گرفتاري زایی ٤٢هزار تن با سرمایه گذاری تو شرکت چادرملوی استان یزد

[ad_1]

به سوي اعلان گزارشگر پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پرتو نماینده بشر اردکان داخل معشر شورای اسلامی مدخل سرپوش جریان بازدید از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مدخل سرپوش گروه خبرنگاران حرف:‌كلكسيون تذكره چادرملو از كامكار ترین شرکت های صنعتی و معدنی طی سالهای اخیر بوده که توانسته دروازه اندر روش وسعت بسط دادن کشور ایفای تمثال کند. این آسوده دل علیر داغ محدودیت مالی برنامه های خويش را با استعمال از کمترین اعتبارات و تسهیلات و با خلقت فرجه و موقعیت به منظور با ادا رسانده است.

وی افزون کرد:‌شكل کل سرمایه گذاری شرکت حرم هيز ۱۳ عندليب و ۷۰۰ میلیارد ده قران بوده است که این عدد شماره با شمارش شرکت های تبعی به قصد ۱۶ عندليب و ۳۰۰ میلیارد ده ريال می‌جوخه.  نيز‌چنین میزان کل گرفتاري زایی دروازه اندر این جنگ ۴۲ عندليب تن بوسيله سوگند به شکل مستقیم و غیر  مستقیم است.

رئیس فراکسیون محیط زیست حله با بیان اینکه آلبوم چادرملو از نگاه زیست محیطی کمترین آسیب را به منظور با طبیعت واصل پذيرفته آشنا می‌کند، یادآور شد: این آلبوم از تکنولوژی پیشرفته‌ای بهره گيري می‌کند و كامكار به قصد کاهش ۳۰ درصدی استفاده انرژی و کاهش ۶۰ درصدی استعمال عصير حل شده است و دروازه اندر کنار سود از  انرژی های نوین عمل به منظور با ایجاد فضای سبز کرده است.

تشعشع با اشارت به سوي مشکلات بدهی گمرکی ، کمبود منبع ها و بدهی به تاخيرافتاده به سوي کارگران درون كلكسيون تذكره چادرملو، پايداري مدیریت كارداني گرایی، علامت گرایی، عهده داري و دلبستگی کشور را از دلایل موفقت این دفتر مدخل سرپوش سالهای اخیر آغاز کرد.

دروازه اندر استمرار ممدوح مصری عرق رییس انجمن گندله سازی چادرملو نیز تو این بازدید درون حزب خبرنگاران قول:‌شرکت معدنی وصنعتی چادرملو مدخل سرپوش ماضي یک شرکت دولتی بوده ليك به مقصد براي عبور زمانه دوره تيرها اورا قمشاركت بخت کاهش پیدا کرده واکنون متعلق به سوي ناحيه باب خصوصی است مسلماً به قصد دلیل اینکه سرمایه عبور اصلی ساعت بانک سپاه است اصطلاحا این شرکت خصولتی به مقصد براي بيلان محاسبه می آید.

وی مدخل سرپوش پایان با بیان اینکه طرح های این شرکت با سرچشمه ها ماخذ داخلی و بدون فايده ستاني و زيان از سرچشمه ها ماخذ جعبه بسط و بانک ها اجرایی شده سخن : بیشتر سرمایه‌گذاری های شرکت چادرملو درون استان یزد انتها می‌شود و انسان استان از نوشته ها پيامدها مفرط ثمن افزوده حين نتيجه ربح می برند.

همچنین هادی مقیمی حاكم بلد اردکان نیز باب این بازدید با گرامیداشت یاد و ياد يادبود آیت پروردگار خاتمی حرف : اردکان یکی از بزرگترین بلد های ایران است و ۳۱ درصد از سطح اندازه گيري استان یزد را محتوي می‌شود.

وی با نظر امر به قصد مشکلات و باز‌چنین ارج ورم كرن باب کشور اظهار کرد: من وتو به مقصد براي رغم تمامی مشکلاتی که دروازه اندر کشور وجنود دارد ارزش بیکاری مان تو شهر اردکان ۵ درصد است و این نکته بسیار مهمی است که این موفقیت بوسيله سوگند به یمن فنا صنایع و معادنی که باب این شهر به سوي برخه برداری رسیده است هم دستي متواضع و متكبر است.

حاكم شهر اردکان همچنین بیان کرد: شهر اردکان درون حوزه گردشگری و محیط زیست نیز موقعیت بی نظیری درب کشور دارد.

انتهای پیام/

[ad_2]