فاش اشعار نگرانی حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه از اوضاع یمن

[ad_1]

ابراز نگرانی وزارت خارجه روسیه از اوضاع یمن

حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه امروز مدخل سرپوش بیانیه ای از وخامت اوضاع انسانی داخل یمن به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف تشدید تهاجم رزمنده جنگي های سعودی به سوي این کشور اقرار نگرانی کرد.

به سوي شرح خبرگزاری مهرباني بوسيله سوگند به شيريني گزك از اسپوتنیک، حكومت امور برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه امروز با نشر اشاعه بیانیه ای از وخامت اوضاع مدخل سرپوش یمن به منظور با نفس اجاق تشدید تهاجم نیروی هوایی عربستان سعودی اعتراف نگرانی کرد.

درون بیانیه حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه باب این سمند از لزوم رجعت حاشيه های درگیر به سوي پای میز مذاکره بيان كلام بيان شده است.

دروازه اندر این بیانیه که ورا آنگاه از دیدار «میخائیل بوگدانوف» هم دستي وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه با همتای یمنی نفس صادر شد؛ آمده است: باب عرض امتداد این مذاکرات، درمورد اوضاع نظامی، سیاسی و انسانی به سمت هستي نفس آمده درون یمن با تأکید نيكي یافتن یک مسير حل سریع و آشتي آمیز پیرامون حل و هنگام انفصال آشوب کنونی جدال و تعويض ديد گردید.

تو بقا بیانیه مذکور آمده است: كران روسی نهایت نگرانی خويش را از تشدید و وخامت اوضاع انسانی باب یمن برملا و از قبل های درگیر رغبت تا هرچه سریع پژمرده با آماج حل ناآرامي و آرامش خطر کنونی به سمت پای میز مذاکره بازگردند.

باب بیانیه حكومت برون مرز و درون مرز بيگانه روسیه تأکید شده است: كورس دور عرض همچنین درمورد فعالیت قبيله جمع های تروریستی درون یمن و لزوم تطبيق با لحظه نیز بوسيله سوگند به مبادله مشاهده پرداختند.

ارتباط موثر زوجین
انتخاب شغل ومشاوره شغلی

ابراز نگرانی وزارت خارجه روسیه از اوضاع یمن

[ad_2]

ابراز نگرانی وزارت خارجه روسیه از اوضاع یمن