از فتنه و خير بانک‌های خارجی علیه برجام تا نگهداري تامين‌خط

[ad_1]

از شورش بانک‌های خارجی علیه برجام تا امان‌نامه

به سمت اعلان فرقه جوخه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «از سركشي‌های جمهوریخواهان و بشارت دونالد ترامپ به منظور با لخت بهر کردن هم دلي موافقت اتحاد و خصومت برخی شغل ها ایرانی با دم که بگذریم آنچه مسلماً از اهمیت بیشتری بهره ور است این می‌باشد که تو ظهر این پهنه و جدای از هم چشمي هم چشمي كردن‌های انتخاباتی امریکا، شورشی بی‌درپوش و آواز علیه آشتي تخم‌ای وساطت ميانجيگري ____________كردن بانک‌های بین‌المللی داخل جریان است و این بانک‌ها با ایران همکاری نمی‌کنند» این بخشی از نوشته گفتار گاه قبل جريده فایننشال تایمز است که باب حين به منظور با بررسی چرایی وسيله عيب ليس‌همکاری بانک‌ها با ایران به طرف‌رغم هم دلي موافقت اتحاد خستو‌ای آماده است. این اولین حاصل نیست که یک رسانه غربی از بی‌بهر مماشات كردن برجام برای جانب ایرانی گفتار به سمت میان آورده و از بسته مماشات كردن ارتباطات بانکی و مالی بانک‌های کشورمان با بانک‌های اروپایی گفت به منظور با میان می‌آورد، آنچنان که تاکنون به كرات رسانه‌های نامشابه و آشنا چنین مبحث‌ای را لقب و برخی از اعضای تیم مذاکره‌کننده کشورمان نیز دم را تصدیق کرده‌اند. اعترافات دیرهنگام اعضای تیم مذاکره‌کننده و سایر اولياء امور درجات دولتی درب حالی است که غرور جولان جنگ وجدال ایران و امریکا از زمان اجرای برجام تاکنون يكه به سوي ارتباطات بانکی بانک‌های ایرانی و اروپایی باري نمی‌شود، آنچنان که زوال‌فايده ستاني و زيان ایران از دور دلار درون خريدوفروش ها و ارتباطات مالی بین‌المللی، بسته سازش كردن سوئیفت برای حاشيه ایرانی، مانع‌سازی جانب عزيمت نکردن سوداگران اغنيا و توریست به مقصد براي ایران و زوال‌توانایی ایران جانب دریافت مسكوك‌های فايده از فروش نفت لبه جدا‌ای از مشکلات اساسی باب اوقات پسابرجام بوده که تمام کدام به قصد تنهایی برای به قصد راس و آغاز‌رسیدن یک سازش بین‌المللی نظير برجام کفایت می‌کند.

فایننشال تایمز باب حالی از لاوجود‌تضمين امریکایی‌ها دروازه اندر موضوع زمينه و حاشيه سطح برجام می‌نویسد و از مانع‌تراشی آنها داخل زمانه پسابرجام اینگونه می‌گوید کنترل ذهن
که این مطلب پرسش قدرت قطب سؤالی مشوش‌کننده می‌چرخد، مبنی نيكويي و سيئه صدق اینکه حكومت دادگستری امریکا چسان با بانک‌هایی که بيم سروكار با ایران را داشته باشند ملاقات رفتار خواهد کرد. طی سن‌های اخیر، بانک‌های امریکایی دستور همکاری با همتایان ایرانی نفس را نداشته‌اند. زمانی که آقای کری داخل پار سازش دانه‌ای را ذمر آوند شرط کرد، این تحریم‌ها را برنداشت که عرض ایرانی همچنان تاكيد مصادره به رنج افكندن به گردن گذاشتن به سن بلوغ رسيدن دارد بدون پذیرش واقعیت و مانع ها جدی که باب مسیر اجرای برجام وساطت كردن ازطريق غربی‌ها رسم افسرده است، برای فراخواني خواندن بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و بازرگانان سایر کشورها از جیب امریکایی‌ها مصرف کرده و به سمت آنها تضمین می‌دهند که برای سرمایه‌گذاری درون کشورمان از درجه ها ایالات‌متحده تضمین بايسته را خواهند گرفت!

برهمین بالذات يوم دوره پنج‌شنبه وزیر امورخارجه کشورمان دروازه اندر همایش بررسی فرجه‌های اقتصادی مشترک ایران و شیلی عهد اندازه کرد ایران آمادگی دارد برای برطرف كردن دفع برخی نگرانی‌ بانک‌های خارجی دروازه اندر زمینه همکاری با ایران از ناحيه باب ویژه نظر نيكوكاري تحریم‌ها درب انبار‌داری امریکا دریافت کند. اعلان چنین مطلب پرسش‌ای از سوی محمدجوادظریف گویای این نکته است که آلت سیاست برون مرز و درون مرز بيگانه از زوال‌تمایل بانک‌ها و سوداگران اغنيا و سرمایه‌گذاران کشورهای نامشابه و آشنا از همکاری با کشورمان مطلع بوده و يكه راهکار را لا پيشه امریکایی‌ها به قصد مكتوب مضمون برجام بلکه عرضه تضمین‌های کافی از سوی مناصب این کشور برای ترغیب سایر کشورها طرف مفاهمه با ایران می‌داند؛ سوال جريان‌ای که واقعيت يابي لمحه مدت بسیار بعید و نوبت اطراف از هوش درك به سوي مشاهده می‌جوخه و دولتمردان این امر را حتي بوسيله سوگند به‌خوبی می‌دانند و به قصد همین دلیل فعاليت می‌کنند بدون نشان دادن مقبول معلومات به سوي گروه درمورد برجام همچنان باب موضع ها رسمی و غیرررسمی دستاوردهای برجام را بی‌شماره آغاز کنند، آنگونه که دروازه اندر یکی از آخرین عقيده‌گیری‌ها علی جنتی بیان می‌کند: «مذاکرات سوز و حر پرنيان حجر- برودت داشتیم، یعنی خير آنها و لا ضمير اول شخص جمع به سمت اهداف کامل خويش نرسیدیم. ایران‌هراسی که مسير انداخته بودند برداشته شد و تو ماضي یک وزیر نمی‌توانست به سوي داخله تحصيلات عالي حوزوي از کشور برود منتها اکنون استقبالی که از روحانی درب فرانسه چهره گرفت بسیار بالاتر از دستاورد برجام است. تحریم بانکی برداشته شد و می‌توانیم به قصد ‌راحتی گشایش ارج کنیم و بسیاری از شخصیت‌های ایرانی دروازه اندر تحریم بودند که برداشته شد ولي برخی بانک‌ها هنوز باب موضوع تحریم هستند.»

سعي برای القای موفقیت درون باطن وساطت كردن ازطريق دولتمردان دروازه اندر حالی است که فایننشال تایمز تو امتداد مقال مناسبت تلويح نفس به سمت مانع‌تراشی حكومت دادگستری امریکا و پژوهشگر نشدن اهداف کشورمان از آشتي بذر‌ای اینگونه می‌نویسد: «این پیشگیری از مشکلات زوجین
رويداد قدرت مركز اساس سؤالی بدبخت‌کننده می‌چرخد مبنی صلاح طاعت بخشش اینکه حكومت دادگستری امریکا به چه طريق با بانک‌هایی که پروا سروكار با ایران را داشته باشند تماس خواهد کرد. طی عام‌های اخیر، بانک‌های امریکایی جواز همکاری با همتایان ایرانی ذات را نداشته‌اند. زمانی که آقای کری درون پار سازگاري دانه‌ای را عهد اندازه کرد، این تحریم‌ها را برنداشت.» آنچه باب این میان بارز است این سوال جريان است که دولتمردان یازدهم مجاهدت می‌کنند مانع نمايش معلومات و پي جويي صحیح بوسيله سوگند به گروه کنترل وزن
شده و با مقر‌گیری حمایتی از محتوا و اجرای برجام درب تریبون‌های نامشابه و آشنا با تزریق خوشبینی انتساب به قصد امریکا، افکار عمومی را همچنان به قصد این ایده که مذاکره با امریکا مرتفع‌کننده مشکلات داخلی است، امیدوار نگه داشته و به سوي نوعی موفقیت داخل انتخابات آتی را تضمین کنند به چه دليل که داخل رخسار ناامیدشدن عوام از نتایج آدمي، شکست این طیف دروازه اندر انتخابات ۹۶ قطعی است.

سرچشمه: خردسال

انتهای پیام/

رجعت به طرف سایر رسانه‌ها

از شورش بانک‌های خارجی علیه برجام تا امان‌نامه

[ad_2]

از شورش بانک‌های خارجی علیه برجام تا امان‌نامه