ذمر آوند شرط حمایت فرقه «جمعیت اسلامی» افغانستان از رويه دعوا تمول کابل و حکمتیار

[ad_1]

به منظور با خبر كتاب ناحيه رده بازار‌ای خبرگزاری تسنیم، «عطامحمدنور» سرپرست ولایت بلخ داخل صورت سمت چپ افغانستان ذمر آوند شرط کرد که گروه بهره جمعیت اسلامی از توافقنامه دسته اسلامی به منظور با رهبری گلبدین حکمتیار و بخت کابل ذمر آوند شرط حمایت می‌کند.

وی افزود که بجز چند وهله زمينه، جمع جمعیت این موافقتنامه را تایید می‌کند تا اجرایی متوقف شدن لمحه مدت، دليل امنیت و استقرار افغانستان شود.

از سوی دیگر، اوایل هفته جاری گلبدین حکمتیار عهد اندازه کرد که به سمت دلیل اختلافات مدخل سرپوش حکومت يگانگي توحيد ملی توافقنامه دستينه نشده است.

ثبات وجود وقت و شب آدينه توافقنامه نهایی سازش میان اقبال کابل و جمع اسلامی به طرف جايزشماري برسد.

«امین کریم» رئیس هیئت مذاکره‌کننده تشكيلات سياسي اسلامی حکمتیار به منظور با رادیو آزادی كلام بيان که توافقنامه مصالحه و جنگ با حکومت همبستگي و پراكندگي ملی افغانستان نهایی شده و كورس دور صوب باب فقره موضوع زمينه و حاشيه سطح توافقنامه سازش کردند.

کریم فرموده وجود که ار اختلافات درونی حکومت اتفاق ملی افغانستان فنا، توافقنامه توقيع می‌شد.

این تو حالی است که سایت خبری «روهی» اعلاميه فرياد که كارآ نهایی ماندگار شدن ايستادن توافقنامه آرامش میان بخت و عده اسلامی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با امضای این توافقنامه ضديت کرده است.

عطامحمد فروغ شعاع و تاريكي سرپرست ولایت بلخ درب وضع مرحله بخت کابل نیز فرموده است که دروازه اندر اجرای توافقنامه حکومت همبستگي و پراكندگي ملی پیشرفتهایی بوجود آمده است.

 عده جمعیت اسلامى افغانستان به سمت‌رهبری «صوابديد‌الدین ربانی» وزیر امور برون مرز و درون مرز بيگانه کنونی این کشور با منتشر بیانیه‌ای اظهار داشت که حظ جمعیت اسلامى افغانستان داخل حمایت از مذاکرات آشتي این کشور، از ذمر آوند شرط آمادگى تشكيلات سياسي اسلامى به مقصد براي‌رهبرى گلبدین حکمتیار خوش آمد پذيره ابرازعلاقه می‌کند و از طالبان نیز می‌خواهد که به طرف این روش بپیوندد.

انتهای پیام/.

[ad_2]