از قصه تکراری صيقلي صافكاري دیه‌ها تا اعتبار‌گذاری خیابانی به طرف عنوان شهدای منا تو قم

[ad_1]

به مقصد براي اعلاميه خبرگزاری تسنیم از قم، یکصد و نود و هفتمین گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع رسمی شورای اسلامی شهر قم دور امروز با نزد اعضای شورا، شهردار و معاونین شهرداری قم مدخل سرپوش تالار جلسات این شورا برگزار شد.

داخل ابتدای این ميتينگ مصطفی سعادت تقاضا رئیس کمیسیون زیربنایی به منظور با نشان دادن لوایح این کمیسیون ادا که مدخل سرپوش اولین لایحه دريافت واگذاری حق انتقاع بخشی از بلوکی متعلق به مقصد براي مرکز مدیریت رخدادها و فوریت‌های پزشکی قم موردبررسی طمانينه آرام گرفت که ستوده مسکری از اندام طلب به طرف مسبب اینکه اجرای این تصوير زمينه با ائتلاف خیر اميدوار سازگاري شورای شهر است با این لایحه مطابقت شود که این لایحه به منظور با تصویب اندام رسید.

دريافت پته واگذاری حق نفع بردن بهره گيري زمین کانون‌های فرهنگی هنری نمازخانه ها داخل بلوار شيخ موافقت(ع) دومین لایحه تلاوت‌شده ميانجيگري سعادت مطالبه جستن هستي و عدم که با عقيده راء ي عدو کمیسیون این لایحه نتوانست به منظور با تصویب برسد.

سومین لایحه این کمیسیون دريافت اجازه اجرا هيولي اصل ۹ منوال خرید و تملک اراضی و املاک صحيح داخل تصوير زمينه خیابان شهید فهیمی وجود که با دقت به سمت‌نياز تصوير زمينه و باقی مقيم شدن توقف كردن ۶۵ پلاک دروازه اندر مسیر این نقشه نمودار شكل به قصد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.

خیابانی به سمت عنوان شهدای منا تو قم

مدخل سرپوش بقيه ميتينگ لایحه دوفوریتی از سوی شهرداری برای آوازه‌گذاری برخی شوارع و راهها به منظور با اعتبار شهدای منا به طرف ساحت شورا آمد که دوفوریتی لحظه با تدقيق به سوي سالگرد این رويداد تصویب شد.

بختیاری باب این زمینه اظهار داشت: نيز‌وضع که ضرورتی برای این عنوان‌گذاری‌ها هست هرآينگي اجبار‌های دیگری باز فنا دارد و اعتبار‌گذاری چهار خیابان و کوچه به طرف آوازه این شهدا با مراقبت به سمت محدودیت‌ها نیاز است کارشناسی‌تازه و پلاسيده ادا شود.

با نگاه اعضای شورا معلوم شد باب شهرک پردیسان خیابانی که درازي میدان زيارت است به سوي شهرت اسم شهدای منا آوازه‌گذاری شود.

درب قسمت قطعه دیگری از این گردهمايي تظاهرات ملاقات تجمع بينه اسلام آذر فضه رئیس کمیسیون دستور كار‌وبودجه بوسيله سوگند به تشریح لوایح این کمیسیون جلا که اولین لایحه درست و نامربوط به منظور با قبض اجازه اجرا كمك درون خراج مرکز بررسی‌های اسلامی حيات که تصویب شد درصورتی‌که این جزيه نقدی كارسازي شود می‌تواند از این تخفیف سود شود.

دريافت اجازه معافیت دروازه اندر ادا ماليات پيامدها افزايش اهميت اعتبار کاربری اداره قرائت بررسي و تدوین کتب دانش ها انسانی دانشگاه‌ها لایحه بعدی هستي و عدم که این لایحه نیز با عنايت مثبت اندام به قصد تصویب رسید.

سومین لایحه این کمیسیون درست و نامربوط به منظور با ستاندن پروانه افزایش ردیف ۳۱۰۱۰۱ سمت دوازده ماه) جاری سبب خرید ساخت ناحيه رده بازار هشت حيات که این لایحه نیز نهایتاً به منظور با تصویب رسید.

منتها موضوعات صيقل دیه از مواردی است که اعضای شورا تو موقعيت لحظه گفتگو‌های طولانی عاقبت دادند که احمدی عقيده مند حيات: داخل برخی از دوسيه پيشينه‌ها اعتراضات کافی وجه نمی‌گیرد  و چنانچه حتي اعتراضی می‌شود نتیجه‌فصل نیست و لاوجود تعهدات کافی بیمه‌ها برای شهرداری گرفتاري ایجاد کرده است.

سقائیان تبار شهردار قم نیز دراین‌مرتبه بار گوشزد کرد: درون ميتينگ‌ای که با ابزار قضایی استان و مدعي العموم دادور داشتیم تأکید کردیم که باید دیدگاهی که درون حدثان شهری قرابت تناسب بوسيله سوگند به شهرداری هويت عرضه دارد مبدل جبران شود.

موسوی شهردار رديف جگرسفيد نداشتن گواهینامه راکبین وسایل نقلیه را مدنظر روش عدالت و سخن: متأسفانه داخل خیلی از تصادفات راکبین گواهینامه ندارند و با تدقيق به منظور با این‌که فوج هنجار لحظه‌ها خطاكار هستند ولی بازهم این شهرداری است که ذینفع است.

این توضیحات ابتدا پيش گفتار‌ای برای لوایح کمیسیون پروگرام‌وبودجه هستي و عدم که اعضای شورا با قبض پروانه كارسازي دیه ۱۰۰ میلیون ریالی خصومت و با دريافت پته صيقل دیه به طرف مبلغ ها وجوه نوزده میلیون ریال و رستاق میلیون ریالی و قبض پته جلا دیه به قصد مقدار ۷۸ میلیون و ۸۷۰ الف بلبل ریال رضا کردند.

مسکری دراین‌دفعه بیان کرد: این‌ها پيامدها ورشکستگی بیمه عمران است که زحمت كش همراهي شهردار  این صيقل دیه‌ها را مرتبط منوط به سوي واحد زمان ( روز‌های ۹۱ و ۹۲ دانست.

لایحه بعدی کمیسیون پروگرام‌وبودجه دروازه اندر مورد بغاز کاهش وقايع بيماري ها ۴/۱ برای عارضه ها حوادث دروازه اندر فقره تراکم مهمانخانه‌ها هستي و عدم که درنهایت به مقصد براي تصویب نرسید.

دريافت چهار قطعه حادثه پروانه جلا دیه بوسيله سوگند به مقادير ۳۸ میلیون و ۵۰۰ الف بلبل ریال، ۲۴ میلیون و ۷۵۰ عندليب ریال، یک میلیارد و ۱۳۳ میلیون ریالی و ۷۸ میلیون و ۸۵۰ الف بلبل ریالی از دیگر لوایح هستي و عدم که جوارح پرسنل به سمت دم رأی منفی دادند و باب موضوع تصویب فراغ نگرفت.

خيز موقع برگشت به قصد خط‌های مردمی از دیگر فرمان آيين ميتينگ‌های امروز وجود که اولی که مرتبط منوط بوسيله سوگند به تخفیف ۴۰ درصدی باب قيمت‌افزوده ملکی و دومی اجرا تخفیف برای متولی حسینیه‌ای که درست و نامربوط به قصد اوقاف هستي و عدم موردبررسی فراغ گرفت که اولی باب موضوع تصویب ثبات نگرفت و دومی با حداکثر آرا به منظور با تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.

انتهای پیام/

[ad_2]