جلب ياور و کارمند جريده محیط زیست تهران به طرف مرجع ها منب عها قضایی

[ad_1]

محمد هادی حیدرزاده تو قول‌وگو با گزارشگر اجتماعی كلوب خبرنگاران تسنیم«پویا» اظهار کرد: مواسات فنی و  کارمند جنگ اینجانب به منظور با تهمت تخلفات اداری به سمت مرجع ها منب عها قضایی طلبيدن شده‌اند.

وی با تكذيب ادعای بازداشت متهمان این دوسيه پيشينه، افزود: تحقیقات و مرحله ها بازجویی از دم‌ها درون روزهای ماسبق وساطت ميانجيگري ____________كردن ماخذ ذیصلاح اول شده و همچنان بقا دارد.

مدیر کل محیط زیست استان تهران تصریح کرد: نگاهداري بنگاه مراقبت محیط زیست درب شناسایی این رويگرداني اداری و معرفی متهمان به منظور با ماخذها آيت اله ها قضایی پرتره مجرب توجهی را ایفا کرده است و به منظور با‌زودی نتایج این قضيه مشهود می‌شود.

انتهای پیام/

[ad_2]