گرفتاري ۱۰۰۰ آدم درب ايران زمين جنوبی ميسر كسب می‌شود

[ad_1]

اشتغال 1000 نفر در پارس جنوبی فراهم می‌شود

به قصد اعلام خبرگزاری تسنیم ازعسلویه، علی ربیعی وقت بعدازظهر امروز باب مجلس با مسئولان استان بوشهر درب عسلویه با بیان اینکه واق واق جنوبی یکی از ظرفیت‌های مهم كسب‌زایی استان بوشهر است اظهار داشت: یکی از سیاست‌های مهم جاذبه جوانان باب ايران جنوبی ترفند افزایی است که دروازه اندر این صوب و كجي سیاست‌های حكومت تعاون، کار و آسودگي اجتماعی نيرومند و ناتوان باقدرت سازی جوانان به سوي صنعت‌های وهله زمينه نیاز صنایع است.

وی با بیان اینکه جاذبه نیروهای بومی مدخل سرپوش صنع ايران زمين جنوبی مناسبت مراقبت ویژه فراغت دارد گفتار: باب این سو جوانان جویای کار استان بوشهر و متقاضی حرفه كار تو ايران زمين جنوبی دروازه اندر آزمايش اختصاصی ویژه شرکت می‌کنند.

وزیر تعاون، کار و نازپروردگي اجتماعی از گسترش دادن احاطه‌های آموزشی و فنی و صنعت‌ای خبرداد و افزود: برای افزایش چالاكي‌های پيشه‌ای برازنده با نیازهای ايران زمين جنوبی زمان‌های تعليمي سیار و كنار کارگاهی درون عسلویه ایجاد می‌شود.

ربیعی با تلويح بوسيله سوگند به ظرفیت كسب درون واق واق جنوبی سخن: درب این صوب و كجي امسال یک‌الف بلبل تن باب ايران زمين جنوبی بکارگیری می‌شوند که نیمی از این افراد بومی استان بوشهر هستند.

وی با رمز كنايه به سوي ميسر كسب ماندگار شدن ايستادن گرفتاري درون پتروشیمی جم افزود: شغل ۸۰ تن درب پتروشیمی جم امسال جمع آوري می‌شود که ۳۰ نفرشان از نیروهای بومی كوره عسلویه است.

وزیر تعاون، کار و ترفه خواص مواد غذایی
اجتماعی با مختصه یک آلت تجهیزات سی.تی.اسکن به طرف بیمارستان عسلویه افزود: بسط پاره‌های درمانی بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه از كاملاً جزء‌های زنان و زایمان مشاوره پیش از ازدواج
و کودک درون اولویت است.

انتهای پیام/

اشتغال 1000 نفر در پارس جنوبی فراهم می‌شود

[ad_2]

اشتغال 1000 نفر در پارس جنوبی فراهم می‌شود