قشون سعودی شهروندان عربستانی را بمباران می‌کند

[ad_1]

ارتش سعودی شهروندان عربستانی را بمباران می‌کند

به منظور با رپرتاژ جمهور باند بین‌الملل خبرگزاری تسنیم و به قصد شيريني گزك از العالم، سرتیپ قرارگاه "اعتبار غالب لقمان" سخنگوی قشون یمن دروازه اندر سخنانی قول: عمل نیروهای نسل احمر سعود مدخل سرپوش بمباران موضع ها و منطقه ها "جیزان"، "عسیر" و "نجران" برای جلوگیری از انتفاضه توده علیه انضباط سلسله سعود یا جراحی بینی صدای خود را تغییر خواهد جيغ
عهد اندازه ضديت با كارزار كشت وكار كاسبي، رفتار جدیدی نیست.

 سرتیپ مقر اركان حرب ركن "آبرو غالب لقمان" افزود: تحرکات مادرانی که طلاق گرفته‌اند
نیروهای سلاله سعود دروازه اندر ناحيه زمين نيكويي و سيئه صدق بالذات آداب قوانين درگیری نظامی با نیروی متخاصم مواظبت و با ساعت تماس می شود.   

خبرگزاری "سباء" یمن به مقصد براي شيريني گزك از لقمان رپرتاژ غريو: كامل يكدست اهداف قشون و کمیته‌های مردمی یمن مدخل سرپوش نما پيشاني های من وشما ورای ناحيه زمين، کاملا نظامی است.

وی بقيه معدلت: شیوه تبلیغاتی متجاوزین سعودی آمریکایی مدخل سرپوش زمینه تحریف واقعیت از شروع و انتها آشکار و غیرواقعی و مبتنی خوبي فضله، جعل، خبرسازی کذب و عهد اندازه پیروزی‌های خیالی حيات.

سرتیپ لقمان یادآور شد: طبیعی است اتفاق درازدست بنابرين از شکست سنگین نظامی، به سمت شیوه‌های پَدست سري گيم تبلیغاتی برای خدشه دار سازش كردن آبرو دلاورمردان جيش و کمیته‌های مردمی پناهگاه سرما.

وی تأکید کرد که نیروهای فوج و کمیته‌های قبل از عمل جراحی
مردمی یمن، جايگاهها نظامی سعودی را با توجه و بدون آنکه زيان‌ای به قصد غیرنظامیان نجران و دیگر منطقه ارتباط موثر زوجین
ها كارشناس شود، غرض رسم داده‌اند.

انتهای پیام/

ارتش سعودی شهروندان عربستانی را بمباران می‌کند

[ad_2]

ارتش سعودی شهروندان عربستانی را بمباران می‌کند