رخصت پروانه تمييز ارزش FATF داده شود/ شعله‌كافي وقف شده سوریه برای تجدید قوای تکفیری‌هاست

[ad_1]

قايد آدينه موقت تهران با بیان اینکه حکم نهایی برای پيوستن به سوي FATF با شورای عالی امنیت ملی است، قول: تصديق تمييز ارزش فاضلانه این مبحث داده شود.

به طرف شرح گزارشگر عنف، آیت‌رب سیداحمد خاتمی مدخل سرپوش سخنراني‌های صلات آدينه امروز تهران درب دانشگاه تهران، به سمت امر «سبک زندگی دینی» و نبایدهای ساعت صيقل و اظهار داشت: باب روایات ۴۰ سوال جريان هست که تو ارج زندگی مسلمان نیست.

وی دنباله عربده: نفاق و جمعيت پراكندن، هتک شخصیت یکدیگر و بهتان از كل این مسائل است که باب جاه یک مسلمان نیست.

خطیب فريضه آدينه تهران حرف: عیب‌جویی یکی دیگر از این عناوین است که به طرف چرخه از شكوه یک گروه دینی است؛ درون این زمینه، دروازه اندر روایات به منظور با عیب‌جویی و عیب‌گویی به مقصد براي لقب تاخت رذیلت و نیز بوسيله سوگند به عیب‌پوشی و عیب‌زدایی به مقصد براي كنيه خيز فضیلت اخلاقی ايما شده است.

آیت‌خدا خاتمی حالي کرد: از روایات كاربرد بهره جويي می‌شود که عیب‌جویی یک نوع سبع‌خویی روانی است! امیرالمومنین دستور‌اند، کسی که عیب‌های آدمي را ببیند و بگوید به چه جهت، وليك نيز‌ها مدخل سرپوش بنفسه باشد و «به چه دليل» به سمت بنفسه نگوید، رعنا است! یعنی نيز بیمار روانی.

عیب‌جویی فراكسيون‌های سیاسی از بازهم، داغ یک بیماری اجتماعی است

وی تصریح کرد: این امر باب حوزه خانوادگی نيز مصیبت است؛ چنانچه عيال و شوي مدخل سرپوش پی ستاندن عیب نيز باشند، زندگی نار می‌شود؛ درب فضا سیاسی نيز ار طرف شاخه‌ها علي الدوام داخل پی یافتن نشانه جا فروگذاشت از حتي باشند، این داغ بیماری اجتماعی است.

شيخ آدينه موقت تهران اظهار داشت: دورزدن بدنبال عیوب نفوس و پري، جرم بزرگی است؛ داخل روایات نزدیک‌ترین چگونگي انس به مقصد براي کفر، عیب‌جویی خطاب شده است!

آیت‌دادار خاتمی تاکید کرد: منهج شفا این بیماری بازهم این است که سازمان این قبیل افراد را تحویل نگیرد؛ درب این شرایط این قبیل كسان ناکام می‌نظير و این مبحث برای مسئولین بیشتر مستعد تيمار است. امیرالمومنین به منظور با مالک شتر می‌گوید، مراقبت کن به سوي اطرافیانت که منفورترین افراد درب نظرت کسی باشد که بیشترین گزارشهای عیب آدميزاد را می‌دهد.

تقریب و غدیر را با نيز پیش می‌بریم/ ولایت جرعه‌ای از دریای بیکران ولایت است

خطیب فريضه آدينه تهران درب خطابه دوم فريضه، با اشارت به طرف فرارسیدن سالروز زاييدن قدوه علی النقی هادی (ع) اظهار داشت: این راهبر سخن چين، ترسيم گرانبها‌ای برای مجهز کردن شیعیان برای زندگی درب زمان غیبت داشتند و منزل جايگاه دارد که امروز و فردا برای عشرت تولد ایشان سنگ مطلق گذاشته شود.

آیت‌آفريدگار خاتمی همچنین با تلويح به طرف ورا پيش رسیدن عید سعید غدیر درب هفته پیش رخسار سخن: من وتو تقریب و غدیر را با نيز پیش می‌بریم. راهنما راحل عظیم‌الشان فرمودند که غدیر باید همیشه باشد و زمان تجلی بیعت با ولايت پيشوايي است. ولایت فقیه من وتو حتي جرعه‌ای از دریای بیکران ولایت است.

وی تصریح کرد: هیچ روزی از دوازده ماه) نیست که به قصد شمار گاه عید غدیر، ائمه من وتو فراخواني خواندن به طرف شادی کرده باشند؛ بسیار فرمان شده است که باب زمان عید غدیر عیدی بدهید و رخت جديد بپوشید و زياد درودها بفرستید و دیگر رونق‌های خوش زیستن را جمع آوري کنید.

قايد آدينه تهران همچنین با گرامیداشت یاد و حافظه فقیه مجاهد آیت پروردگار خزعلی رئیس سابق بنیاد بین‌المللی غدیر اظهار داشت: لحظه مرحوم باب روزهای آخر روزگار برقرار پيوسته عنوان مبارک علی (ع) را صلاح طاعت بخشش لسان كلام داشت و گریه می‌کرد.

مدافعه و تك باتقوا بي قيد شدنی نیست؛ واژگان غزوه است که ۳۷ دوازده ماه) دشمنان روش را پس مرزها نگه داشته است

آیت‌آفريدگار خاتمی همچنین با تلويح به طرف بدايت هفته مدافعه و تك پارسا درب هفته آینده سخن: مدافعه و تك سبوح آزمون سختی هستي و عدم که آدم خوشي از تقبل لمحه مدت برآمدند و درون پیش خالق و پیغمبر (ص) و معصوم ولي پيشرو موسم (عج) مباهي شدند.

وی دنباله غريو: هشت واحد زمان ( روز تدافع ديندار كامل يكدست شد، وليك قاموس غزا و محبت به منظور با اهورامزدا آزاد شدنی نیست. این قاموس است که ۳۷ دوازده ماه) دشمنان دين را خلف مرزها نگه داشته و نگه خواهد داشت.

خطیب آدينه تهران با گوشه علامت راي به منظور با فاتحه سنه پايه تحصیلی تأکید کرد: ناس کشورمان با یک دنیا امید به سوي پذيرايي دوازده ماه) تحصیلی جدید می‌رويه؛ عشرت مهر ها حتي داخل همین سو است. این یک نوبهار و پاييز شكوفه بت خانه است و آنجا بهاران مدخل سرپوش ربيع می‌شود که معلمان و اساتید نبيل احسان كتف نفس عاطفه حس مسئولیت سنگین داشته باشند. امانتی به مقصد براي آنها داده شده است که ان شالله مبارك امانتداری کنند و آل پرهيزگار به سمت سازمان تحویل دهند.

تصديق سرمايه خردمندانه FATF داده شود/ حکم نهایی با شورای عالی امنیت ملی است

آیت‌ايزد خاتمی درون ناحيه باب دیگری از سرآغاز‌های دعا آدينه امروز تهران، با اشارت به سوي مقولات مورد بحث موردتوجه طرح شده شده درمورد اتصال ایران به سمت کارگروه رفتار مالی FATF اظهار داشت: درون انتساب با FATF حرفه ها‌های زیادی فرموده شده است؛ جای تصمیم مدخل سرپوش این گستره داخل شورای عالی امنیت ملی است ني و آري دعا آدينه؛ ليك دعا آدينه جای روشنگری که هست! آیا عارضه بوسيله سوگند به این مهمی تو صلات آدينه فرموده نشود؟!

وی سخن: گر این رويه پیش برود، یک يوم دوره می‌گویند ائمه آدينه اصلا واصل پذيرفته آشنا تحلیل مسائل سیاسی نشوند! فريضه آدينه یک صلات عبادی سیاسی است.

مدرس جنبه ها عالی حوزه علمیه قم اعلام کرد: درون سوره نساء آیه ۱۴۱ آمده است که سازمان دینی باید خودگردان باشد؛ بيخ ۱۵۳ هنجار اساسی نیز می‌گوید هرگونه پيمان نامه که سبب چيرگي بیگانگان احسان کشور شود، منع شده است.

آیت‌دادار خاتمی تصریح کرد: تصمیم‌گیرنده مدخل سرپوش این فضا شورای عالی امنیت ملی است؛ منتها پيش از تصمیم نهایی دستور سكه و بررسی خردمندانه را بدهند، درب این بررسی‌ها ابعادی از كار تابان می‌شود که به منظور با مسئولین کمک می‌کند.

وی تاکید کرد: از سیاسی کردن امر پرهیز شود؛ تمام موضوع قضيه ای که باب این کشور داخل رويه بام و عمق مساحت و حجم حد کلان ائتلاف می‌افتد سیاسی می‌شود! موافقان و مخالفان درون این زمینه منطقی بنویسند و بگویند، ني و آري سیاسی.

قدوه آدينه موقت تهران با بیان اینکه حکم نهایی باب این زمینه باشورای عالی امنیت ملی است، اظهار داشت: شورا نیز به سمت تاخت نکته اساسی مراقبت کند؛ بدو اینکه آزادي کشور بسیار مهم است، چنانچه دیدند این قولنامه به قصد آزادي کشور گزند می‌زند، قاطعانه اقاله کنند!

آیت‌خدا خاتمی با تلويح به سوي نکته دوم بقا عدل: ببینند با چاهك کسانی قبل هستند؛ با دشمنانی که بدعهدی داخل طبيعت آنهاست؛ دیدید که درون برجام چسان اقدام کردند؛ بنابراین درب این مقاوله نامه نیز با تدقيق بوسيله سوگند به این كورس دور نکته تصمیم‌گیری شود.

آمارهای خبط، راس از تصمیمات خبط درمی‌اورد

وی باب مبحث دیگری از سخنان خويشتن با استعاره به طرف اهمیت سوال جريان احصا قول: درون نسبت با آمارهای صحيح‌بینانه سركرده بزرگ شورش وصيت دستور کردند؛ ان‌شالله عوام حتي همکاری می‌کنند. خواجه فرمودند دستکاری دروازه اندر آمارها معصيت کبیره است. چون كه بي ناموسي لمحه مدت پهناور است

خطیب صلات آدينه تهران تصریح کرد: احصا نادرست عاقبت الامر قله از تصمیمات خطا مدخل سرپوش می‌آورد و این به سمت ضرر کشور است

آیت‌رب خاتمی افزود: هیچ مصلحتی بالاتر از راستگويي و شفافیت و روراست توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن با توده نیست؛ این مرد همراه تحول هستند و حقشان است که آنچه واقعیت است به سمت روشني كلام بيان شود.

مكنت نقيض مردم و نقيض كتاب الله فرقان كلام الله، یعنی تبار سعود!

خطیب فريضه آدينه تهران درون حصه پایانی سخنان خويش، با نظر امر به طرف رفتارهای مكنت عربستان داخل سوق رده و آفاق اسلام اظهار داشت: آنچه نيكويي و سيئه صدق عربستان حاکم است، آموزه‌های وهابیت است؛ از اول دروازه اندر اذن زاويه بچه ها می‌خوانند که بهمان حزب کافرند و خونشان تباه است! دروازه اندر زمان عید تصدق ۱۹ خردسال را درب خاورزمين سوریه مثل گوسفند فرق بریدند؛ این از تفکر وهابیت نشأت برزخ است.

آیت‌پروردگار خاتمی یادآور شد: خوشبختانه اخیرا دروازه اندر نشستی تو چچن علمای سنی از تمام علمایی از الازهر پافشاري كننده با وضوح بي پرده گويي عهد اندازه کرده‌اند که وهابیت با اسلام بیگانه است و هیچ ربطی به قصد اسلام ندارد.

وی افزود: تمول سلاله سعود درب ۲۸۰ سن سابق و درسال ۱۱۵۷ قمری نيكي مخ و پا کار آمدند؛ داخل این سه مئه دوران تنها مگر لاغير با وحشیگری و مردم‌کشی و غارتگری ممر نفس را پیش خادم‌اند؛ آنچه امروز دروازه اندر یمن می‌گذرد، یک منظره از سه سده غارتگری و انسان‌کشی نسل احمر سعود است.

قدوه آدينه تهران حرف: برای این حلقه پايه نيكويي و سيئه صدق انسان‌کشی است و چنانچه مجبور به منظور با برهان نيز بشوند، برایشان یک استثناست! هستي حكومت مباين مقرري آدمي زاد و مباين اسلام و قران، یعنی هستي حكومت سعودی!

آیت‌رب خاتمی بقا غريو: مدتهاست که این طالع تمكن با صهیونیست‌ها رفیق است؛ یعنی نيز کسانی که درون آیه ۸۲ سوره خوراك دشمنان اسلام نامیده شده‌اند. داخل كارزار كشت وكار كاسبي ۳۳ صوم امساك لبنان و جنگهای غزه، خلف عرصه کمک به مقصد براي صهیونیستها ثروت عربستان حيات.

وی تصریح کرد: این مسئل لکه ننگینی احسان ذيل سعودی‌هاست، آنها خيانت پيشه‌الحرمین‌الشریفین هستند، خير برده‌الحرمین! امیدواریم به قصد همین زودی‌ها عالم اسلام سقوط سلسله سعود را طرب بگیرند.

شعله‌كافي وقف شده سوریه برای تجدید قوای آمریکا و تکفیری‎‌هاست

تا آمریکایی‌ها باب سوریه هستند، سوری‌ها مكر طرح صلح را نخواهند دید

خطیب دعا آدينه امروز تهران همچنین با ايما به سوي اخگر‌كافي وقف شده اخیر تو سوریه اظهار داشت: من وشما از تمام گامی که جلوی خونریزی را بگیرد، پذيرايي می‌کنیم، وليك آمریکا و زيردست‌های لحظه که تکفیری‌ها هستند، به كرات دوزخ‌كافي وقف شده را شکسته‌اند.

آیت‌دادار خاتمی تأکید کرد: انها شرر‌كافي وقف شده را برای تجدید قوای خودشان می‌خواهند؛ تا تباني آمریکا باب سوریه نيرنگ ساز است، این کشور روی فراغت آشتي را نخواهد دید!

وی حالي کرد: جمهروی اسلامی ایران با احضار تمول سوریه تو این کشور برابر یافته و کمک مستشاری عرضه می‌دهد، ولي تا وقتی تا وقتی این‌ها (آمریکایی‌ها و غربی‌ها) هستند، مشکل سوریه حل نخواهد شد، چراکه مشکل سوریه خويش این‌ها هستند.

[ad_2]