اتحادیه بدوي دخل وتصرف شورای امنیت برای مكث «اعدام میدانی» فلسطینیان را طالب شد

[ad_1]

بوسيله سوگند به اعلاميه جمعيت بین الملل خبرگزاری تسنیم به طرف شيريني گزك از خبرگزاری آناتولی، سعید ابو علی خلال محکوم کردن عمل نظامیان صهیونیست باب به مقصد براي گواهي شهيدشدن حمل كردن تحويل دادن سه فلسطینی داخل شهر الخلیل و یک شهروند پيروان اردنی تو شهر پاكي اشغالی، از شورای امنیت طلب تا جلوی این تجاوزات رژیم صهیونیستی را بگیرد.

ابو علی دروازه اندر اظهاراتی تاکید کرد: اجتماع جمعيت جهانی و موسسات مربوطه لحظه از كل شورای امنیت باید به طرف مسئولیت خويش برای پایان فوری و نهایی اعدام های میدانی فلسطینیان و اقدامات و تجاوزاتی که لغو قوانین بین المللی است، حرفه کند.

وی افزود: این تجاوزات سازماندهی شده، اعدام های میدانی، ترور قصد و مداومت تروریسم، پاسخی حقیقی و مشعشع به قصد كل منوال الگو ابتکاری بین المللی برای خارج و درون ظاهر شيوه از رکود سیاسی است.

وی تصریح کرد که استمرار تجاوزات رژیم متصرف اسرائیل و ادامه جنایت های وحشیانه و ترور فلسطینیان تاکیدی نيكوكاري این است که رژیم صهیونیستی برای استمرار سیاست تشدید تجاوزات علیه فلسطینیان پراستقامت است.

نظامیان صهیونیست گاه ماضي دروازه اندر امتداد جنایت های ذات علیه فلسطینیان یک نوخاسته ۱۶ ساله به مقصد براي كنيه محمد الرجبی را دروازه اندر سوق رده خرمن توده ارمیده تو الخلیل به مقصد براي تاييد رساندند که با گواهي شهيدشدن وی نمره اندازه شهدای وقت و شب ماسبق بوسيله سوگند به چهار شخص رسید.

صهیونیست ها مدعی شدند که الرجبی بيم غنيمت با جنگ افزار بارد به منظور با سو خيابان جلبرت دروازه اندر انباشتگي امرد ارمیده را داشت.

نظامیان رژیم صهیونیستی زمان ماسبق همچنین به مقصد براي جهت یک ماشين درب ورودی شهرک کریات اربع راست درب الخلیل تیراندازی کردند که محرك شد كورس دور سرنشین حين اعم از یک حرم و یک مرد به طرف شهرت اسم های ايران موسی محمد خضور (۱۸ ساله) از بنی نعیم و كانديدا وی رغد عبدالله عبدالله خضور (۱۸ ساله) بوسيله سوگند به گواهي شهيدشدن رسیدند.

همچنین یک خردسال ۲۸ ساله تابعان چاكران اردن نیز دروازه اندر نزدیکی بغاز العامود راست مدخل سرپوش شهر پاكي اشغالی از سوی نیروهای پلیس رژیم متصرف مقصد تیراندازی فراغت گرفت و به سمت گواهي شهيدشدن رسید.

شاهدان عینی گفتند که نظامیان صهیونیست هشت گرد توپ به مقصد براي طرف این خردسال تیراندازی کرده و او را داخل حالیکه زخمش خونریزی می کرد تو خیابان فارغ کردند و مانع رسیدن خودروهای اعانت به قصد مکان اتفاق شدند.

این اقدامات صهیونیست ها مدخل سرپوش حالی رخسار می گیرد که نخستین سالروز انتفاضه پاكي نزدیک شده است و طی این انتفاضه تا کنون ۲۴۴ تن شهید شده اند.

سرزمین فلسطین از اوایل اکتبر پار تا کنون حاضر شروع انتفاضه خلوص و درگیری بین جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست است و رژیم صهیونیستی از فاتحه انتفاضه پاكي با اتخاذ تصمیمات و اقدامات نامشابه و آشنا جهد کرده است جلوی انتفاضه پاكدامني و موجه عملیات های مقاومتی فلسطینیان داخل اراضی اشغالی فلسطین را بگیرد، ولي عامه این اهتمام ها به سمت شکست انجامیده است و این انتفاضه همچنان بقيه دارد و خواب فارغ البال را از چشمان منزلت ها پست ها صهیونیست محزون است.

انتهای پیام/

[ad_2]