اسكان اورژانس ۱۱۵ درون محورهای مواصلاتی تهران

[ad_1]

سرپرست اورژانس کشور، از اسقرار بيماركش های اورژانس باب ۴ پي مواصلاتی استان تهران نبا اخبار دهش.

به منظور با اعلان گزارشگر مهرباني، پیرحسین کولیوند قول: ۱۲ امبولانس، ۴ اتوبوس بيماركش و هلی کوپتر اورژانس مدخل سرپوش ناحیه شكل استواري کدهای منطقه ها پردیس، جاجرود، بومهين، لشکرک، فشم تو ناحیه قبله کد حافظیه مدخل سرپوش محتلم پمپ بنزین حافظیه، داخل لاین قم به منظور با تهران، کد عوارضی تو موضع عوارضی تهران – قم، درب  ناحیه باختر کد وردآورد لاین جنوبی آزادراه کرج – تهران و درون ناحیه نيمروز و باختر کدهای خراسان شهر – مشیریه و ۴۱۶ هوس حجم جاي گير شده اند.

وی اثنا توصیه به مقصد براي مسافران بوسيله سوگند به سمت رعایت قوانین رانندگی، تاکید کرد: مدیران جانشین نواحی مسئولیت بررسي احسان عملکرد این کدها را تقبل دار هستند.

[ad_2]