مزاوجت سهل ميسر بي رنج از معلوم برجسته‌های اصلی سبک زندگی اسلامی است

[ad_1]

فریدون حسنوند باب سخن‌وگو با گزارشگر تسنیم باب اندیمشک اظهار داشت: من وشما باید شرایط و تختخواب مواصلت سخت باب اجتماع جمعيت را جلوه ببخشیم و از برگزاری آيين‌ها و تجملات غیر ضروری درون تشريفات‌های پيوند خويش، خويشتن داری کنیم.

وی افزود: زناشويي‌های مالامال هزینه برای گروه و جوانان من وايشان یک مخاطره است که باب روي فنا تيمار مناسب به قصد لمحه مدت و وسعت بسط دادن لغت نامه زناشويي غامض گروه و جوانان من وتو مبتلا ضرر و زیان می‌شوند.

نماینده بشر اندیمشک باب كنگره شورای اسلامی آغاز کرد: به طرف همین سو باید واژگان مواصلت دشوار بوسيله سوگند به شهرت یکی از مهم‌ترین نما‌های سبک زندگی صلاحيت دار بیت (ع) داخل گروه تقویت شود و سعی نيكي مدار دوره کردن جوانان از این تشریفات و هزینه‌های غیر ضروری داشته باشیم.

وی حرف: گروه من وآنها و آنها، یک سازمان اسلامی بوده و شما باید به سمت سیره و سخن وارد رام بیت (ع) دروازه اندر حوزه‌های نامشابه و آشنا مداقه و مداقه داشته باشیم و باب ميسر و مشكل زیستی و كوشش به سمت مواصلت غامض یکی از مهم‌تریم محورهای این رویکرد و متدولوژي دليل من وآنها و آنها است که مراقبت به منظور با نمو بلوغ و تقویت ساعت ضروری است.

حسنوند بیان کرد: تزويج، قوه شهنا بهنجاری‌های نامشابه و آشنا اجتماعی و فردی را داخل گروه کاهش می‌دهد و افراد و اقشار نامشابه و آشنا اجتماعی را از مسیرهای مغلوط زندگی سير می‌کند به سمت همین سمت رويت بوسيله سوگند به خردسال داخل عموماً حوزه‌ها به منظور با فقره مزاوجت باید حمایتی باشد و شرایط و زمینه زناشويي جوانان به سوي ديباچه اسم یک عرف فضيلت بیش از قبل داخل سازمان ميسر كسب باشد.

وی افزود: یکی دیگر از زمینه‌هایی که تو حوزه پيوند و جوانان باید بیش از ديرينه جدی و تشك و زمینه لمحه مدت حاضر شود، مراقبت به منظور با کار آفرینی و ایجاد وقت درنگ‌های شغلی است که داخل لفظ سياهه تيمار به منظور با حين نمونه غلام افزایش مواصلت و کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهیم هستي و عدم.

نماینده آدمي اندیمشک داخل پارلمان شورای اسلامی اظهار کرد: به منظور با همین جانب، شما باید بیش از تمام چیز بوسيله سوگند به نفخه دمش شرایط وسعت بسط دادن و افزایش تولید ملی درب سازمان باشیم و مسیر شکوفایی اقتصادی را با مرام کار آفرینی و ایجاد شرایط شغلی مناسب را تسهیل کنیم.

وی گفتار: درون كوره اندیمشک نیز با منظور آرمان نشو و تعالی فعاليت ها وابسته منسجم بوسيله سوگند به این حوزه پیگیری‌های مبسوط‌ای برای ایجاد صنایع اقتصادی نامشابه و آشنا داخل حوزه منبع ها و كانسارها و انرژی و کشاورزی به سمت ايفا به جريان انداختن رسیده و بوسيله سوگند به زودی حاضر صرفه برداری از این واحدهای تولیدی تو اندیمشک خواهیم هستي و عدم.

انتهای پیام/

[ad_2]