آلمان طالب تشکیل یک قرارگاه نظامی برای اتحادیه اروپا دروازه اندر بروکسل شد

[ad_1]

به سمت رپرتاژ توده بین الملل خبرگزاری تسنیم به سمت شيريني گزك از ژورنال "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"،آلمان و فرانسه از این دستور حمایت می کنند که اتحادیه اروپا یک مركز شخصی برای عملیات های نظامی و غیر نظامی ایجاد کند.

تمول آلمان فعلاً و بعداً درمورد مكان این پایگاه نظامی اتحادیه اروپا حتي اظهار ديدن کرده است.

یک سخنگوی حكومت مدافعه و تك آلمان داخل این كرت به سوي جريده "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ" كلام بيان است که یک جايگاه استراتژیک دائمی برای این نقشه باید مدخل سرپوش بروکسل ساخته شود.

وی تصریح کرد از آنجایی که مطلب پرسش تشکیل یک قرارگاه نظامی استراتژیک مورد بحث موردتوجه طرح شده است رهبری برای یک ماموریت نامگذاري شده به سمت طرح سیاست دفاعی و امنیت مشترک GSVP که نزدیکی مناسبی با نهادهای سیاسی داشته باشد احتياج دارد.

وزرای پدافند اتحادیه اروپا می خواهند باب ۲۶ و ۲۷ سپتامبر درب براتیسلاو درمورد تقویت سیاست دفاعی و امنیتی مشترک با نيز تدبير کنند. سران کشورهای اروپایی می خواهند دروازه اندر دسامبر تصمیمات بسوده و مشخصی را تو این توسن اتخاذ کنند.

بعد از رای مثبت انگلیسی‌ها برای برون رفت سركشي از اتحادیه اروپا خواست هایی برای تشکیل جند تنها اروپایی و یک سیاست دفاعی و امنیتی مشترک دروازه اندر این اتحادیه شکل محزون است. تا به منظور با آينده انگلیس مانع بزرگی احسان فرق گذرگاه اجرا این منظور آرمان اتحادیه اروپا و از مخالفان كله شق لحظه وجود که با قيام این جزو سبيل برای هستي پذيري این مرام اروپایی هميشگي می شود.

انتهای پیام/

[ad_2]