اسكان پلیس دراطراف دبستان ها/اصدار کارت همیار پلیس برای کلاس اولی ها

[ad_1]

رئیس پلیس راهور پایتخت با بیان اینکه از زمان سوم عنف با افزایش ترافیک برابر هستیم، سخن: برای آزاد دانايي ابهام پيچيدگي آموزان پایه يكم و آخر ابتدایی کارت همیار پلیس صادر می شود.

به سوي رپرتاژ گزارشگر نيكي و عتاب، سرخيل سیدتیمور حسینی مدخل سرپوش حاشیه عشرت شکوفه ها و مبدا دانشپايه طول عمر تحصیلی که تو آموزشگاه دخترانه عیسی بهرامی برگزار شد، گفتار: ماموران پلیس راهور درون بیش از ۵۰۰ دانشكده که درون شوارع اصلی پایتخت شناسایی شده اند ثابت می شوند و با تخلفات معامله اصابت می کنند.

وی با تلويح به سوي ساماندهی سرویس های دبستان ها افزود: سرویس های مدرسه ها از سرآغاز واحد زمان ( روز تحصیلی فعالیت های ذات را مبدا می کنند.

رئیس پلیس راهور پایتخت تصریح کرد: پیش بینی می کنیم با ابتدا سنه پايه تحصیلی افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی شكل ترافیک را از يوم دوره سوم نرمي ماه داشته باشیم.

اميرالجيش حسینی تاکید کرد: ماموران من واو با ابتدا دوازده ماه) تحصیلی تو تامين باش هستند تا خويشاوندي به سمت رقيق سازی ترافیک عمل کنند.

وی سخن: بیش از ۵۰۰ دبيرستان درب معبرها اصلی پایتخت شناسایی شده اند که با سرآغاز واحد زمان ( روز تحصیلی مدخل سرپوش دوروبر این دبستان ها ماموران پلیس راهور برقرار می شوند و با تخلفات نامشابه و آشنا اعم از ايست غیرمجاز، پارک دوبل و…. خوبي خورد خواهند کرد.

وی درمورد ممنوعیت حفاری و عملیات عمرانی درون شوارع پایتخت نیز بیان کرد: تا ۱۵ عنف ماه این ممنوعیت بقيه دارد و با مشارکت شهرداری رابطه اتصال به قصد ایمن‌سازی شوارع محيط مدرسه ها نیز رفتار کرده ایم.

رئیس پلیس راهور پایتخت با بیان اینکه ماموران و کارشناسان پلیس با مقابل درب دبستان ها به منظور با دانايي ابهام پيچيدگي آموزان مفاهیم ترافیکی را درس می دهند، حرف: دروازه اندر كلاس تحصیلی جدید برای كامل يكدست دانايي ابهام پيچيدگي آموزان پایه بدو ابتدایی کارت همیار پلیس صادر خواهد شد.

[ad_2]