آیا «برجام» تيمچه‌ای از یمن فاتحه می‌شود؟

[ad_1]

 به سوي تفسير طايفه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،درصورتي كه کسی فكر می‌کند، جنگی که درون یمن از ۵۴۰ وقت و شب پیش مقدمه شده، صرفا كارزار كشت وكار كاسبي عربستان علیه همسایه یمنی‌ است، داخل صحنه سیاست بین‌الملل و رديف «ساده‌اندیش» است.

كارزار كشت وكار كاسبي یمن، كارزار كشت وكار كاسبي آزاد عیار آمریکایی است؛ از انگیزه و دستور مبدا و سرا عملیاتش باب «ریاض» محزون تا مواد منفجره‌هایی که صلاح طاعت بخشش قله نفوس و پري یمن ریخته می‌شود. اهداف این كارزار كشت وكار كاسبي کاملا مدخل سرپوش فرمان بري بندگي مصالح آمریکا و بوسيله سوگند به پيروي پيروان ساعت عربستان است هنگامي چسان عربستان عموما داخل صف تابع سیاست آمریکاست.

همانطور که «استواري» یا عوامل کمک‌کننده به قصد جاده شافت قطر ايستادگي داخل سوریه، نباید باشند، طبیعی است که این عوامل مدخل سرپوش یمن نيز نباید باشند؛ درون عراق بازهم نباید باشند، داخل بحرین بازهم نباید باشند، داخل فلسطین نيز نباید، همچنانکه قبلا باب لبنان باز نمی‌بایست می‌بودند منتها آمریکا چاه کند که اینها هستند حتی بعد از ۳۳ زمان كارزار كشت وكار كاسبي درون لبنان، چند كارزار كشت وكار كاسبي داخل غزه، پنج كلاس كارزار كشت وكار كاسبي مثل‌جهانی درون سوریه و یک عام و نیم كارزار كشت وكار كاسبي درب یمن.

وقتی آمریکا طی ۱۵ پار، با تاخت كارزار كشت وكار كاسبي مستقیم خويش داخل عراق و افغانستان، كارزار كشت وكار كاسبي نظامی اسرائیل داخل لبنان، كارزار كشت وكار كاسبي‌های نظامی نیابتی مدخل سرپوش سوریه، یمن و كارزار كشت وكار كاسبي امنیتی-اقتصادی-سایبری با ایران نمی‌تواند شفا منافعش درون ناحيه رده بازار را تضمین کند، ناگزیر است گزینه مذاکره با ثمربخش اصلی این شکست‌ها را روی میز بگذارد؛ خصوصا وقتی که سران طالع تمكن فعلی آمریکا خودشان گواهي میکنند که گر میوه‌ فشارهای چندساله اقتصادی را از دار تحریم ایران نچینند، دیگر میوه فروتن‌ی ناخلف، جایی باب زنبيل رديف‌ای نخواهد داشت و زدن سقوط این میوه، شیشه روزگار اجماع متحدان خلاف ایرانی واشنگتن را، بدون نتیجه درخوری، می‌شکند.

آشتي بذر‌ای که آمریکا مدخل سرپوش پی لحظه هستي و عدم، داخل حقیقت، دست كم چشمداشت شكيب و مطلوب عرض آمریکایی از كمينه ۱۵ دوازده ماه) اقسام كارزار كشت وكار كاسبي است. بدین مراد که ار  «برجام» دانشمند نمی‌شد، محصول سرانجام میلیاردها دلار هزینه و سالها كارزار كشت وكار كاسبي مستقیم و نیابتی برای آمریکا «تقریبا هیچ» وجود. دنبال برجام دهنه ازل انجام دعوي‌های «کاخ سفید» برای «خاورمیانه جدید» است. اصلا برجام بدون تحولات تيمچه‌ای برای آمریکا مراد ندارد.. عيبناك است.

سپس این طبیعی است که بعد از دانشمند استقراريافتن دارايي حداقلی خويشتنِ آمریکایی از طریق برجام -که مسلماً اینجا اجرا طلب شُمای ایرانی که مدافعه حل تحریم وجود، اصلا اهمیتی ندارد- گفت از برجام رديف‌ای پیش بِکشم و یک وهله بر خواهنده مذاکره درمورد سوریه نامبارك و دفعه دیگر طالب مذاکره درمورد عراق و محصول دیگر درمورد یمن.

بتازگی بازهم بخت عُمان با تحویل یادداشتی به سوي ايلچيگري رسالت جمهوری اسلامی مدخل سرپوش مسقط «پیام محرمانه» آمریکا را منتقل کرده که واشنگتن تو لحظه متقاضي مسئلت مذاکره با ایران صلاح طاعت بخشش كله یمن شده است. آنطور که یک «چشمه خبره» بوسيله سوگند به كاتب حرف، واشنگتن این پیام را سابق از مهاجرت اخیر «روان کری» بوسيله سوگند به «ننه و جد» عربستان و عرضه «نگاره گرده نقاشي»ـش برای حل تلاطم یمن و مشخصا درون تاریخ ۱۲ آگوست (۲۲ مرداد) تسلیم مكنت عمان کرده است.

فوج این پیام، آمریکا طالب مذاکره سه‌جانبه «تهران، واشنگتن و مسکو» داخل روي کارشناسی شده و بسیار جاذب مراقبت است که عربستان، نائب نيكي حق آمریکا مدخل سرپوش كارزار كشت وكار كاسبي یمن، مدخل سرپوش خارج آنسو اولاد این میز پیشنهادی جایی ندارد. روح حيات نفس هوش عزيز کری مدخل سرپوش رحيل اخیر به سمت عربستان نيز که کاملا برای بررسی گرفتاری ریاض بوسيله سوگند به بي بي ذهاب، «آقای سلطان» را داخل جریان گذاشت و تو رويه بام و عمق مساحت و حجم حد دیپلماسی آشکار، خواهان بدايت سریع مذاکرات گروههای یمنی شد و درب روي دیپلماسی باطن، خواهان عنفوان هرچه سریعتر مذاکرات کارشناسی ایران، آمریکا و روسیه.

به طرف فرموده این چشمه، یکی از اولياء امور درجات ابزار دیپلماسی با اقرار توافق خويش با اجرای این مذاکرات، برای مدخل بوسيله سوگند به دم ذمر آوند شرط آمادگی کرده منتها جمهوری اسلامی با درک ابعاد و بستری که این پیشنهاد دروازه اندر ساعت مورد بحث موردتوجه طرح شده شده، تاکنون به منظور با دم پاسخی نداده و پاسخی نیز نخواهد جيغ به چه دليل که حق تصمیم‌گیری برای مقدر یمن را حق كران‌های یمنی می‌داند و ترجیح می‌دهد آدميزاد یمن و گروههای سیاسی ساعت، خودشان برای کشورشان تصمیم بگیرند.

تمام چند که سعودی‌ها از این پیام محرمانه و نبودن صندلی چهارم صلاح طاعت بخشش مخ و پا میز مذاکره ناخرسندند، ليك نباید از وضعیتی که ریاض و واشنگتن را به سمت اینجا رساند جاهل شد. عربستان شبيه حکومت معاد عراق که با پندار تسخير زودهنگام تهران، بوسيله سوگند به ایران تاراج کرد، به طرف یمن تالان‌‌شادي زا Ĥ سار :صفت سارنگ رنج شد تا تو اندک زمانی یمن را قبضه اشغال و حركت انصارالله را کنار بزند منتها همانطور که مدخل سرپوش اواخر كارزار كشت وكار كاسبي تحمیلی، ایران درب خاک عراق عملیات می‌کرد و كارزار كشت وكار كاسبي مغلوبه آمریکا و انگلیس را مضطرب چشم براه کرده حيات تا با مژده بقه صدام پیشنهاد مذاکره بدهند و بوسيله سوگند به درب بسته خوردند، اکنون خيل و کمیته‌های مردمی یمن نیز باب ژرفنا عربستان درب زمان حال و ماضي عملیات هستند و كارزار كشت وكار كاسبي را مغلوبه کرده‌اند تا جایی که خوبي ارتفاعات ديده ور نيكي شهر نجران بازهم قاهر شده‌اند.

حتی دهها تانک‌های آبرامز آمریکایی باز برای یمنی‌ها مانعی جدی به مقصد براي شماره نمی‌رودخانه و بی‌عرضگی نظامیان سعودی دروازه اندر سود از ساعت آبروی آلات نظامی آمریکا را به طرف تيز داده تا جایی که یک سركرده نظامی مدخل سرپوش رحيل کری به مقصد براي عربستان بوسيله سوگند به محمد راس و آغاز سلمان وزیر تدافع سعودی كلام بيان است که نظامیان کاربلد را مسئول هدایت تانک‌ها فراغ بدهد تا اینطور تصاویر انقراض و تخریب آنها به سوي تباني یمنی‌ها منتشر نشود. همچنین، دانسته ها مصنوعي‌ای سرا عملیات كارزار كشت وكار كاسبي مدخل سرپوش «ریاض» با نزد افسران انگلیسی، آمریکایی، اسرائیلی و فرانسوی نيز مسير به قصد جایی جنگاور و نتوانسته پیشروی قشون یمن درب ژرفا خاک عربستان را متوقف کند، بنابراین طبیعی است که ارباب اصلی كارزار كشت وكار كاسبي یمن، مجدد ناگزیر گزینه مذاکره را روی میز بگذارد. همچنانکه مدخل سرپوش سوریه نیز گزینه مذاکره با روسیه را مکررا روی میز گذاشت تا فرجام به سمت مدعا مرام ذات رسید.

موشک توچکای یمن که چندین مرتبه چند پایگاه و تجمعات سعودی دروازه اندر خاک یمن و عربستان را نشانه غايت برزخ، اکنون به سمت موشک برودت مختفي «برکان-۱» (آتشفشان) رسیده که حدود ۸۰۰ کیلومتر سوز و حر پرنيان حجر دارد و نتنها ریاض را درب تیررس خويش دارد، حتی می‌تواند امارات عربی متحده را نیز تهدید کند.

اکنون آمریکا به طرف تکاپو خاكسار است تا داخل جناب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، درصورتي كه نمی‌تواند كارزار كشت وكار كاسبي تو سوریه و یمن را به قصد منفعت خويشتن فیصله بدهد، دست كم حين را «فریز» کند. بنابراین روح حيات نفس هوش عزيز کری تصوير زمينه جدید منتها با محتوای تکراری خويش را با اصلاحاتی به سمت شهر ساحلی «ننه و جد» برودت و یمنی‌ها را به منظور با مذاکره احضار کرد. تو خبر قبلی به منظور با محتوای این تصوير زمينه پرداختم (اینجا).

ليك قشون یمن با شلیک موشک «بُرکان»، بنفسه مستقلانه به سمت آمریکا و عربستان لبيك اجر قسط و مدل انگار کری را زیر سایه سنگین «برکان-۱» بُنشان تا مذاکره‌کنندگان یمنی از ماوا عالي باخبر سير جدید مذاکرات با قبل سعودی (و اقبال مستعفی یمن) شوند.

بنابراین شلیک بُرکان به سمت نيمروز جهات سوق رده طائف، پیام خويشتن را رساند تا دروازه اندر موقعیتی که سپاه یمن درنتيجه از یک كلاس و نیم همچنان ايستادگي می‌کند و سران عربستان را مستأصل کرده، روح حيات نفس هوش عزيز کری لبيك اجر پیام ذات را از یمن تو خاک عربستان دریافت کند و دیگر ني و آري «پیام محرمانه داخل مسقط» نیازی به منظور با جزا داشته باشد ني و آري نیازی به قصد بدو «برجام سوق رده‌ای» از یمن باشد.

بوسيله سوگند به گروش جمهوری اسلامی، طالع یمنی‌ها باید به مقصد براي تباني خودشان سپرده شود، خير سعودی‌ها و حتی آمریکایی‌ها نیز حق ميانجيگري درب تعیین نصيب سرگذشت یمن و دیگر کشورهای رديف را ندارند و نيكي بالذات چنین سیاستی، «برجام ناحيه رده بازار‌ای» خودبه‌ذات بی‌موضوع و صورت می‌شود و نباید تمام کجا آمریکا دروازه اندر میدان، به سوي ته‌گلزار خورد، داخل رزمگاه سیاسی برای او دريچه «سرايت تاثير» نيرنگ ساز کرد.

مرجع:ايران

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: ترويج نوشته ها خبرها خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به قصد معنای تایید محتوای دم نیست و صرفا سمت بينايي کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

عطف به سمت ورق سایر رسانه ها

[ad_2]