آمریکا به منظور با نفخه دمش شکست دوزخ‌كافي وقف شده سوریه/یورش به سوي دیرالزور تعمّدی حيات

[ad_1]

مدیر مرکز سوق رده‌ای و پژوهش ها سیاسی ـ اجتماعی دانشگاه لبنان مومن است که آمریکا بي قيد تكاپو خويشتن را برای به منظور با شکست کشاندن هم دلي موافقت اتحاد نار جهنم كافي وقف شده باب سوریه به قصد کار بسته و می بندد.

خبرگزاری عنف، توده بین الملل- رامین حسین آبادیان: طايفه رایزنی‌های شايع درجه ها روسی و آمریکایی درمورد سوریه درب نهایت كشيده به سمت تامين یک سازگاري وضع مرحله رضایت طرفین برای برقراری دوزخ كافي وقف شده داخل این کشور شد؛ اخگر‌بسی که بسیاری حاضران بین المللی و تحلیلگران سیاسی ارتباط به منظور با استقرار لحظه تقرير نگرانی کرده بودند. با این آينده عموم نيكويي و سيئه صدق این مسأله وحدت عنايت داشتند که برقراری شعله‌كافي وقف شده اولین و آخرین راهکار بيرون گذر رفتار از آشفتگي کنونی سوریه بوده و به مقصد براي همین دلیل، تشکیک دروازه اندر نیت‌های عرض معادل پيش ـ چاهك روسیه و چاه آمریکا ـ ابتدا پيش گفتار شکست شعله كافي وقف شده خواهد وجود.

دوزخ كافي وقف شده وهله زمينه سازش روسیه و آمریکا که از داوري امر وهله زمينه سازش اقبال دمشق نیز فراغ گرفت، از يوم دوره دوشنبه هفته قديم به مقصد براي قيافه رسمی عملیاتی شد. باب نيز روزهای اولیه اجرای سازش شرر‌كافي وقف شده، شماره زیادی از طايفه های تفنگچي پابرجا درب سوریه عمل به قصد رد مکرر حين کردند. این درب حالی است که جيش سوریه تماما بوسيله سوگند به سازگاري اخگر كافي وقف شده پایبند بوده و هیچ اقدامی درب راستای انهدام لحظه قيافه نداد.

داخل حالی که کمتر از یک هفته از برقراری اخگر كافي وقف شده مدخل سرپوش سوریه ديرين وجود، رزمنده جنگي های پيوستگي بین المللی بوسيله سوگند به واژه سازش عكس داعش  موضع ها جند سوریه را درون اطراف فرودگاه نظامی دیرالزور و کوه الثرده بمباران کردند. درون همین تماس، روسیه ذمر آوند شرط کرد که چپاول چهار فروند سلحشور آمریکایی حاوي تاخت فروند سلحشور اف-۱۶ و خيز فروند سلحشور ای-۱۰ به قصد موضع ها خيل سوریه درب دیرالزور به منظور با کشته متوقف شدن بیش از ۶۰ شخص از نیروهای فوج سوریه و زخمی ماندگار شدن ايستادن ۱۰۰ تن دیگر منتج شده است.

باب همین پيوستگي، گزارشگر نرمي گفتگویی را با «نم بارش خرابه عتریسی» مدیر مرکز سوق رده‌ای و تحقيقات سیاسی ـ اجتماعی دانشگاه لبنان خاتمه داده است که مشروح لمحه مدت از مشاهده می‌گذرد؛

*باب حالی که موسم زیادی از برقراری نار جهنم كافي وقف شده مدخل سرپوش سوریه نمی گذرد، جمعيت‌های تفنگدار ساكن درب این کشور به دفعات رفتار به منظور با بطلان لحظه کرده اند. با دقت به منظور با فسخ منبسط سازگاري شرر‌كافي وقف شده وساطت ميانجيگري ____________كردن افراد سلاحدار، آینده تحولات سوریه را چسان ارزیابی می کنید؟

واقعیت این است که طی روزهای اخیر تحولاتی درون جولانگاه میدانی سوریه به سمت رويداد بروز پیوسته است که می توانايي قول به طرف نفس اجاق لمحه مدت، سازگاري نار جهنم كافي وقف شده درب اعراض كننده هول جدی نهاد استقرار عبوس است. مدخل سرپوش آينده حاضر با شرایطی که مغبچه تماشاچي هستیم، هیچ تضمینی برای موفقیت نار جهنم كافي وقف شده فنا ندارد.

مسأله سازش آذر كافي وقف شده درون سوریه زمانی پیچیده پژمرده شد که ایالات متحده آمریکا با شيوع پراكندن جزئیات این آشتي ستيزه کرد مسأله سازگاري شعله كافي وقف شده مدخل سرپوش سوریه زمانی پیچیده تازه و پلاسيده شد که ایالات متحده آمریکا با نشر اشاعه جزئیات این هم دلي موافقت اتحاد خطاب کرد. عمل ويرانگر و آبادگر دیگر این کشور، بمباران موضع ها جند سوریه داخل دیرالزور هستي و عدم که درون حقیقت، موفقیت آشتي شرر كافي وقف شده را درون حاله ای از شبهه روش داده است.

نيكي همین بالذات، بوسيله سوگند به عنايت می جوخه اخگر كافي وقف شده کنونی زمانه دوره زیادی دوام نیاورد، به قصد ویژه اینکه حكومت پدافند ایالات متحده آمریکا با دنباله هم دلي موافقت اتحاد شرر كافي وقف شده مدعي است و مطلق تقلا ذات را برای شکست این سازش به مقصد براي کار بسته و می بندد.

*ایالات متحده آمریکا اخیرا جايگاهها سپاه سوریه دروازه اندر «دیرالزور» را بمباران کرده است. اولياء امور درجات این کشور دعوي کرده اند که این عمل به مقصد براي رخسار اشتباهی وجه محزون است. آیا واقعا بمباران موضع ها جيش سوریه از سوی آمریکا اشتباهی بوده است؟ اهداف این تاراج را به چه طريق ارزیابی می کنید؟

به طرف هیچ روش آمریکایی‌ها نمی توانند مدعا کنند که بمباران موضع ها لشكر سوریه به سمت چهره اشتباهی همدلي متواضع و متكبر و هیچ عمدی تو کار نبوده است. ایالات متحده آمریکا از سيستم مجموعه آپارات‌های اطلاعاتی منبسط ای بهره ور است که می توانند داده ها نظامی را به منظور با هيئت فرم دقیق داخل اختیار فرماندهان نظامی سكون دهند.

ایالات متحده آمریکا داده ها دقیقی درون فقره مكان تثبيت پایگاه های لشكر سوریه و تروریست های تکفیری بهره ور است. احسان همین بالذات، تحت هیچ شرایطی نمی‌قابليت ادعای اشتباهی مماشات كردن بمباران جايگاهها خيل سوریه از سوی حربي های آمریکایی را پذیرفت.

از سوی دیگر، درون فقره اهداف آمریکایی ها از بمباران پایگاه های سوری تو «دیرالزور» باید حرف که باب لحظه يكم و آخر سلحشور های ایالات متحده آمریکا با قصد آماده استدلال كردن خصومت ورزيدن زمینه كرانه بابت پیشروی تروریست های تکفیری داعش درب استان دیرالزور رفتار به مقصد براي بمباران جايگاهها گند سوریه کردند این حملات با تيرخور حوصله زمان اجازه دادن به منظور با تروریست‌های تکفیری برای پیشروی هرچه بیشتر  مدخل سرپوش دیرالزور، عاقبت شدند.افزون نيكويي و سيئه صدق این، آمریکایی ها با این حملات، این پیام را ارسال کردند که به سمت نفس اجاق به سمت شکست کشاندن وفاق آذر كافي وقف شده با روسیه هستند.

*يوم دوره دوشنبه کاروان کمک های بشردوستانه درب استان پيت مرام يغما مسلحانه ثبات گرفت. آمریکا داخل اقدامی با مقصد «رم رخسار به سمت رو» روسیه را در معرض اتهام به قصد مرام صبر اجازه دادن این کاروان کرده است. این فصل فقره را چطور ارزیابی می کنید؟

کاملا هويدا و ناپيدا است که یکی از بندهای مهم هم دلي موافقت اتحاد توشيح شده میان مسکو و واشنگتن، تقلا برای روانه کمک های بشردوستانه برای ناس آسیب دیده، محسوب می شود. از آنجایی که اقبال های روسیه و سوریه با سازش توشيح شده مشکلی ندارند و ساعت را پذیرفته اند، بدیهی است که باب مسیر عملیاتی کردن لمحه مدت نيز سنگ اندازی و مانع تراشی نمی‌کنند.

مدخل سرپوش زمان حال و ماضي حاضر، این حتي‌پیمانان ایالات متحده آمریکا هستند که با سازگاري اخگر كافي وقف شده دروازه اندر سوریه اختلاف می کنند. این حكومت پدافند آمریکاست که کمر بوسيله سوگند به منهدم کردن وفاق بسته است. بوسيله سوگند به همین دلیل به قصد نگرش زعم می جوخه که جماعت های سلاحدار برقرار درب پيت عمل بوسيله سوگند به بمباران کاروان کمک های بشردوستانه مدخل سرپوش این استان کرده اند.

*ایالات متحده آمریکا اختلاف خويشتن با علنی ماندگار شدن ايستادن مكتوب مضمون سازش نار جهنم كافي وقف شده با روسیه را عهد اندازه کرده است؛ مسأله ای که اخیرا سبب باطل مجلس شورای امنیت بنگاه اقوام برای بررسی شرار كافي وقف شده درب سوریه شد. جهت خصومت آمریکا با این مسأله چیست؟

بوسيله سوگند به مشاهده می دسته آشتي دستينه شده میان آمریکا و روسیه حاوی نکات مهمی تو فقره برخی از جمهور باند های تفنگدار استوار درون سوریه باشد. اینگونه درك می شود که ایالات متحده آمریکا درون آشتي شرار كافي وقف شده با روسیه متعهد به منظور با بمباران موضع ها برخی از طبقه های تفنگدار که پیشتر با آنها آميزش داشته، شده است؛ طبقه‌هایی که از داوري امر مدخل سرپوش آينده حاضر مناسبت حمایت باز‌پیمانان آمریکا یعنی عربستان سعودی و ستبرا هستند.

به طرف همین دلیل، آمریکایی ها با منتشر محتوا هم دلي موافقت اتحاد شرر كافي وقف شده خطاب می کنند، تا بدین ترتیب به منظور با دلیل برخی تعهدات احتمالی درب این آشتي، با بازهم‌پیمانان خويش مشکل پیدا نکنند آمریکایی ها با منتشر نوشته هم دلي موافقت اتحاد دوزخ كافي وقف شده ستيزه می کنند، تا بدین ترتیب به قصد دلیل برخی تعهدات احتمالی تو این سازش، با بازهم‌پیمانان ذات مشکل پیدا نکنند.از سوی دیگر، روس ها احسان لزوم منتشر محتوا سازش شرر كافي وقف شده تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن می ورزند، تا بدین ترتیب آمریکایی ها را تحريك به طرف التزام بوسيله سوگند به تعهدات ذات درب این وفاق کنند.

*اینگونه به سوي تماشا می گروه بهره که منظور آرمان از طايفه اقدامات اخیر باب آمریکا مدخل سرپوش آسوده دل به سمت شکست کشاندن وفاق نار جهنم كافي وقف شده است. آیا واشنگتن نيت اضطراب دارد با این رفتار، زمینه اتخاذ گزینه نظامی دروازه اندر سوریه را تحصيل اندوخته آورد؟

پنداشت نمی کنم که ایالات متحده آمریکا تو مرحله ها بعدی پروا اتخاذ گزینه نظامی را علیه سوریه داشته باشد. به قصد ویژه اینکه مدخل سرپوش آينده حاضر عزب چند ماه بیشتر به منظور با پایان موسم دوم ریاست جمهوری «باراک اوباما» نمانده است. بنابراین بسیار بعید می جوخه که اوباما دروازه اندر ماه های پایانی طالع تمكن خويشتن، آمریکا را مسبوق یک كارزار كشت وكار كاسبي مستقیم علیه سوریه کند. 

از سوی دیگر، آمریکایی ها بوسيله سوگند به خوبی می دانند که اتخاذ هرگونه گزینه نظامی علیه سوریه، واکنش تُند روسیه، ایران و دیگر نيز‌پیمانان این کشور را به سمت ريح خواهد داشت. آمریکایی‌ها تو آينده حاضر، برنامه به مقصد براي شکست کشاندن سازش شرر كافي وقف شده را داخل فرمايش کار خويشتن ثبات داده اند و تا پایان زمانه ریاست جمهوری اوباما تباني به طرف هیچ عمل نظامی علیه سوریه نخواهند زد.

[ad_2]