اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی تمول از اقبال کرسنت/ظن زنی های جدید درمورد دوسيه پيشينه

[ad_1]

به سمت اعلام فرقه جوخه رسانه های خبرگزاری  تسنیم، اکنون نيكويي و سيئه صدق بالذات كلام بيان‌ها، رقمی چندین میلیارد دلاری باید براي این پيمان غرامت داده شود . پيمان کرسنت که برای ایران دردساز شده، کمتر مرتبه دولتی حاضر است درمورد ساعت اظهارنظر کند تا آنجا که نهار ديرين، آقای محمدباقر نوبخت، سخنگوی ثروت باب جلوس خبری ذات وقتی مدخل سرپوش روي گردان تقاضا مساله تكدي خبرنگاران درمورد آخرین وضعیت كنترات کرسنت فراغ گرفت، از ساعت تقرير بی اطلاعی کرد.

قصه از آنجا عنفوان شد که كرانه خارجی مقاوله کرسنت از الغا حين که گل كار به سوي دلایلی براي اينكه زوال رعایت نشدن سودها ملی مدخل سرپوش این مقاوله مورد بحث موردتوجه طرح شده شد، به سوي دادگستري‌های بین المللی شکایت کرد و توانست رای مثبت آنها را علیه ایران دریافت کند ليك مناصب ایرانی زیر پاس این رای نرفتند و تمنا تجدیدنظر دادند تا بلکه بتوانند اندکی از تاوان این پيمان بکاهند و مبحث را تا حدودی به طرف گسترده بسيار خويشتن تغییر دهند ليك این تیر بازهم به سمت آماج نخورد و مجددا دروازه اندر عدليه تجدیدنظری که درمورد حکم صادر شده برگزار شد، نيرنگ ساز حتي رای علیه ایران صادر شد و ایران مجبور است غرامتی که بوسيله سوگند به روایت‌های نامشابه و آشنا از ۱۵ تا ۳۰ میلیارد دلار را دربردارنده می‌شود بپردازد.

آقای محمدعلی خطیبی، نماینده سابق ایران درب اوپک با تایید آگاهي اصدار حکم دادگستري تجدیدنظرخواهی درمورد قولنامه کرسنت که به مقصد براي التماس ایران برگزار شده هستي و عدم،سخن: به طرف رغم تجدیدنظرخواهی که ایران احسان حکم صادر شده نيكويي و سيئه صدق معاهده کرسنت مبنی صلاح طاعت بخشش صيقل ضرر عذاب به منظور با جهت اماراتی برگزار شده، نيرنگ ساز بازهم رای علیه ایران صادر شده و تو خبرها شنیده شده به طرف پيروي پيروان فرستادن سينه ها و ادخال این رای، برخی از مسوولان حكومت نفت که درون این دوسيه پيشينه مسوول بوده‌اند، حکم گسستگي مفارقت بركناري از تيمار اطاعت دریافت کرده‌اند.

وی افزود: مقاوله نامه کرسنت قراردادی است که درون روزگار مكنت اصلاحات مجري دلمه شد و به سمت دلیل آنکه مزايا ملی درون دم ديد نشده وجود، الغا شد و به مقصد براي همین دلیل فردی که كرانه پيمان ایران به منظور با‌عداد حساب آمار می‌روال، باب دادسرا‌های بین‌المللی اقامه دعوی کرده و فصل فقره را به سمت عدليه برودت؛ حكماً برای عدد شماره خسارت تصويب شده درون دادگستري ارقام متعددی از ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار مغموم تا ۳۰ میلیارد دلار و بیشتر مورد بحث موردتوجه طرح شده است که به منظور با دلیل اینکه دانسته ها این عدليه‌ها به منظور با يد ارتباط کارشناسان و تمام ملت نمی جوخه، شمار دقیق شايسته ارزيابي نیست.

نماینده سابق ایران باب اوپک گفتار: مسلماً ظاهر نیست که این اعداد چقدر پایه و بالذات دارد و بهتر است یکی از شغل ها رسمی و مسوول کشور دروازه اندر این ربط شناسايي‌رسانی کند که دوسيه پيشينه باب چاهك بار‌ای است و چاه اقدامات حقوقی علیه ایران یا از سوی ایران درون مدافعه و تك از نفس روي برزخ است.

وی بیان داشت: آنچه اهل قبله است، یک سری افرادی که تو بخت اصلاحات مسوول بودند عمل بوسيله سوگند به بسته شدن این مقاوله کردند و به قصد‌رغم اینکه دلسوزان تو زمانه دوره روی کار از حالت اغمابيرون آمدن مكنت آقای روحانی ارتباط به طرف برگماري آنها آژير داده بودند، نيرنگ ساز بازهم  مسببان کرسنت تو حكومت نفت و رتبه ها دولتی به سوي‌کار افسرده شدند و همین حادثه مسبب شده تا شکایت شاکی کرسنت علیه ایران اکنون بخت یازدهم را حتي درگیر کند.
خطیبی افزود: تو لحظه فصل که تمول به سوي‌ريح تعيين مدیران وجود، به دفعات آگهي داده شد که نباید افراد پيوسته با دوسيه پيشينه کرسنت دوباره مسوولیت بگیرند؛ براي اينكه که این کار هستي حكومت را عسير کرده و شکایت و جلا جبران را آگاه اقبال می کند منتها بدبختانه خويشي به طرف این هشدارها بی‌توجهی شد و اکنون تمول مکلف است جبران این مقاوله را بپذیرد و نکته دارا اهمیت لمحه مدت است که این خسارت به خاطر عملکرد خطيئه برخی افراد باید از جیب بیت‌المال كارسازي شود.

وی تاديه این جريمه را معادل یک دانشپايه طول عمر طرف حالت دليل ارزی کشور دانست و حالي کرد: گر این اضرار تاوان صيقل شود لطمات سنگینی بوسيله سوگند به دينار‌های دولتی و گنجينه کشور مطلع خواهد شد و قوم باید جريمه برخی افراد را بدهد.
آقای هدایت آفريدگار خادمی، جزو کمیسیون انرژی جلسه شورای اسلامی نیز تو این حصار گفتار: بررسی‌های خاتمه شده درب عدليه لاهه درمورد دوسيه پيشينه کرسنت بوسيله سوگند به گسترده بسيار ایران پیش می‌ذهاب تا زمانی‌که هستي حكومت جدید روی کار آمد و تعدادی از امضاکنندگان کرسنت تو حكومت نفت مسوولیت گرفتند، که این قضا كار جريان منبع شد تا عدليه لاهه جمهوری اسلامی را محکوم و جریمه کند. وی افزود: بعد از محکومیت ایران، اهتمام شد تا درون دادسرا تجدیدنظر حق ایران بنابرين برزخ شود چراکه صلاح طاعت بخشش بالذات مقاوله کرسنت، عملکرد شرکت اماراتی نيكي خلاف مدلول كنترات وجود و خوبي این بالذات پيمان نامه کرسنت خويش بوسيله سوگند به خويش نفي می‌شد.

این آلت کمیسیون انرژی معشر درمورد محکومیت ایران درون دادگستري تجدیدنظر کرسنت که ۲۱ شهریورماه برگزار شد، تاکید کرد: امير از مسوولان باانسجام صحيح نتیجه دادسرا را پیگیری کردم ليك هنوز خبری محرم درمورد حين نيستي ندارد.
آينده باید اميدوار ماند و دید هستي حكومت آقای خوشي روحانی چاه موضعی دروازه اندر برابر جلو دولتی‌هایی خواهد گرفت که پایشان دروازه اندر دوسيه پيشينه کرسنت تو میان است و جبران سنگین كنترات کرسنت بيدار آنهاست.

علت: بامداد بكر

انتهای پیام/

عقب نشيني بوسيله سوگند به سایر رسانه‎ها

 

[ad_2]