اتکا به قصد نیروهای بومی پا برداشتن درب مسیر صرفه جويي مقاومتی است

[ad_1]

بوسيله سوگند به‌اعلان خبرگزاری تسنیم از خمین، علی آقامحمدی نيمروز امروز درب رسوم اختتامیه همایش رديف‌ای پنجمین کنگره ملی معجم وهنر قريه و عشایر که باب تالار همایش بیت قدوه خمینی( ره) مدخل سرپوش خمین برگزار شد اظهار داشت: درب راستای شكل گيري صرفه جويي مقاومتی باید رفتار شود و دروازه اندر فراوان زياد گفتار باقی نماند.

وی افزود: اهداف صرفه جويي مقاومتی رسیدن به قصد توقع عزيز‌انداز است که این مهم باید اجرا یافته و راهی که عنفوان شده راهی شاق و سنگین است، ایرادات کوچک باب کشور نباید ذات کار را برای من وآنها و آنها شبهه‌دار کند، باید باب برطرف كردن دفع مشکلات برآییم و به سمت تبیین شكل فرهنگی باب صرفه جويي مقاومتی بیشتر بوسيله سوگند به متن بپردازیم.

كارمند مجلس تشخیص صوابديد خيرانديشي سامان تصریح کرد: روستاها مهم‌ترین بهر قناعت مقاومتی را تشکیل می‌دهند براي چه که کار اکثر روستاییان کشاورزی است و فايده ستاني و زيان بهینه از خاک و رسیدن به منظور با فايده‌وری یعنی تمتع مفید و فرخنده از خاک زمینه این حرکت عظیم را ميسر كسب می‌کند.

آقامحمدی امتداد عدل: نمو بلوغ اقتصادی کشور ۸ درصد بوده و با تدقيق بوسيله سوگند به بیانات قدر سترگ رهبری که فرمودند قيمت نشو اقتصادی آحاد آدم باید افزایش یابد و آدمي نباید درون تنگي زندگی کنند براي چه که اسلام به سمت‌نفس اجاق افراد راضی به سمت تنگي نیست، این کار با دستور كار‌ریزی و کار کردن مفید باید نفس اجاق شود.

وی افزايش کرد: مدخل سرپوش ایران ۳۹ درصد افراد پاداش و شهريه‌بگیر مبحث خصوصی هستد و ۲۳ درصد کارمند مكنت، بنابراین باید درب طريقه زندگی آنها تغییراتی ایجاد شود و منحصراً بس به سمت این درصدها اکتفا نکنیم، درصورتي كه زندگی آدميزاد تغییر نکند و قيمت ۸ درصد همچنان باقی بماند یعنی من وشما مبارك کار نکرده‌ایم همچنین داخل حوزه قناعت مقاومتی باید دانايي ابهام پيچيدگي بنیان رفتار کرد براي اينكه که قدرت روش بدون صرفه جويي ممکن نیست.

كارمند جمعيت تشخیص صلاح سامان گوشزد کرد: ۹۴ درصد تولید زعفران دنیا مخصوص کشور است ليك مجرد و متاهل ۵ درصد ظرفیت تولیدی برای من وتو بوده و این به مقصد براي انگيزه این است که نتوانسته‌ایم دانايي ابهام پيچيدگي بنیان شغل کنیم و به مقصد براي نفس اجاق بهترین ممر و سنت نبوده‌ایم، داخل درست به قصد كنار و بازدم گرمي پف خلقت بودجه نبوده ایم و دارايي ایجاد نکرده‌ایم.

آقامحمدی با استعاره به قصد کارهای فرهنگی هنری نمازخانه ها بیان کرد: بي قيد افراد که درب نما پيشاني‌های حق علیه باطل روبرو داشتند از نمازخانه ها بودند، کسانی که حدقل کار آنها كتاب الله فرقان كلام الله تلاوت درون نمازخانه ها هستي و عدم، بنابراین کانون‌های مسجدها مکان‌مناسبی داخل راستای ترویج این لغت نامه است‌ و صرفه جويي مقاومتی مدخل سرپوش گرو این مرجع می‌تواند به منظور با اهداف خويشتن برسد.

انتهای پیام/

[ad_2]