اشکان دژاگه به مقصد براي شکل عجیبی درب العربی سرزمين ماندنی شد!

[ad_1]

هافبک ایرانی تیم واليبال العربی سرزمين بعد از مشکلات پیش آمده برای این كلوپ، درون العربی ماندنی شد.

به قصد اعلام گزارشگر نرمي، تو حالی که جدایی اشکان دژاگه از تیم العربی ستبرا قطعی شده هستي و عدم و حتی رسانه‌های قطری از روبرو این بازیکن دروازه اندر ایران یا یکی از کشورهای حاشیه خلیج ايران آگاهي داده بودند، مشکلات مالی كلوپ العربی و یک حکم انضباطی، لا را به سوي بهره وسيع دژاگه بازگرداند. صلاح طاعت بخشش بالذات این حکم، كلوب العربی كلفتي خطه حق بهره گيري از بازیکنان خارجی جدید نفس را ندارد. یکی از این بازیکنان خمینز بازیکن شیلیایی – فلسطینی وجود که جایگزین دژاگه شده وجود.

ژورنال «الرایه» سرزمين مدخل سرپوش این مورد بغاز نوشت: « احسان بالذات حکمی که به مقصد براي كانون العربی رسیده، این كلوب حق بهره گيري از بازیکنان خارجی جدید یعنی خمینز، ایزیکیل و مصطفی دوازده ماه) را ندارد این درون حالی است که مسئولان كلوب يوم دوره ديرينه از این فصل فقره مسبوق شده اند و وقتی حتي تا مقدمه لیگ ستارگان باقی نمانده است. این مشکل دروازه اندر رخسار تاديه مطالبات بازیکنان خارجی سابق العربی حل خواهد شد.»

باب امتداد این گزارش قضيه آمده است: «این مبحث ممکن است العربی را سابق از اولین بازی داخل لیگ ستارگان مبتلا خراميدن بزرگی کند. العربی منحصراً بس می تواند از اشکان و پائولینو که پار درون تیم مقابل داشتند، استعمال کند داخل حالی که اشکان درب لیست این دوران تیم زي نداشت و این ممکن است بوسيله سوگند به وجه اجباری كشيده به منظور با ماندگار شدن دژاگه شود. با نابودي مقابل اشکان و پائولینو تو تمرینات پيش از از بازی با السیلیه، درحضور آنها مدخل سرپوش این تاخت تضمین شده نیست ازچه که اشکان با مصدومیت از ایران عدول و پائولینو باز به منظور با تازگی از مصدومیت ترك شده است.»

[ad_2]