جند هند به قصد چگونگي مرتب باش دخل

[ad_1]

رزمنده جنگي های فوج هند برای چپاول به قصد اهداف مشخصی درون پایگاه های نظامی نزدیک به قصد پاکستان جاي گير شده اند.

به مقصد براي اعلام خبرگزاری مهرباني به مقصد براي شيريني گزك از جريده «پاکستان»، دنبال از غارت تروریست ها به منظور با جايگاه فرماندهی لشكر هند دروازه اندر رديف «اوری» داخل کشمیر و کشته متوقف شدن ۱۷ كالبد از نیروهای امنیتی، خيل هند رزمنده جنگي های خويشتن را دروازه اندر پایگاه های نزدیک قلمرو پاکستان جايگزين کرده است.

گقته می شود این رزمنده جنگي ها بسيجيده يغما به قصد اهداف مشخصی تو در خاک پاکستان هستند.

جيش پاکستان نیز به طرف وضع جنبه فراهم باش کامل درآمده است و «نواز شریف» مقدمه وزیر پاکستان که برای شرکت درون جمعيت عمومی تشكيلات قوم ها و نحل به سمت آمریکا مهاجرت کرده است تو رابطه با «راحیل شریف» سپهسالار جيش پاکستان از آمادگی جيش این کشور برای ص فآرايي با هرگونه تهدید احتمالی آشنا شده است.

از سویی شرکت هواپیمایی پاکستان (PIA) مطلق پريدن های خويش را به قصد منطقه ها مرزی این کشور عاطل کرده است و تو پیامی از مسافرانی که بيم مهاجرت به مقصد براي این منطقه ها را داشته اند معذرت بهانه خواهی کرده است.

بايسته به منظور با ذکر است نواز شریف فراغت است امروز درب حله عمومی موسسه نظم و ترتيب اقوام درمورد سوال جريان کشمیر سخنرانی کند. طی كورس دور ماه پيش بیش از ۸۰ تن از مسلمانان کشمیر به سمت يد ارتباط شبر نیروهای سپاه هند کشته و بیش از ۱۲۰ كس دیگر درون هنر ساخت شلیک گرد توپ های گلوله ريز سربي گوي پولادين ای بینایی ذات را از رابطه تسلط داده اند.

شایان ذکر است بدو وزیر پاکستان تو مورد بغاز تشنج کشمیر با «بدن کری» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه آمریکا دیدار و به قصد مذاكره و تبديل ديد تاديه شده صاف است.

[ad_2]