ابوبکر البغدادی دروازه اندر موصل آفتابی شد

[ad_1]

سرچشمه ها ماخذ محلی دروازه اندر استان نینوا درون نهاد چهره عراق از آفتابی ماندگار شدن ايستادن سرکرده داعش ته از مدتها مخفی بي حركت ماندن آرام شدن از انظار عمومی، مدخل سرپوش موصل روايت مسند و مبتدا نقل دادند.

به طرف رپرتاژ خبرگزاری نيكي و عتاب به مقصد براي شيريني گزك از السومریه، یک اصل محلی تو استان نینوا ذمر آوند شرط کرد: به مقصد براي كنار و بازدم گرمي پف اوضاع سرگردان داعش درب موصل، ابوبکر البغدادی سرکرده این گروهک امروز از مخفیگاهش برون شد و مدخل سرپوش صف الرساله آفتابی شد.

این منبع ها عهد اندازه کردند: وی نيكي ماشين سفید رنگی آرامش داشت که سه اتومبيل سلاحدار لحظه را اسکورت می کردند.

این اولین عند علنی وی درنتيجه از ماهها محسوب می شود.

منبع ها محلی ذمر آوند شرط کردند: آفتابی ماندگار شدن ايستادن ابوبکر البغدادی علامت دهنده وضعیت بسیار سرگردان شهر موصل دارد. وضعیتی شبق دستورالعمل ها جلوگيري آمد و شد درون موصل از سوی داعشی ها برپا سنقر شده است.

[ad_2]