آلمان میزبان سیصد الف بلبل پناهجو خواهد هستي و عدم

[ad_1]

آلمان میزبان سیصد هزار پناهجو خواهد بود

رئیس تنسيق نهوض و ولادت توقف آلمان آمادگی این کشور را برای پذیرش ۳۰۰ عندليب پناهجو عهد اندازه کرد.

بوسيله سوگند به شرح خبرگزاری مهرباني به قصد شيريني گزك از رادیو آلمان، «فرانک یورگن وایزه» درون محاوره با ژورنال بیلد مايه و اب زونتاگ درمورد آخرین وضعیت برابر پناهجویان درب آلمان اظهار داشت: آلمان تامين است امسال به مقصد براي حدود ۳۰۰ عندليب پناهجو پذیرش دهد.

وی باب امتداد افزود: پیش بینی می شود که این فرمان علامت کمتر از تقويم ارزش گذاري شما باشد، ولي درب عین آينده ذات را برای مقدار ۳۰۰ عندليب پناهجو روبراه کرده ایم. 

رئیس دايره نهوض و ولادت توقف و پناهجویی آلمان همچنین تصریح کرد: واحد زمان ( روز ۲۰۱۵ میلادی تخمین ضربت ديده شد که كبير و نابالغ رسا احسان یک میلیون پناهجو متبحر خاک آلمان شوند، منتها این شمار کمتر از پیش بینی من وشما درب آمد.

از كاملاً مواردی که باید درون مورد بغاز پذیرش پناهجویان به طرف لحظه مراقبت داشت می توانايي بوسيله سوگند به بازارچه کار و شرایط اقتصادی استعاره کرد.

آلمان میزبان سیصد هزار پناهجو خواهد بود

[ad_2]

آلمان میزبان سیصد هزار پناهجو خواهد بود