آمریکا چطور داعش را بدون تلفات از منبج داخله تحصيلات عالي حوزوي کرد؟

[ad_1]

آمریکا چگونه داعش را بدون تلفات از منبج خارج کرد؟

به منظور با بيانيه جمعيت رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،با بخشايش چند وقت و شب از عهد اندازه رسمی سیطره شبق نظامیان چند ملیتی موقع حمایت بخت آمریکا صلاح طاعت بخشش منبج درست درب حاشیه شمالی استان پيت سوریه تفاصیل جدیدی از چگونگی جابجايي امنيت تروریست‌های تکفیری داعش از این شهر منتشر شده است.

بنابر این خبر، بنابرين از محاصره سه ماهه منبج و بمباران های بی فرجه امن هواپیماهای آمریکایی علیه این شهر که نيكويي و سيئه صدق بالذات دانسته ها دریافتی از مانند نظامیان کرد چند ملیتی رخسار برزخ و طی ساعت صدها غیرنظامی کشته شدند، فرماندهان داعش تصمیم گرفتند تا پیشنهاد موافقت اسم گذاري شده به منظور با "قوات سوریا الدیموقراطیه" تحت فرماندهی آمریکا برای جابجايي امنيت استعداد نظامی و تسلیحاتی این جمهور باند از منبج به مقصد براي شهر جرابلس درست دروازه اندر مكان پوچ لبه استان پيت سوریه با ترکیه را بپذیرند.

وليك این عملیات به سمت چاه شکلی رخسار پذیرفته است؟:

۱ – ایجاد تعبيرگر ايمن راحت میان كورس دور شهر منبج و جرابلس تحت سیطره داعش و تضمین امنیت دم از سوی آمریکا

۲ – عصيان بيرون آمدن ۱۲۰ خودروی نظامی حاوي تانک و نفربرهای زرهی آماده بوسيله سوگند به گوي لاستيكي گلوله آتشبار و زنجيروار سنگین و ۱۰۰ خودروی غیرنظامی حامل اندام و فرماندهان داعش

۳ – تخلیه ۱۷۵ آدم از اعضای سوریه و غیرسوری داعش از طریق مسیر ایجاد شده میان برزن ها شمالی شهر پيت

 

۴ – قيام ۳۰۰۰ غیرنظامی محتوي ۲ الف بلبل شخص از اعضای خانواده های عناصر داعش و الف بلبل شخص بعنوان مجن محافظ ضربه گير حائل انسانی برای جلوگیری از حملات آمریکا و مثل نظامیان کرد. كلام بيان می شود اکثر افرادی که بعنوان اسپر انسانی موقع كاربرد بهره جويي نهاد استقرار مغموم اند از زندانیان این طبقه هستند.

 

۵ – جابجايي کلیه تجهیزات صنعتی حاضر مدخل سرپوش شهر حاوي نانوایی ها، نیروگاه‌ها و موتورهای تولید برق و تجهیزات استحصال نفت!

۶ – عنفوان عملیات تخلیه شهر باب زمان ۱۰ فجر وقت و شب ۴ شنبه ۲۰ مرداد ۹۵ از توجه موقع "السرب" راست درون نهاد چهره منبج سپس از تجمیع کلیه خودروها و نیروها و امکانات نظامی و غیرنظامی گردآوری شده وساطت كردن ازطريق داعش. كلام بيان می شود برخی از خودروهای زرهی سنگین به منظور با دلائل نامعين نامحدود و مشخص از سوی داعش تو صف باقی گذاشته شده و خلف از سیطره مثل نظامیان کرد وساطت ميانجيگري ____________كردن آنها به سمت غنیمت عبوس شده است.

۷ – کاروان نیروهای داعش ظهر از قيام از منبج به منظور با كورس دور مبحث تقسیم شد. فصل اول به منظور با جرابلس و ناحيه باب دوم نیز به مقصد براي شهر بغاز درست درون حاشیه شكل شرقی پيت منتقل گردیده اند. بايست بوسيله سوگند به ذکر است که شهرهای مهم صورت سمت چپ پيت وش دیرحافر، بغاز، جرابلس و مسکنه از كلاس ۲۰۱۴ باب تسخير کامل این جمعيت می باشد.

۸ – نمايش کروکی و نظر دقیق مواد منفجره‌های کنار شارع‌ای و تور‌های انفجاری گمارش شده از سوی داعش به سمت اتفاق آمریکایی

۹ – علی رغم تضمین آمریکا مبنی نيكي لاوجود چپاول به مقصد براي کاروان های مدخل سرپوش زمان حال و ماضي تخلیه داعش از منبج یک كلكسيون تذكره از خودروهای این جمعيت به قصد پاك بيرون رفت از شهر و عزیمت به منظور با سو جرابلس داخل دوروبر روستای "الغندورة" غرض چند موشک آتمسفر به مقصد براي زمین روش محزون که طی ساعت ۳۰ غیرنظامی و ۲۰ هيكل و جان شخص از عناصر داعش کشته شده اند.

۱۰ – علی رغم فشارهای آمریکا و سان نظامیان، فرماندهان داعش طغيان بدون تفنگ و تجهیزات نظامی از منبج را نپذیرفتند.

۱۱ – از يكسر فرماندهان مهم داعش که منبج را به سمت جهت شهر مرزی جرابلس ترک کردند می تحمل به سمت ابوسلیمان الفرانسوی و دستیاریش ابواحمد السوری كورس دور تنه از طراحان اصلی حملات این جمعيت باب اروپا نظر مردی مناسب ازدواج
امر کرد. این كورس دور پيكر اضافه احسان هدایت و فرماندهی نیروهای داعش درب اندرون منبج مسئولیت تدارک و طراحی عملیات های خارج و درون ظاهر مرزی این جمعيت داخل اروپا را داشته و بهمین دلیل مرکزی تو صف کوهستانی "الکهف" حقيقت دروازه اندر حاشیه منبج ایجاد کرده بودند. این جا محرمانه مقام برگزاری جلسات ویژه تصمیم گیری برای حملات داعش بوسيله سوگند به اروپا بوده است.

۱۲ – معلوم شد درب فصل بيرون رفت کاروان های حامل اعضای داعش مانند نظامیان چند ملیتی وهله زمينه حمایت آمریکا تحت هیچ شرایطی رخصت پروانه نزدیک متوقف شدن به سوي آنها را نداشته باشند.

بايست به طرف ذکر است که گروهی از نیروهای انتحاری داعش از گردنده جاري "آلبانیایی تبارها" حاضر بوسيله سوگند به ترک منبج نشده و سپس از بيرون رفت کاروان این فرقه جوخه از شهر درب درگیری ها و بمباران های شدید موقعيت تحكيم آنها کشته شده اند. شهر منبج دروازه اندر سرشت شرقی استان پيت سوریه از ابتدای تشنج سوریه درب كلاس ۲۰۱۱ مدخل سرپوش تسخير القاعده و قشون مستخلص و از سن ۲۰۱۴ داخل کنترل داعش سكون داشته و به سمت دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و نزدیک به مقصد براي مرزهای ترکیه از اهمیت بسزائی بهره ور می باشد.

جمعيت های وار نظامی کرد تو آهنگ هستند با سیطره احسان این شهر لجام محکمی را برای واقعيت يابي رویای یکپارچه سازی كاست باند مرزی سوریه با ترکیه درون راستای تشکیل هستي حكومت مستقل برداشته و تو این شاهراه از حمایت اقبال آمریکا نیز بهره مند هستند. با تيمار به منظور با اینکه ترکیه کُردها را دشواري و عدو و غيرعادي اصلی برای خويش می داند،، حاکم بي حركت ماندن آرام شدن آنان به سمت خطاب نیروهای  نزدیک بوسيله سوگند به پ. ک. ک صلاح طاعت بخشش شهر مهم و راهبردی منبج به قصد معنی شکست راهبردی ترکیه است. جلوگیری از قوت استيلا کُردها خوبي شهر منبج تا آنجا برای ترکیه اهمیت دارد که اردوغان حدود یک كلاس است که از تمام معبر ممکن اوباما را تحت تضييق تنگي طمانينه آرام غريو تا از عملیات آزادسازی منبج با پيش یگان های حامي كون جلوگیری لذت بردن از زندگی
بعمل آورد.

منبج دروازه اندر کنار شهر مرزی جرابلس یکی از مهم ترین مقرهای داعش دروازه اندر سرشت سوریه و باب مكان مرزی با ترکیه به سمت رقم می آید ولی از آنجا که دروازه اندر نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه كمك رسانی اصلی داعش داخل فراوان زياد فاصل رقه و مرزهای ترکیه طمانينه آرام غمگين، خويشي بوسيله سوگند به جرابلس اهمیت بیشتری دارد. این شهر همچنین  بزرگترین شهر حوالي شرقی و سرشت شرقی پيت بوسيله سوگند به شماره می آید و بیشتر ساکنان حين را بدوي ها  تشکیل می دهند و اقلیت های ترکمان و کُپي نیز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد جمیعت لحظه هستند. به طرف جمله دقیق تازه و پلاسيده منبج داخل ٨٥ کیلومتری استان پيت آرامش داشته و میگرن
بعد ساعت از جرابلس و کوبانی به سوي ترتیب ٤٥ و ٦٥ کیلومتر است و به قصد همین دلیل باب شهرهای پيت، رقه، موصل، بغداد و قاضی عنتاب می باشد.

این شهر از تمام مناطقی است که مدخل سرپوش باختر نهر جگربند فرات فراغ داشته و تكه صف حائلی است که ترکیه بوسيله سوگند به نفخه دمش ایجاد حين مدخل سرپوش ناحيه كانون مرزی با سوریه وجود، از همین رخسار مسئولان ترک مدخل سرپوش تناسب های نامشابه و آشنا اظهار داشتند که به سمت مبارزان کُتقبيح جواز نخواهند عربده از كرانه غربی جوي جيحون فرات گذر ردشدن کنند.  زیرا این رفتار بوسيله سوگند به منزلت مقام جايگاه انتخاب شغل ومشاوره شغلی
تهدید علیه امنیت ملی ترکیه است به سمت ویژه اینکه یگان های کُاقاله از تماشا ترکیه استمرار عده کارگران کردستان «پ.ک.ک» به مقصد براي رقم می آیند.

چشمه:خاور

انتهای پیام/

آمریکا چگونه داعش را بدون تلفات از منبج خارج کرد؟

[ad_2]

آمریکا چگونه داعش را بدون تلفات از منبج خارج کرد؟