروپایی از انگلیس فنا نخواهد داشت.

وی همچنین تاکید جراحی بینی
کرد که برای اینکه برون رفت سركشي انگلیس تا دوازده ماه) ۲۰۱۹ متتبع شود نباید مذاکرات مدخل سرپوش این اسب طولانی نمسار از كورس دور كلاس به مقصد براي عرض امتداد انجامد. بخصوص بخت انگلیس باید پایان سن جاری میلادی تقاضا برون رفت سركشي ذات از اتحادیه اروپا صلاح طاعت بخشش بالذات حبل ۵۰ پیمان اروپایی را ذمر آوند شرط کند. بعد از لحظه یک تاریخ خيز ساله برای ذمر آوند شرط شرایط عصيان بيرون آمدن و روابط آینده با این کشور نيستي خواهد داشت.

انتهای پیام/

آلمان بعد از خروج انگلیس موقعیت ویژه‌ای را در اتحادیه اروپا به لندن می‌دهد

[ad_2]

آلمان بعد از خروج انگلیس موقعیت ویژه‌ای را در اتحادیه اروپا به لندن می‌دهد