اذن فعالیت به مقصد براي کارخانه سولفات سدیم درب میقان را تا پایان كلاس نمی‌دهیم

[ad_1]

به طرف اعلاميه خبرگزاری تسنیم از اراک، عزیز فیلی پیش از نيمروز امروز درون ميتينگ بررسی وضعیت حقابه ايوان میقان اراک اظهار داشت: معلوم شد تا زمانی که کارخانه سولفات سدیم مصوباتی را که مدخل سرپوش جلسات پيش از تصویب شده را اجرایی نکند تجويز فعالیت به طرف این کارخانه داده نشود.

وی افزود: تو هفته آینده با جلساتی که با ابزار‌های اجرای گذاشته می‌شود پیگیر مصوبات سبق وش کاهش پهنه بيان شارع از ۱۲ به سمت ۸ واحد طول، جابجايي پساب شرکت سولفات سدیم به قصد مکان اصلی نفس، ساختن جسر با بتن الیافی و دیگر مصوبات اجرایی شود تا اجازت بازيافت به منظور با کارخانه سولفات سدیم بدهیم.

ياري عمرانی استانداری مرکزی تصریح کرد: به منظور با نقشه این که تخریب بركه میقان را به سوي كمينه ممکن برسانیم و همچنین حاضر کاهش آلودگی هوای شهر اراک باشیم نیازمند تصمیمات مناسب برای آبگير میقان هستیم.

فیلی آغاز کرد: ابزار‌های اجرایی فنا طرف حالت دليل را اعتذار نکنند و اینکه کارها پیش رودخانه زور ریسک خويش را بالا برند و کارها را اوايل کنند درون ساعت هيئت فرم اعتبارل ازم به سمت اقدامات تزریق می‌شود.

وی بیان کرد: تكرار دوران رگه انگ داده که تمام کجا آدم تباني به طرف طبیعت دلزده مشکلاتی را درب ناحيه رده بازار بوسيله سوگند به كارآيي آورده و تاثیرات ذات را باب آنجا به قصد منزل جايگاه گذاشته است و باب حوزه مصنوع شكل مانع آب بند و بندهای خاکی دیگر پروانه ساختمان كردن را نمی‌دهیم و درصورتي كه چاهی به طرف شکل غیرمجاز بي ميل شده حين را باز می‌کنیم و اذن دريافت جمع آوري عرق از این بئر‌ها را بوسيله سوگند به افراد نمی‌دهیم.

همراهي عمرانی حكمران مرکزی اظهار کرد: گرفتاری‌های زیست‌محیطی بسیاری برای شهر اراک درون انتساب با حفاري بئر‌های غیرمجاز به سوي نابودي آمده است که نباید برنامه‌های جدیدی دروازه اندر این ناحيه رده بازار ابتدا شود و باید جرم عصير حل برم میقان را افزایش دهیم.

فیلی استمرار معدلت: تخریب تعدادی از بندها و سدهایی که به طرف ضرر آبدان است یکی از اقداماتی است که عاقبت می‌هیم و اگرعوامل مختلفی مدخل سرپوش آلودگی تاثیر دارد را جلوی لحظه را بگیریم تا شهر اراک بیشتر از این با مشکل آلودگی محیط زیست مصادف نشود.

وی گفتار: آزاد سيستم مجموعه آپارات‌های دخیل داخل پيوند با غدير میقان تحقيقات و تحقیقاتی را مجمع زمره اضافه‌آوری شده را به سوي یکدیگر دهند تا موازی‌کاری نشده و درب تماس با پساب‌ورودی به سمت بركه میقان این پساب هراس‌بندی شود و به سمت هرکدام از ماشين ساز‌ها نظير کشاورزی و دیگر آلت‌ها حصه مشخصی داده شود.

مواسات عمرانی استاندارمرکزی افزود: مبحث نهر میقان اراک موضوعی استانی و ملی است و تمام مسئولان و نفوس و پري خواهان این قضيه هستند که نورنجه و جوي مجدد حي شود و آلودگی شهر اراک کاهش  یاید.

فیلی بیان کرد: درون کمیته‌ای متشکل از دستگا‌های اجرایی میزان كمينه عصير حل باب موضوع نیاز تو مدت كلاس را که دست كم ۴۰ تا ۵۰ درصد عصير حل وارده به طرف آبدان است را بررسی می‌کنیم.

انتهای پیام/

[ad_2]