اروپا باید از وابستگی به سمت ترکیه مدخل سرپوش سیاست پناهندگان وارسته بي بند پراكنده شود

[ad_1]

اروپا باید از وابستگی به ترکیه در سیاست پناهندگان رها شود

به قصد رپرتاژ طبقه بین الملل خبرگزاری تسنیم، "کریستین لیندنر"، رئیس دسته لیبرال دموکرات آلمان تاکید کرد که اروپا باید خويشتن را از وابستگی به طرف ترکیه مدخل توانایی ارتباط اجتماعی کودک
سرپوش سیاست پناهندگان برهاند باب غیر این رخسار مناسبت اخاذی قرر می گیرد.

وی که درب محاوره با ژورنال "دی ولت" عرض می قول تصریح کرد که مكنت آلمان نباید بیش از این سازش پناهندگان با ترکیه را بدون جایگزین معرفی کند. فصل لمحه مدت رسیده است که بوسيله سوگند به وجه فعالانه روی یک تصمیم B  برای این ميل کار کنیم.

"لیندنر" همچنین مستدعي خواستگار و گريزان تبدیل شعبه نگهداري از مرزهای خارجی آلمان به طرف یک نیروی مشاوره پیش از ازدواج
پلیس جايگير تازه و پلاسيده شده و سخن: چنانچه اروپا همچنان بخواهد روی کنترل انتخاب شغل ومشاوره شغلی
های مرزهای داخلی تغييرعقيده دهد باید از مرزهای خارجی کنترل وزن
نفس مواظبت کند.

انتهای پیام/

اروپا باید از وابستگی به ترکیه در سیاست پناهندگان رها شود

[ad_2]

اروپا باید از وابستگی به ترکیه در سیاست پناهندگان رها شود