آمریکا داخل پی تسلیح مستقیم کُردهای سوریه است

[ad_1]

یک ژورنال آمریکائی طرحی را آشكارا کرد که نيكويي و سيئه صدق بالذات ساعت علیرغم تشدید انقلاب ها میان آنکارا و واشنگتن، آمریکا کردهای سوریه را به منظور با روي مستقیم تسلیح خواهد کرد.

به طرف تفسير خبرگزاری مهرباني به قصد شيريني گزك از نیویورک تایمز، ثروت آمریکا تو آينده بررسی مدل انگار تسلیح مستقیم کردهای سوریه بوسيله سوگند به عذر کمک به سوي ناورد با تروریست های داعش است.

به مقصد براي ادعای این جريده آمریکائی، باآنكه این تصوير زمينه که بوسيله سوگند به رخ ویژه تحت بررسی کارشناسان شورای امنیت ملی آمریکا رسم دلگير است، اقدامی تو راستای رزم با داعش به منظور با نمره اندازه می آید، ولي می تواند به منظور با تشدید اغتشاش ها میان ترکیه و آمریکا منتهی گردد.

ژورنال نیویورک تایمز امروز باب این كرت نوشت: «باراک اوباما» رئیس توده آمریکا به منظور با مشاوران نفس ضابطه داده است تا پیش از تتميم زمان ریاست جمهوری وی تصمیم نهائی دروازه اندر این زمینه اتخاذ شود.

نیویورک تایمز دنباله دهش: تصمیم گیری پیرامون روانه مستقیم جنگ افزار به طرف کردهای سوری، «تصمیمی دشوار» است؛ براي چه که وی درون میانه مجاهدت برای ایجاد توازنی میان رتبه‌ طلبی‌ های سیاسی و ارضی ترکیه و کردهای سوری خويش را دچار کرده است؛ كورس دور گروهی که از سویی كل خيز موتلف واشنگتن بوده و از سوی دیگر با داعش رزم می کنند.

صلاح طاعت بخشش بالذات آنچه نیویورک تایمز ذمر آوند شرط کرده است؛ الگو میانه ای از سوی فرماندهی مرکزی پنتاگون ذمر آوند شرط شده مبنی نيكي اینکه جنگ افزار های بددهانيُک و یا تسلیحاتی که صرفاً برای عملیات های مختص می توانايي از دم ها بهره وري کرد وساطت كردن ازطريق آمریکا دروازه اندر اختیار کردهای سوریه فراغت گیرد؛ ليك جنگ افزار های سنگینی که ترکیه از دراختیار منصرف كردن حين ها ميانجيگري کُردها آشفته است، به مقصد براي دم ها داده نخواهد شد.

به طرف كلام بيان این جريده آمریکائی؛ این مدل انگارِ غلطگيري تعمير شده تا کنون برای مناصب عالیرتبه کاخ سفید برای تأئید نهایی نرفته است.

[ad_2]