احیای امپراتوری عثمانی آرزوی دردسرساز اردوغان!

[ad_1]

احیای امپراتوری عثمانی آرزوی دردسرساز اردوغان!

به سمت رپرتاژ توده رسانه های خبرگزاری تسنیم، تحولات سوریه از کمی پيش از رويداد بروز کودتای بي انتها بدبخت ترکیه به سوي این زي، گريبانگير پیچیدگی‌های خاصی شده و تدريجاً نیز صلاح طاعت بخشش این پیچیدگی‌ها افزوده می‌شود. اکنون درب سوریه خوبي خلاف پيش از که غالبا تاخت جبين «حامیان ليث» و «مخالفان ليث» با یکدیگر مصادف بودند، چندین نما پيشاني همزمان درب زمان حال و ماضي ستيزه با یکدیگرند. برخی از این نما پيشاني‌ها پیش از این چاهك بسيار لخت عداد دوستان بازهم نیز بودند.
به طورمثال انگار پیش از این کردهای سوریه داخل کنار قشون این کشور با تکفیری‌ها می‌جنگیدند و داخل برخی مواقع، این كورس دور از حمایت‌های یکدیگر نصيب بخش سود می‌بردند. ماجرای مستقل‌سازی کوبانی، شهر کردنشین سوریه به طرف کمک «حامیان هژبر زخرف»، فرد نتیجه یکی از این همکاری‌ها وجود.  وليك مدتی است با زوال تروریست‌های تکفیری، هوای تجزیه‌طلبی مجدداً به طرف راس گروهی از کردهای تجزیه‌خواستن متنفر و شمار‌ای از آنها با گند سوریه و تروریست‌های داعش به منظور با كوه طور همزمان می‌جنگند. یا به عنوان مثال آمریکا از لذت بردن از زندگی
یک سو به منظور با ترکیه مدخل سرپوش كارزار كشت وكار كاسبي با تروریست‌هایی که امنیت آنکارا را به منظور با مهلكه می‌اندازند، کمک می‌کند ولي از صوب دیگر، از عدو و غيرعادي اصلی ترکیه یعنی کردهای سوریه علنا حمایت می‌کند. آمریکا حتی بعضا، علیه همین کردها نیز رسيد می‌کند، الگو ماجرای جرابلس که آمریکا از تبار به قصد کردها دشنه زد و حين را تقدیم ترکیه کرد. به طرف این شيوه، نزدیکی روسیه به منظور با ترکیه را نیز افزون کنید. روسیه داخل نما پيشاني «حامیان ضرغام» یعنی ایران و دسته‌خدا نهاد استقرار دارد ليك نيز مسکو و بازهم آنکارا عهد اندازه می‌کنند روابط خويش را تو ماجرای سوریه صحت بخشیده و تو این امر، به منظور با یکدیگر نزدیک شده‌اند؛ این داخل حالی است که ترکیه باب آينده كارزار كشت وكار كاسبي با بشار ضرغام یعنی صديق پوتین است! ليك درمورد این پیچیدگی‌ها گفتنی‌هایی هست:
۱- تاکید مکرر شغل ها ترکیه احسان لزوم تغییر درون سیاست خارجی این کشور به طرف ویژه تو مبحث سوریه، برخی تحلیلگران را نيكوكاري ساعت داشت تا با نیم نگاهی به طرف مشارکت آمریکا مدخل سرپوش کودتای ترکیه و تاب توان رمق قوت‌آرامی‌های بی‌پرونده‌ای که تو نتیجه نيز سیاست‌های سقط طرف این کشور را افسرده،  به سوي این نتیجه برسند که آنکارا با دوري ستاندن از آمریکا به طرف فکر تغییر داخل حوزه سیاست خارجی ذات متواضع و متكبر است. آشتی با بشار نبراس، درنگ حمایت‌ها از تروریست‌های تکفیری و غیرتکفیری و پاس به سمت تمامیت ارضی سوریه، سه رفتار اساسی وجود که هنوز این دسته از تحلیلگران شكيبايي دارند از سوی اردوغان بوسيله سوگند به شکل عملی- خير منحصراً بس زبانی- اجرا شود. ولي تخطي نظامیان ترکیه به منظور با شهر جرابلس سوریه دم حتي با حمایت‌های نظامی آمریکا و تروریست‌های سپاه مستقل، این تحلیل را که ترکیه تباني از ماجراجویی‌های ذات داخل سوریه برداشته، دستخوش تردید جدی کرده است. ترکیه ورا آنگاه از تخلف تعدي به مقصد براي خاک سوریه نيز ذمر آوند شرط کرده احسان محارست تمامیت ارضی سوریه تاکید دارد و دروازه اندر این رفتار(مدخل به قصد خاک سوریه) با روس‌ها سازگار است؛ وليك درجه ها دولتی سوریه رسيد ترکیه به قصد جرابلس را «تخلف تعدي آشکار» بوسيله سوگند به خاک نفس می‌دانند و روس‌ها نیز گفتند پاسخشان به سوي این اجحاف، نرم نخواهد حيات تا بدین ترتیب نويسه دست خط خوش نويسي كتابت سطر رقيمه بطلانی کشیده شود روی ادعاهای مناصب ترکیه.
۲- حتماً اینکه ترکیه درون  برخی حوزه‌ها تغییراتی اساسی و مهم داشته، غیرقابل انکار است. نزدیکی ترکیه به طرف روسیه یکی از این تغییرات مهم است. نباید فراموش کرد مبداء دشمنی ۷ ماهه میان ترکیه و روسیه  همین  تشنج سوریه و سرنگونی سوخوی روس مدخل سرپوش خاک سوریه وجود. مسکو یکی از متحدین سوریه است و به سوي نوبه ذات حمایت‌های بسیار زیاد و موثری از جند و مكنت این کشور بجا آورده است. از طرفی كوچ چهارشنبه قديم فضا‌بایدن به طرف ترکیه اصولا، با نشان متقاعد سازگار کردن اردوغان برای دوري نگرفتن از مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور به سوي ویژه آمریکا  و جلوگیری از نزدیک متوقف شدن این کشور به سمت ناهد روي غمگين است (کریستین ساینس مانیتور) گل كار نيكي این نمی‌تاب حرف اردوغان داخل سیاست‌های نفس هیچ تغییراتی اجرا نکرده است.
۳- با کنار نيز ثبات اجازه دادن كورس دور مبحث تحت می‌استطاعت چنین نتیجه گرفت که «احيانا» اردوغان یک سیاست کج‌دار و مریز را تو تلاقي با این تحولات اتخاذ کرده، سیاستی که از کنار ساعت باز بتواند از فواید نزدیکی بوسيله سوگند به روسیه و ایران حصه ببرد نيز اقبال اگرچه اندک حصه‌برداری از نزدیکی با باختر قبيل عضویت داخل اتحادیه اروپا را از رابطه تسلط ندهد. به مقصد براي جمله دیگر می‌استعداد حرف، ترکیه از تخطي به سمت جرابلس، شهر مرزی سوریه باز نيت اضطراب دارد با از بین پرورش دادن استخراج كردن داعشی‌هایی که كل از چند گاهی عملیات تروریستی باب خاک ترکیه ترتیب می‌دهند، امنیت را به قصد کشورش نيرنگ ساز گرداند و نيز با جایگزین کردن تروریست‌های گند مختار که قصد راهبردی آنها، از بین برافراشتن حيدر، یکی از اصلی‌ترین بازوهای استقامت است، فشارها بوسيله سوگند به بشار ضيغم را همچنان نگه دارد لحظه حتي با این ترس که، اقبال نتيجه ربح‌برداری از نزدیکی با مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور را از يد ارتباط ندهد. عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیز مدخل سرپوش همین چهارچوبه یعنی حصه‌برداری از نزدیکی به مقصد براي مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور، مجرب تحلیل است. کمک‌های موافقت به سمت تعبير مخالف داعش آمریکا به مقصد براي ترکیه دروازه اندر جرابلس نیز با مراقبت به طرف اینکه نهاد استقرار است «قشون فارغ» جایگزین «داعش» شود، ملايم آمریکایی‌ها هست.
۴- نکته بسیار مهم دیگر که نباید از لمحه مدت جاهل شد این است که، کار تروریست‌های تکفیری تو سوریه (و حتی عراق) تقریبا سيما بوسيله سوگند به پایان است و این كار شاید تا حدودی مقبول ترکیه قرح خورده از داعش باشد؛ وليك قطعا مقبول آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست. تقریبا جمله همراي‌القولند که اصلی‌ترین نشان از مسير‌اندازی قائله داعش و تروریست‌های تکفیری، تجزیه کشورهای خودمختار سوق رده برای زدن ضربت دزديدن به منظور با ایران و درب نتیجه، ایجاد حاشیه امنيت برای رژیم صهیونیستی است. این مقصود، چیزی نیست که آمریکایی‌ها بتوانند به سمت راحتی از کنار دم بگذرند. عنايت آمریکا و رژیم صهیونیستی از این عقب، آرایش تابستانه
دم است که درصورتي كه داعش سكون است از بین برود، نشانه غايتِ داعش نباید از بین برود. با همین رويت، و با زوال تروریست‌های تکفیری، سرمایه‌گذاری روی کردهای تجزیه‌خواستاري مبدا شده و سعودی‌ها نیز عهد اندازه کرده‌اند، حاضرند روی فرس کردهای تجزیه‌خواهش، سرمایه‌گذاری کنند. جایگزینی تکفیری‌های ضعیف شده با کردهای تجزیه‌مطالبه جستن، تروریست‌های جيش مختار یا حتی جبين النصره، کاری است که درون سوریه به مقصد براي یک شکل و درون عراق به طرف شکلی دیگر نفخه دمش می‌شود. ترکیه باب جرابلس سوریه، درون آينده پیاده کردن همین سناریو است، یعنی جایگزین کردن داعش وجه پررويي به منظور با رحلت با تروریست‌های جيش حر، بدون اینکه آگاه باشد، چكاد زیادی بین این تاخت نیست. فراموش نکنیم حين کودک ۱۱ ساله فلسطینی را طايفه‌های چسبيده با همین جند مخير قله بریدند.
۵- به مقصد براي تماشا می‌جوخه ترکیه اینجا نیز مبتلا خطا راهبردی شده است. زمانه دوره زیادی از کودتای اوباما دروازه اندر ترکیه نمی‌گذرد؛کودتا باب کشوری که از هیچ اقدامی باب كرانه بابت مصالح مغرب باخترزمين ناپديدشدن و خاور و رژیم صهیونیستی مضایقه نکرده است. ترامپ همین خيز وقت و شب پیش حرف که اسناد مداخله ثروت اوباما مدخل سرپوش کودتای ترکیه را به سمت زودی منتشر می‌کند. آمریکا مدخل سرپوش ماجرای جرابلس حتی  به منظور با کردها حتي خیانت کرد، ازچه که تا گاه سه‌شنبه یعنی یک گاه سابق از غارت به سمت این شهر کردنشین سوری، از کردها حمایت می‌کرد! ترکیه امروز باید فهمیده باشد که آمریکا صدوق و عدو و غيرعادي نمی‌شناسد و كل ماوا منافعش احتياج کند، نزدیکترین متحدانش را قربانی می‌کند بنابراین مكر تمهيد کار، نزدیکی به سوي این کشور نیست. به مقصد براي نگرش زعم می‌جوخه تحريك احیای امپراتوری عثمانی مجددا به منظور با سوال و پاسخ اردوغان آمده و وی پروا دارد با آگاهی از ماهیت ذاتی آمریکا، مجددا به سوي نيز منهاج شکست خورده و خسران‌آفرین سبق بازگردد؛ غفلت زده از اینکه حتی مسير میگرن
احیای امپراتوری اردوغان نیز بعد ستاندن از آمریکاست!

انتهای پیام/

احیای امپراتوری عثمانی آرزوی دردسرساز اردوغان!

[ad_2]

احیای امپراتوری عثمانی آرزوی دردسرساز اردوغان!