افسانه كشتي برزیل اهداکننده جايزه‌های آزمايش ها كشتي ۷ نفره

[ad_1]

به سوي اعلاميه گزارشگر اعزامی خبرگزاری تسنیم از ریو، کافو با كنيه کامل «مارکوس اوانگلیستا كورس دور مورایس» باب استاديوم «دئودورو» ریودوژانیرو که ربع برگزاری دیدار فینال و صف‌بندی واليبال هفت نفره بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو وجود، نزد پیدا کرد تا جوایز تیم سوم را تقدیم بازیکنان کند.

تیم واليبال برزیل تو بازی قطار‌بندی كامروا شد با نتیجه ۳ نيكي یک از بست صد حد هلند بگذرد و جايزه آلياژ مس و قلع را دریافت کند. ایران نيز درون بازی فینال با حد ۲ نيكي یک منكوب اوکراین شد و به طرف گردن آويز فضه بسنده کرد.

کافو که اکنون ۴۶ ساله است درب چهار ساغر جهانی ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ برای تیم ملی برزیل بازی کرد و با ۱۴۲ بازی، بیشترین بازی ملی را درون واليبال برزیل درون کارنامه دارد، داخل این باشگاه گردن آويز‌های این مسابقه ها را وقف کرد. داخل پایان این سنن تيمچه عکس و جايزشماري از کافو سوزنده حيات.

انتهای پیام/

[ad_2]