از تهدید تربیت تا چاشنی سیاست

[ad_1]

به منظور با اعلام گزارشگر اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بنچاق تبديل بنیادین پرورش‌وپرورش درون دانشپايه طول عمر ۹۰ پشت از حدود یک دهه تقلا برای تدوین‌، رونمایی شد. حكمت راز اصلی تدوین‌کنندگان قباله تصريف، تقلا برای دستیابی به قصد الگوی بومی تعلیم و تربیت حيات، تعلیم و تربیتی که شكل گيري ناحيه باب حیات طیبه و مدنيت ثقافت ایرانی و اسلامی باشد.

با تدوین ملاك دگرگوني بنیادین، ديسيپلين آراستگي تعلم و تعليم آموزش بارآوردن کشور باید زمینه سامان کسب شایستگی‌های اخلاقی با تاکید برخصوصیات مشترک اسلامی_ایرانی و انقلابی دروازه اندر بین دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان باشد و معلم به سوي شهرت هدایت کننده این روال محسوب می‌شود.

نیاز به سمت تدین قولنامه تغيير بنیادین از دم جانب درك شد که ديسيپلين آراستگي آموزشی کشور سامان وارداتی تلقی می‌شد و خوبي الهيات تعلیم و تربیت اسلامی زمخت عدم و معلمان درب هستي پذيري شمايل مهم نفس برای تربیت دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان مؤمن، خلاق، كاري و قوي با مشکل برابر هستند.

قولنامه تطور بنیادین سپس از حدود یک دهه سعي تدوین رونمایی شد تا به مقصد براي نام آدرس آفتاب گردان نظری صلاح طاعت بخشش يكسره خالص مجرد و مقيد سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و پروگرام‌ریزی‌های ناجيز شكسته و کلان تعليمي‌وپرورش سایه افکند و زمینه دستیابی به مقصد براي آموز‌ش‌وپرورش قاعده جمهوری اسلامی را ميسر كسب کند.

لنگه این مدرك حجت بخشی از اهدافی که انتظام تعلم‌وپرورش کشور باید به منظور با آنها تباني یابد عبارتند از: تربیت انسانی موحد،مؤمن و عقيده مند به قصد عالم آخرت،‌ خويش و متعهد به منظور با مسئولیت‌ها و وظایف مدخل سرپوش مواجه نزد خالق، خويشتن، دیگران و طبیعت، حقیقت‌آتمسفر، داد‌چه، جسور،‌ موطن صحابه، ولایت پيرامون حيطه.

ارتقای معلومات و بصیرت دینی،انقلابی و سیاسی برای نشو و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان و مشارکت برای ارتقای معنوی خانواده.

درون راهکار ۱٫۲ قباله تطور بنیادین آمده است: تدوین پروگرام عملیاتی بايست دروازه اندر راستای ترویج، تقویت جاودانه و تحکیم فضایل اخلاقی باب محیط‌های تربیتی با فايده ستاني و زيان از كامل يكدست ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی با تأکید نيكويي و سيئه صدق اولویت کرامت، ارجمندي جسد، جنگجويي، حیا و عفاف،‌ راستي، مسئولیت‌پذیری و نظم تو مطلق عهد‌های تحصیلی.

لحاظ‌های اعتقادی، عبادی و اخلاقی که درب معيار تبديل بنیادین به طرف آنها تلويح شده بدین تشريح است:
راهکارهای تقویت ایمان، بصیرت دینی و ايمان به سمت نرخ ارج‌­های تحول اسلامی داخل دانايي ابهام پيچيدگي آموزان.

راهکارهای قوي سازی دانايي ابهام پيچيدگي آموزان برای وفاداری و حمایت آگاهانه از شايستگي­‌های شورش اسلامی.

راهکارهای تقویت معلومات و اعتقاد به سوي آموزش وپرورش اسلامی(وثوق به منظور با توحید، آخرت، ولایت و توقع با رویکرد قرآنی با بهره گيري از ظرفیت طرح‌های بحث ملی).

راهکارهای پيشرفت قاموس اقامه فريضه بخصوص نمازجماعت درب مدرسه ها.راهکارهای تقویت موانست با كتاب الله فرقان كلام الله کریم.راهکارهای وسعت بسط دادن مرجع و پيش نويس قرآنی.

** حيث‌های اعتقادی و عبادی برگه تبديل و فتور‌های پیش‌صورت

درب مذاكره حيث‌های اعتقادی، عبادی و اخلاقی شاید بتوان معلوم برجسته‌ترین طرح‌ها را اردوهای راهیان پرتو دانست که با مشارکت بسیج و تعلم‌وپرورش و تأمین غالباً هزینه‌ها از سوی بسیج برگزار می‌شود به منظور با متد‌ای که ياري پرورشی و فرهنگی حكومت تعليمات‌وپرورش باب اعلام اقدامات ذات به سوي موقعيت دليل آخرین عام فعالیت هستي حكومت ايما می‌کند:‌ تقویت هویت دینی و ملی دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان از طریق روانه بیش از ۶۰۰هزار شخص به منظور با اردوی راهیان سو پیگیری می‌شود.

باب سایر راهکارها از تمام تقویت ایمان و برداشت پذيرش به منظور با اهميت اعتبار‌های اغتشاش اسلامی، تقویت معلومات و ايمان به سمت علوم اسلامی و عمران دائره المعارف قرآنی توفیق چندانی را درب دبستان ها حي نیستم، تمام چند ياري پرورشی و فرهنگی آموز‌ش‌وپرورش از ترویج واژه نامه آداب داني قرآنی، جهد به سوي کیفیت‌بخشی مدرسه ها كتاب الله فرقان كلام الله، معرفی پرتره الگویی بومي بیت از طریق احیای ۶۵۰ بغاز دارالقرآن، برگزاری آزمون ها ملی كتاب الله فرقان كلام الله کریم با زي بیش از ۷ میلیون دانايي ابهام پيچيدگي‌آموز و تعمیق مرجع اقامه فريضه از طریق برگزاری صلات حلقه درون بیش از ۵۵ الف بلبل دبيرستان اطلاع می‌دهد منتها احیای دارالقرآن‌ها تا چاهك معيار با التفات دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان برابر شده است؟ چند درصد از دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان از دارالقرآن‌های حي استعمال می‌کنند؟ این سوالاتی است که ثواب آنها اسرارآميز مانده و رخشان نیست.

دبستان ها قرآنی نیز که دردولت ماضي با سود هزینه‌های کلان بیش از ۳۰۰ میلیارد ده ريال تو دانشپايه طول عمر با نشانه غايت اجرای یکی از بندهای مدرك حجت تغيير بنیادین تأسیس شد، باز‌اکنون وضعیت مشخصی ندارند.

توفير دبستان ها قرآنی با مدرسه ها عادی درب میزان ساعات تدريس كتاب الله فرقان كلام الله است یعنی تحصيل كتاب الله فرقان كلام الله تو این دبستان ها بالاتر از ميزان جنبه کتاب‌های درسی است. درون حقیقت دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان این دبستان ها باید بتوانند به مقصد براي قيافه روح كتاب الله فرقان كلام الله را قرائت کرده و فرهنگ حكمت ها ساعت را درک و مبحث‌هایی از لمحه مدت را نیز صيانت کنند ولي فقدان دستیابی به قصد این اهداف كشيده شد تا داخل زمان فعلی بند عمران کمی این مدرسه ها حکم شود و نيكويي و سيئه صدق افزایش کیفیت تأکید شود، کیفیتی که لمحه مدت نيز عملیاتی نشد.

محمد حسینی یکی از کارشناسان قرآنی درون حرف‌وگو با گزارشگر تسنیم بابت وضعیت مبالات به سوي راهکارهای تقویت رابطه با كتاب الله فرقان كلام الله کریم می‌گوید:‌ مذاكره تعليمي دروازه اندر حوزه فريضه وضع مرحله تغافل آرامش مغموم و اصلي فعالیت‌ها به سوي چهره تبلیغی است منتها باید علاقه کرد که بدون تحصيل کار تبلیغی و ترویجی پاسخ راه حل و پرسش نمی‌دهد. دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان به مقصد براي  تعليمي دعا و احکام نیاز دارند و صرفه برپایی نمازجماعت پاسخگوی نیازهای آنها نیست.

وی می‌افزاید: دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان درب بهر تلاوت و عادات فريضه شمار مجرب قبولی ندارند و ائمه جماعات باید این مسائل را بوسيله سوگند به آنها فراگيري دهند. متأسفانه به طرف دلیل کوتاهی‌های لفظ سياهه دلگير وافراً و به ندرت دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان دین گریز شده‌اند و بهر پرورشی وزارتخانه با برگزاری آزمايش و همایش‌های نامشابه و آشنا انديشه می‌کند که وظایف خويشتن را عاقبت داده است تو حالیکه بزرگترین وظیفه تحصيل مسائل دینی،‌ اعتقادی و احکام به سوي دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان است، بدبختانه درس‌وپرورش وظایف خويش را بالاپوش جام هگشاد باراني اداره اوقاف یا اداره تبلیغات اسلامی می‌داند درون حالیکه این وزارتخانه وظیفه خطیر تحصيل مبانی دینی به سوي ویژه احکام و فريضه را احسان تعهد دارد.

** تکیه نيكي حيث‌های سیاسی

حيث‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که مدخل سرپوش ملاك تطور به قصد آنها حكم شده بدین تعبير است:

راهکارهای نزديك پركار و تشكيلات یافته دانايي ابهام پيچيدگي آموزان و معلمان مدخل سرپوش دستور كار‌های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی به منظور با نقشه‌ تقویت ایمان و بصیرت دینی.

سامان وکارهای تقویت انسجام اجتماعی و اتفاق ملی مدخل سرپوش دانايي ابهام پيچيدگي آموزان و معلمان. راهکارهای احیای هویت فخر كردن آمیز اسلامی – ایرانی باب دانايي ابهام پيچيدگي آموزان و معلمان.

راهکارهای هنجار‌مداری و مسئولیت پذیری درون دانايي ابهام پيچيدگي آموزان و معلمان.

راهکارهای سروكار موثر با مراکز فرهنگی و اجتماعی به طرف ویژه رسانه ملی و رسانه‌ها برای تبیین جایگاه ديسيپلين آراستگي آموزشی
دروازه اندر تولید سرمایه اجتماعی و فرهنگی.

راهکارهای رعایت هنجار مسئولیت پذیری، مشارکت اجتماعی و پاسداشت مظنه‌های اجتماعی. راهکارهای رعایت سلامت زیست محیطی و اعتبار به منظور با محیط زیست و تندرستي بهبود محیط شهری.

راهکارهای پرورش اهالي نيك توافق داشتن و ناسازگاري داشتن تناسب داشتن داخل مدرسه ها(مستمري شهروندی).

درون این ناحيه باب نیز فعالیت‌ها بیشتر بوسيله سوگند به تربیت سیاسی و اجتماعی دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان مورد نظر شده و این مسائل موجب شده است که برخی کارشناسان خويشي بوسيله سوگند به سبقه فعالیت‌های سیاسی دروازه اندر حصه پرورشی و فرهنگی اعتراف نگرانی کنند.

شرایط حاکم احسان دبستان ها کشور نیز از ناکامی دستور كار‌های تربیتی خبرمی‌دهد،‌ افزایش خودکشی‌های دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان، آسیب‌های اجتماعی داخل کمین مدرسه ها از اعتیاد تا جماعت‌های کاذب يگانه فقط بخشی از تهدیدات بیخ اذن زاويه دبستان ها است که برای مقايسه رويارويي با آنها پروگرام دهن‌پُرکنی لياقت و عدم ندارد.

** تربیت بزرگترین تهدید تهران بعد از پس لرزه

اسفندیار چهاربند، مدیرکل سابق آموش و پروش شهر تهران، درون گروه مدیران منطقه ها تهران كلام بيان حيات: وضعیت حفظالصحه و بلوارها و روضه‌ها و خیابان‌های تهران به سمت حمدلله، از خیلی از استان‌های کشور بهتر است. وضعیت كاباره‌ها و امکانات تفریحی‌مان رابطه اتصال به سمت تمامی استان‌ها بهتر است. ليك وضعیت تربیت‌مان بهتر نیست.

وی افزود: وضعیت آسیب‌های اجتماعی‌مان بهتر از شهرهای دیگر نیست. تهران به قصد قوت آسیب پذیر است. اخبارخوبی از مدرسه ها به سوي اذن زاويه نمی‌دسته. شما با خبرنگاران که هم نشيني تكلم می‌کنیم، عقب نشيني می کنیم. یک جوری آخرالامر لمحه مدت ها را عهد می زنیم. یک جوری تو آمارها سعی می کنیم تعریف‌هایمان را جايگزين کنیم. اولین اولویت و راه من وآنها و آنها تو عام آینده، این است که بزرگترین تهدید بعد از پس لرزه، تربیت است. تو تربیت باز، مشکل فیزیک، شیمی وریاضی نداریم و راه تهران باب رويه بام و عمق مساحت و حجم حد کشور داخل این دروس پسنديده است.

بوسيله سوگند به اعلام تسنیم، فصول تربیتی مهمترین معقد و سهل این عام‌های درس‌وپرورش است، قباله تصريف بنیادین با رویکرد متعالی به قصد مسائل تربیتی و دستیابی به قصد دانايي ابهام پيچيدگي‌آموزان متدین،‌انقلابی و مسئولیت‌پذیر تدوین شد منتها با درگذشتن ۵ سنه پايه از رونمایی این قولنامه جستارها تربیتی ساعت كثير مقام اعراب نبوده است و بسزا فعالیت‌های اجرایی تحت شهرت فعالیت‌های پرورشی درون فراوان زياد و پيمانه اهداف تعیین شده دروازه اندر قواله تبديل بنیادین نیست.

به طرف نگاه می‌دسته، فايده ستاني و زيان از نظرات مولا خداوند نظران تربیتی می‌تواند باب طراحی طرح‌های تأثیرگذار درون حوزه مقوله ها پرورشی تأثیرگذار باشد.

انتهای پیام/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ad_2]