بهره جويي به طرف سبک مهمانخانه ۵ اختر مشهدی/ ۳۰۰ کارگر از "مغاك چاهك بیکاری" به سمت "بئر بیگاری" افتادند

[ad_1]

به منظور با تفسير خبرگزاری تسنیم از شهادتگاه ديندار، مبحث بیکاری و كسب این روزها برای جوانان تبدیل به طرف معضلی برجسته شده که برای لمحه مدت حيله‌ای اندیشیده نشده و جوانان برای كسب روزي مجبور می‌شوند با برخی از شرایط ناعادلانه‌ای که کارفرمایان برای آنها تو ديد عبوس‌اند موافقت داشته باشند.

مدخل سرپوش این میان برخی از کارفرمایان به سمت تعبیری عامیانه نمكسود رويداد را مدخل سرپوش می‌آورند و برای کارگران خويش مشکل زیادی را ایجاد می‌کنند که ممکن است زمینه‌سامان بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شود.

درون این میان یکی از مسافرخانه‌های ۵ كوكب و بسیار فرمند دروازه اندر شهر شهادتگاه سبوح اجحافی بسیار مهتر رهبر ممتاز به طرف کارگران خويشتن کرده و ۳۰۰ شخص از افراد خويش را به مقصد براي دستاويز‌ای انفصال کرده که هیچ اعتبار قانونی ندارد.

حمید زینلی مدخل سرپوش این زمینه با خودداری از برافراختن كنيه این مسافرخانه، می‌گوید: ۳۰۰ کارگر شاغل دروازه اندر این ديوان مجموع و پريشان دسته كتاب‌ای را صحه تاييد کرده‌اند که درب ساعت آغاز شده از اردیبهشت كلاس ۹۳ گرفتار و آزاد به طرف کار بوده و ورا آنگاه از لحظه بدون عامل بااعتبار خلع شده‌اند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مشرق رضوی اظهار کرد: به منظور با این افراد به سمت شهرت اسم کارآموزی هرماهه و سالانه به مقصد براي ازای ۹ هنگام واحد زمان کار مدخل سرپوش نهار ۳۵۰ عندليب ده قران به سمت نام آدرس راتبه و مزایا صيقل می‌شده و حتی بیمه آنها نیز تاديه نشده است.

وی تاکید کرد: افزون نيكويي و سيئه صدق این، این جنگ از افراد چک، دشت و جريده‌های سفید دستينه دریافت کرده تا راهی برای خرده گيري باقی نمانده و نتواند برای احقاق شهريه نفس عمل داشته باشند.

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مشرق رضوی تصریح کرد: حتی درب این طومار قید شده که از کارگران این آلبوم تضمين مغموم شده که بعد از ترک این مسافرخانه به طرف كل موجب باب هچ مهمانخانه دیگری حق کار ندارند و به مقصد براي سایر همکاران خويشتن نیز توصيه کرده‌اند که کارگران آنها را برای کار پذیرش نکنند.

زینلی اعلام کرد: دروازه اندر صحيح این دفتر اقامتی باشوكت و لوکس کارگران خويشتن را به طرف شیوه‌ای نوین بهره كشي کرده و وضعیتی را برای آنها به سمت نابودي آورده که دیگر نتوانند از بئر کار کردن باب ساعت بیرون آیند زیرا کارگری که نمی‌تواند حق و مواجب خويش را بگیرد و یا پي از خلع جای دیگری قله کار برود دروازه اندر راست توانايي دنباله حیات را ندارد.

انتهای پیام/

[ad_2]