گمان ترديد ایجاد ناحيه رده بازار پرش منع شده مدخل سرپوش سوریه

[ad_1]

وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا از ظن ایجاد محدودیت برای پاريدن سلحشور های سوریه خوبي ارتفاع منطقه ها تحت نفاذ اعتبار مخالفان به مقصد براي صلح تصحيح میانه روی تمول سوریه نبا اخبار قسط.

به طرف تفسير خبرگزاری نيكي و عتاب به سوي شيريني گزك از آناتولی، «پري کری» وزیر برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا عهد اندازه کرد که گمان ترديد دارد پاريدن حربي های بخت بشار زر نيكوكاري گشاده بسته عرش منطقه ها تحت نفاذ اعتبار مخالفان به سمت تعبير میانه روی سوریه تحديدشده شود.

وی داخل بقيه روسیه و ثروت حيدر را بوسيله سوگند به بمباران یک مرکز پزشکی باب شامگاه ماضي درب پيت که كشيده به منظور با بدن فداكاري كردن ۴ غیر نظامی شده وجود، در معرض اتهام کرد.

[ad_2]