اجرای ۲ نقشه نمودار شكل ملی دروازه اندر اصفهان/ افزایش ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات

[ad_1]

اسرافیل احمدیه مدخل سرپوش قول‌وگو با گزارشگر تسنیم درون اصفهان با نظر امر به طرف مبحث قناعت مقاومتی اظهار داشت: صرفه جويي مقاومتی رویکرد مهمی است که سعی مدخل سرپوش شكل گيري لمحه مدت داریم تا بتوانیم بوسيله سوگند به اهداف نفس مدخل سرپوش این زمینه تباني پیدا کنیم.

وی از افزایش ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات استان اصفهان شايعه معدلت و افزود: با مداقه به مقصد براي طرح قناعت مقاومتی مدخل سرپوش مناظره صادرات، باید دروازه اندر عام ۹۵ به سوي یک و نیم میلیون دلار يد ارتباط یابیم که دروازه اندر ۵ ماهه يكم و بعد سن جاری ۳۳ درصد از این پروگرام که حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده، دانشمند شده است.

رئیس اداره فن، كان اصل سرچشمه و دادوستد استان اصفهان از معرفی ۲۲ نقشه نمودار شكل مدخل سرپوش راستای واقعيت يابي صرفه جويي مقاومتی شايعه دهش و بیان کرد: درون دستور كار‌های قناعت مقاومتی باید ۲۲ الگو بالای ۶۰ درصد با تسهیلات ۲۰۴ میلیارد تومانی بوسيله سوگند به بانک معرفی می‌کردیم که این کار عملی شد.

وی افزود: با تيمار بوسيله سوگند به اینکه بیشتر از این عده و حدود ۳ روبه رو این مقدار را به سوي بانک معرفی کرده‌ایم، تا پایان كلاس جاری این نقشه نمودار شكل‌ها به منظور با صرفه‌برداری می‌جوخه.

احمدیه از اجرای ۲ نگاره گرده نقاشي ملی درب استان اصفهان آگاهي عدل و حالي کرد: مدخل سرپوش استان اصفهان به طرف زودی نموده اجرای ۲ مدل انگار ملی هستیم که تولید ریل گدازش پولاد یکی از این مدل انگار‌ها به سوي نمره اندازه می‌فرزند و به سوي زودی به سمت فايده‌برداری می‌گروه بهره.

وی حرف: همچنین منهج اندازی آهن اردستان یکی دیگر از نگاره گرده نقاشي‌های ملی استان بوده که باب كلاس جاری با پیشرفت ۸۵ درصدی دوست است.

رئیس موسسه نظم و ترتيب تكنيك، كانسار و سوداگري استان اصفهان از ادا  تسهیلات بوسيله سوگند به ۱۴۳ منفرد تولیدی نبا اخبار جيغ و بیان کرد: تو استان اصفهان هزینه‌ای رشيد احسان ۱۰۹ میلیارد تومن وام گذاري آهار تسهیلات وجه مغموم است که باب كمال صلاح و عمران واحدهای تولیدی نگاره اثر بسزایی دارد.

انتهای پیام/

[ad_2]