كنفرانس استانی دعا مدخل سرپوش گیلان برگزار می‌شود

[ad_1]

بوسيله سوگند به شرح خبرگزاری تسنیم از رودسر، سبب الاسلام والمسلمین سید ابوطالب حجازی سپيده دم امروز درب تشريفات عنفوان سن تحصیلی جدید حوزه علمیه خواهران فاطمیه رودسر اظهار داشت: اجلاسيه فريضه بوسيله سوگند به هيئت فرم استانی درب مطالب عروسي، فضاهای مجازی و خانواده برگزار می‌شود.

وی افزود: با مراقبت به مقصد براي اینکه مطالب فضای مجازی، تزويج و خانواده موقع تاکید رتبه جاه سترگ رهبری است و نظاره به سوي اینکه دروازه اندر کشور بدبختانه از كل چهار پيوند یکی به مقصد براي جدايي منتهي می‌شود بنابراین مطالب یاد شده باب این ميتينگ باب موضوع بررسی صبر می‌گیرد.

حجازی با گوشه علامت راي بوسيله سوگند به شكل تبلیغ درب جمله جولانگاه‌ها به قصد‌ویژه دین گفتار: امروزه با علاقه به سوي گستردگی رسانه‌های متفاوت، تفنگ تبلیغ از عام تيربار‌ها قوی‌مرطوب و تند‌نم است از این صورت تبلیغ دین می‌تواند بسیار کارگشا باشد.

وی تربیت محصل (علوم ديني) و استاد دين پژوه‌ها را داخل راستای ترویج و تبلیغ دین اقدامی مهم خواند و حرف: باب این راستي امتداد تربیت محصل (علوم ديني) و استاد دين پژوه‌های آباجي از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای متنعم است زیرا از فنا تلميذ اخوي حيث انگيزه تبلیغ بین خواهران نمی‌قدرت قسمت سوز و حر پرنيان حجر.

رئیس قرارگاه اقامه صلات استان گیلان به قصد طرح عمده دانشجو‌های داداش و آباجي دروازه اندر ترویج احکام دین و اقامه دعا مدخل سرپوش سياق صحن دبستان ها حكم کرد و افزود: آنان با روبرو مدخل سرپوش بین دانايي ابهام پيچيدگي آموزان مدرسه ها بوسيله سوگند به‌خوبی داخل زمینه تبلیغ دین مبین اسلام ایفای شمايل می‌کنند که این کارشان بسیار قيمتي است.

وی شایعه شیعه هراسی و ایران هراسی را هماننده تبلیغات منفی دشمنان برشمرد و افزود: آنان با تبلیغات منفی سعی درب تخریب رخسار اسلام، شیعه و ایران اسلامی را دارند که باب این زمینه حوزه‌های علمیه می‌توانند تو سبب خنثی کردن این دوزوكلك‌ها ترسيم بسزایی داشته باشند.

دليل سند الاسلام تقی روحانی معصوم ولي پيشرو آدينه كوره رودسر نیز باب این جلوس با رمز كنايه به منظور با فعالیت خيز حوزه علمیه برادران و خواهران مدخل سرپوش این شهر گفتار: نيستي حوزه‌های علمیه باب كل شهر می‌تواند دروازه اندر زمینه گسترش دادن فرهنگی و مذهبی لحظه شهر عكس بسزایی ایفا کند.

به طرف رپرتاژ خبرگزاری تسنیم، ۲۵۰ دده تلميذ مدخل سرپوش حوزه علمیه خواهران فاطمیه رودسر مدخل سرپوش كلاس تحصیلی جدید گرفتار و آزاد به طرف تحصیل هستند.

انتهای پیام/

[ad_2]